DSpace talpykla

Naršyti pagal pavadinimą

Naršyti pagal pavadinimą

Rūšiuoti pagal: Tvarka: Rezultatai:

 • Laurinavičiūtė, Eglė (2018-06-05)
  Kiekvienos įmonės veiklos pagrindas – finansai. Jų šaltinių būna įvairių – nuosavų, skolintų, trumpalaikių ar ilgalaikių, susidariusių įmonės viduje ar už jos ribų. Labai svarbu, kad įmonėje būtų reikalingas kiekis vienokio ...
 • Poškevičiūtė, Deimilė (2018-06-05)
  Norėdama efektyviai valdyti, įvertinti, prognozuoti ir kontroliuoti pelną ir pelningumą įmonė turi atlikti pelno ir pelningumo rodiklių analizę. Gerai atlikta įmonės pelno ir pelningumo analizė padeda įmonės savininkams ...
 • Dobilas, Robertas (2019-06-10)
  Baigiamajame profesinio bakalauro darbe analizuojamos AB „Grigeo“ veiklos sąnaudos ir jų įtaką bendrovės pelningumui. Taip pat atliekama 2019 metų prognozė siekiant sužinoti bendrovės rezultatus. Darbą sudaro: įvadas, ...
 • Dombaitė, Kristina (2019-06-12)
  Baigiamajame bakalauro darbe atliktas AB „Gubernija“ finansinės būklės vertinimas teoriniu aspektu ir išanalizuota bendrovės finansinė veikla. Teorinėje dalyje aptarta finansinės analizės reikšmė, tikslai, bei iškelti ...
 • Kaleininkas, Erikas (2018-06-05)
  Baigiamajame bakalauro darbe aptarta finansų analizės samprata ir reikšmė. Išskiriami dažniausiai literatūros šaltiniuose naudojami finansinei būklei nustatyti metodai. Išanalizuota ir įvertinta įmonės finansinė būklė. ...
 • Gerybaitė, Ernesta (2019-06-10)
  Darbe išanalizuota pinigų srautų esmė ir reikšmė įmonės finansų valdymui, paaiškinta pinigų srautų ataskaitos sandara ir sąsajos su kitomis įmonės finansinėmis ataskaitomis, teoriškai pagrindžiami pinigų srautų analizės ...
 • Venskus, Marius (2021-06-16)
  Baigiamasis darbas AB „Kaišiadorių paukštynas“ pristatomojo filmo ir vaizdo reklamų kūrimas. Studentas Marius Venskus, vadovas Vidas Vainoras, Kauno kolegija, Technologijų fakultetas, Medijų technologhijų katedra – Kaunas ...
 • Kasparaitis, Mantas (2018-06)
  Šiame darbe yra analizuojamas ir vaizduojamas pulto perkėlimo planas iš vieno pastato į kitą, taip pat tinklo praplėtimo planas. Šis darbas buvo būtinas norint modernizuoti katilinės tinklo projektą. Dabar katilinės ...
 • Karpavičiūtė, Viktorija (2018-06-05)
  Nuolat patiriant pinigų stygių išauga grėsmė atsidurti ties bankroto riba, todėl labai svarbu atsakingai ir tinkamai valdyti pinigų srautus. Pinigų srautų ataskaitai nėra skiriama tiek dėmesio kiek kitoms finansinėms ...
 • Žukas, Deimantas (2020-06-22)
  Teorinė dalis, kurioje pateikti prekių asortimento tobulinimo teoriniai sprendimai, praktinė darbo dalis, kurioje pateikiama AB ,,Kauno grūdai“ ir prekės ženklo ,,Activus“ situacijos analizė ir vartotojų nuomonės tyrimas. ...
 • Grossaitė, Vaida (2020-06-29)
  Darbą sudaro trys skyriai. Teorinėje darbo dalyje aptariama aprūpinimo logistika, atsargos bei jų sezoniškumas ir klasifikavimas. Taip pat aprašomos sandėlio funkcijos, sandėlių klasifikavimas, trumpai aptariama sandėlio ...
 • Karpas, Osvaldas (2020-06-22)
  Šiame baigiamajame darbe įmonei AB „Kauno grūdai“ sukurta kompiuterinės ir mobiliosios įrangos inventorizacijos sistema „Invoo“. Sukurta sistema padeda IT skyriaus specialistams greičiau, tiksliau atlikti reikiamus darbus, ...
 • Kudžma, Žygimantas (2021-06-09)
  Teorinėje dalyje aptariamas autorių požiūris į sandėlio reikšmę ir poreikį logistikos grandinėje, apibrėžtas klasifikavimas ir technologiniai aspektai, pateikiami tobulinimo sprendimai. Analitinėje darbo dalyje atliktas ...
 • Gurskis, Aurimas (2020-06-25)
  Darbo apibūdinimas - tinkamas sandėlio valdymas ir geras organizuotumas, daro didelę įtaką įmonėje, nes nuo to priklauso ir klientų atsiliepimai, bei logistikos sistemos procesai ir kaštai. Darbo problema - sandėlio ...
 • Barštytė, Raminta (2021-06-07)
  Teorinėje darbo dalyje atlikta skaitmeninio marketingo komunikacijos sistemos analizė, išskirtos skaitmeninio marketingo komunikacijos funkcijos ir tikslai, galimų pritaikyti priemonių klasifikavimas. Analitinėje darbo ...
 • Giedrys, Martynas (2020-06-23)
  Šiame baigiamajame darbe suprojektuojamas atnaujintas AB „Kelių priežiūra“ Marijampolės skyriaus kompiuterinis tinklas. Išsiaiškinami senojo tinklo trūkumai ir silpnosios vietos, paruošiamas naujų patalpų darbo vietų planas, ...
 • Jumatovaitė, Julija (2019-06-12)
  Teorinėje dalyje nagrinėjamos finansinės būklės sąvokos, finansinės analizės reikšmė ir metodai, tai pat išnagrinėjami bankroto tikimybės modeliai. Analitinėje dalyje pateikiami horizontaliosios ir vertikaliosios bei ...
 • Valinčiūtė, Liveta (2019-06-12)
  Darbą sudaro dvi pagrindinės dalys: pirmojoje apibūdinama Lietuvos Respublikos sistemą sudarantys mokesčiai, kuriuos moka įmonė, taip pat pateikiama trumpa įmonės charakteristika, trumpai aprašomas veiklos pobūdis. Antroje ...
 • Raminaitė, Dovilė (2021-06-09)
  Teorinėje baigiamojo darbo dalyje nagrinėjama mokumo ir likvidumo sampratos, vidinių ir išorinių veiksnių įtaka įmonės mokumo lygiui, pateikiami mokumo finansiniai rodikliai ir prognozavimo metodai. Analitinėje dalyje ...
 • Adamonė, Laurita; Ružinskienė, Marija (2019-06-13)
  Baigiamasis darbas susideda iš trijų dalių. Pirmoje dalyje nagrinėjama mokslinė literatūra pagrindžianti asortimento tobulinimo būtinybę bei jo formavimo ypatumus. Apibūdinama draudimo rinkos samprata, su joje esančiomis ...