DSpace talpykla

Naršyti pagal pavadinimą

Naršyti pagal pavadinimą

Rūšiuoti pagal: Tvarka: Rezultatai:

 • Budginas, Ovidijus (2020-06-25)
  Temos aktualumas skirtas žmonėms kasdien susiduriantiems su įvairiausiomis reklamomis, reklamų specialistams, Anglų kalbos bei viešųjų ryšių studentams. Darbo objektas yra fonetinės priemonės ir jų vartojimas reklamų ...
 • Grigonis, Algirdas (2023-06-06)
  Pirmoje dalyje atliekama mokslinių šaltinių analizė, siekiant analizuoti kas yra kokybė ir kaip kokybė įtakoją paslaugas, suprasti koks yra klientų požiūris ir kaip kokybė siejasi su kliento lūkesčių išpyldimu. Antroje ...
 • Beržinytė, Deimantė (2021-06-17)
  Beržinytė, Deimantė profesinio bakalauro baigiamasis darbas “Use of Formal Register in Academic English” (“Formalios anglų kalbos naudojimas akademiniuose darbuose”). Baigiamojo darbo vadovas lektorius L. Adomavičius, Kauno ...
 • Macevičiūtė, Paulina (2020-06-23)
  Baigiamąjį darbą sudaro santrauka lietuvių bei anglų kalbomis, įvadas, trys pagrindinės dalys, bei išvados. Kiekviena dalis, iš trijų pagrindinių, yra suskirstyta į skyrius bei poskyrius, kuriuose analizuojami tam tikri ...
 • Bistraitė, Austėja (2023-06-14)
  Darbe nagrinėjama baldo projektavimo problema susijusi su nepilnai vykdoma žiedinės gamybos strategija baldų pramonėje. Analizuojama literatūra, kuri turi įtakos dizainui, jo pritaikymą įvairiuose stiliuose, per žiedinės ...
 • Kručas, Aivaras (2019-06-13)
  Aivaras Kručas. Fotelio „Retro“ konstravimas ir gamybos technologija. Profesinio bakalauro baigiamasis darbas. Darbo vadovas lekt. Žygimantas Kujalavičius, Kauno kolegijos Technologijų fakulteto Pramoninių technologijų ...
 • Dubinskas, Paulius (2019)
  Baigiamajam projektui pasirinkau fotelį Florida, skirtą poilsiui, svetainei, kaip miegamojo baldų dalies. Pateikta visa informacija apie gaminio medžiagas, detales, konstrukciją, įrengimus, furnitūrą, medžiagų ir energijos ...
 • Mikulskis, Tadas (2019-06-13)
  Tadas Mikulskis. „Argana“ krėslo gamybos technologija. Profesinio bakalauro baigiamasis darbas. Darbo vadovas Lekt. Ž. Kujalavičius. Kauno kolegijos Technologijų fakulteto Pramoninių technologijų katedra. Darbo apibūdinimas ...
 • Martinkevičienė, Edita (2021-06-22)
  Darbo apibūdinimas: baigiamajame darbe yra aprašomas minkšto fotelio „PIXY 1“ gamybos technologija, naudojamas medžiagas. Darbo tikslas: parengti gamybos technologiją, atlikti darbo procese patobulinimą ir atlikti testą ...
 • Martinkevičius, Mantas (2021-06-22)
  Darbo apibūdinimas: baigiamojo darbo objektas yra fotelio „ULDE 1 M“ gamybos technologija. Darbe pateikta gaminio konstrukcija, gamybos technologijos procesas, parinkti gamybos įrenginiai. Suprojektuoti fotelio porankiai ...
 • Baltakis, Ainis (2020-07-09)
  Darbe nagrinėjamos fotografijos kaip nešališko, tikrovę dokumentuojančio žanro ribos. Išanalizuojant skirtingus, visais fotografijos laikmečiais naudojamus fotomanipuliacijų tipus, parodant jų pavyzdžius ir aprašant jiems ...
 • Eidukevičiūtė, Roma (2018-07)
  Baigiamojo darbo teorinėje dalyje aptariami verslo kūrimo teoriniai principai Lietuvoje, apžvelgiant verslo aplinkų įvertinimą ir SSGG analizę, išsiaiškinant kas yra rinkos segmentai ir tiksliniai rinkos segmentai, ...
 • Juodytė, Kornelija (2020-06-26)
  Baigiamojo darbo tema yra „Fotografės Kornelijos Juodytės vizualinio identiteto kūrimas“. Kornelija Juodytė / Vadovė lekt. Laima Grikšienė. Kauno kolegija, Technologijų fakulteto Medijų technologijų katedra – Kaunas, 2020. ...
 • Liegutė, Ernesta (2020-07-09)
  Baigiamajame bakalauro darbe nagrinėjama fotografija per terapinę jos pusę menininkų ir ne menininkų atžvilgiu. Darbo tikslas - išanalizuoti fotografiją kaip terapiją, suprasti kaip ji pritaikoma ir, kaip padeda tobulėti ...
 • Rimeika, Domas (2021-06-30)
  Fotografijos menas yra glaudžiai susijęs su muzikos menu. Jis yra plačiai naudojamas koncertų afišų reklamoms, atlikėjų portretų įamžinimui, muzikinių albumų viršelių apipavidalinimui. Taikomosios fotografijos sritis ...
 • Kondratenko, Erika (2018-07)
  Mano baigiamojo darbo tema yra Fotografijos leidinio dizainas ,, Kaunas kultūros sostinė 2022“. Sukurtas Foto/grafikos albumas „(Ne)egzistuojantis Kaunas“ kuris skirtas miesto tyrinėtojams, bei svečiams kuriems patinka ...
 • Blaževičiūtė, Jolita (2019-07-03)
  Darbo tema - sukurti vizualinį identitetą fotografijos studijai „Baltas sapnas“. Baigiamasis diplominis darbas buvo pradėtas nuo logotipo bei grafinio ženklo kūrimo, kadangi tai vienas iš svarbiausiu elementu vizualiniame ...
 • Vaičiulytė, Brigita (2019-06-20)
  Baigiamojo darbo tikslas – remiantis studijų metu įgytomis žiniomis sukurti fotoknygos maketą ir paruošti jį spaudai. Baigiamąjį darbą sudaro dvi pagrindinės dalys, analitinė ir projektinė. Analitinėje darbo dalyje ...
 • Lundstedt, Laura (2021)
  Aim of the study: Evaluate frailty syndrome’s management in geriatric nursing. Objectives of the study: To describe frailty syndrome using scientific literature; to identify frailty management methods and their ...
 • Mickus, Dovydas (2021-06-18)
  Mickus, Dovydas, profesinio bakalauro darbas „Idiomatic Expressions in J. S. Dubner and D. s. Levitt`s “Freakonomics” and Their Correspondences in Lithuanian“ (Frazeologiniai junginiai J. S. Duber ir D. S. Levitt knygoje ...