Kauno kolegijos Dspace: Naujausios pateiktys

 • Kauno kolegija, Medicinos fakultetas (Kauno kolegijos Reklamos ir medijų centras, 2023)
  Recenzuojamų straipsnių leidinys.
 • Kauno kolegija, Medicinos fakultetas, Slaugos katedra (Kauno kolegijos Reklamos ir medijų centras, 2023)
  Mokslinės praktinės konferencijos straipsnių leidinys
 • Maksvytienė, Inga (Kauno kolegijos Reklamos ir medijų centras, 2023)
  Metodinės priemonės paskirtis – sumažinti studento darbo krūvį, padėti studentui susiplanuoti ir laiku pateikti reikalingas užduotis semestro metu bei individualiai įsivertinti dalyko studijavimo progreso eigą. Naudodamasis ...
 • Vasilevska, Aniuta (2023-06-15)
  Baigiamojo darbo objektas yra fonetiniai ypatumai rasti reklaminiuose šūkiuose. Pagrindinė šio darbo problema yra kokie fonetiniai ypatumai yra naudojami, kuriant efektyvią ir dėmesį patraukiančią reklamą. Tyrimo tikslas ...
 • Tolvaišaitė, Aneta; Tolvaišaitė, Aneta; Misiūnaitė, Ugnė (2023-06-15)
  Tyrimo tikslas nustatyti žodinio bendravimo negimtąja anglų kalba ypatybes teikiant nėščiųjų ir gimdyvių priežiūros paslaugas Lietuvoje. Baigiamojo darbo uždaviniai: 1) apžvelgti anglų kalbos, kaip užsienio kalbos, teorinius ...
 • Stankus, Karolis (2023-06-15)
  Baigiamojo darbo tikslas – palyginti anglų esamojo atliktinio laiko vartoseną britų ir amerikiečių naujienų portaluose. Baigiamojo darbo uždaviniai: teoriškai apžvelgti anglų kalbos laikus, didesnį dėmesį skiriant esamajam ...
 • Rūta, Mantas (2023-06-15)
  Darbas susideda iš teorinės ir praktinės dalies. Teorinėje dalyje apžvelgiama teorinė medžiaga apie stilistines priemones, pasitaikančias sporto šūkiuose. Praktinėje dalyje analizuojami sporto šūkių pavyzdžiai, surinkti ...
 • Raudonius, Nedas (2023-06-15)
  Šis darbas aktualus studentams ir marketingo specialistams, kurie plečia savo žinias kalbinėse priemonėse ir praktiniuose sugebėjimuose dėl efektyvios kalbos pritaikymo sukuriant efektyvias žinutes, kurios gali būti ...
 • Kliknaitė, Karolina (2023-06-15)
  Baigiamojo darbo objektas yra metonimija ir internetinės antraštės žiniasklaidoje. Pagrindinė šio darbo problema yra kaip įvairios sąvokos pakeičiamos metonimijomis. Tyrimo tikslas atskleisti, kaip įvairios sąvokos pakeičiamos ...
 • Cimakauskaitė, Aistė (2023-06-15)
  Šiuo profesinio bakalauro darbu siekiama atskleisti kaip veiksmažodiniai laikai vartojami aprašant įvairius įvykius ir analizuojant įvairias temas, kiek jų vartojama ir ar jie vartojami taisyklingai studentų akademiniuose ...
 • Bliūdžius, Tadas (2023-06-15)
  Šiame darbe analizuojama, kaip 2020 m. JAV prezidento rinkimuose pranešimai socialinėje žiniasklaidoje veikė visuomenės įsitraukimą ir galbūt rinkimų rezultatus. Nagrinėjant Trumpo ir Bideno įrašus, atskleidžiamas efektyvių ...
 • Adomauskas, Arijus (2023-06-15)
  Baigiamojo darbo objektas yra atskleisti kokios lingvistinės (lingvistinės ir stilistinės) priemonės yra dažniausiai naudojamos dviejų UK politikų Theresa May ir Boris Johnson politinėse kalbose. Pagrindinė šio darbo ...
 • Sakalauskaitė, Miglė (2023-06-15)
  Bakalaurinio darbo tikslas buvo atskleisti, kaip temos ir remos išdėstymo modeliai panaudojami kuriant gerai išvystytus, įskaitomus ir nuoseklius spaudos tekstus. Išanalizavus skirtingų autorių mintis apie temos ir remos ...
 • Obcarskas, Dovydas (2023-06-15)
  Baigiamasis darbas tiria vaizdinės kalbos vartojimą Amerikiečių, Britų ir Australų politinėje komunikacijoje. Tyrimo tikslas yra nustatyti labiausiai vartojamas vaizdinės kalbos priemones politikų inauguracinėse/pirmose kalbose.
 • Konopacka, Gabija (2023-06-15)
  Teorinė ir lingvistinė fonetikos, semantikos ir sintaksės priemonių analizė, naudojimas ir jų pritaikymas socialinės žiniasklaidos reklamose. Darbe aprašomos reklamos funkcijas ir tai, kaip kalbinės priemonės naudojamos ...
 • Bakutytė, Darija (2023-06-15)
  Kaip praktiškai panaudojami subjektyvios ir objektyvios kalbos principai žiniasklaidos pranešimuose ir socialinių tinkle antraštėse. Kuriant objektyvumo efektą žiniasklaidoje, reikia pateikti tikrus faktus, patikrintą ...
 • Marciulevičiūtė, Aistė (2023-06-15)
  Tyrimo paskirtis. Baigiamojo darbo objektas yra straipsnių pavadinimuose vartojamos kalbinės priemonės ir skyrybos ženklai kurie gali padėti žurnalistui išreikšti emocijas. Pagrindinė šio darbo problema yra išanalizuoti, ...
 • Verslo fakultetas, Kauno kolegija (Kauno kolegijos Verslo fakultetas, 2023)
  "Verslo aktualijos būsimųjų specialistų požiūriu 2023" recenzuotų straipsnių rinkinys
 • Martín Carmassi, Claudia; Nuere-Salgado, Leire; Pérez-Miranda, Juan; Kühn, Adrian; Valle Benítez, Noelia; Ryhänen, Solja; Savolainen, Anuliina; Hietanen, Aija; Tamulienė, Rasa; Šarlauskienė, Lina; Grmuša, Tanja; Rocco, Sanja; Šipić, Neven; Zavišić, Željka; Athwal, Manny (Kauno kolegija, 2023)
  Šis leidinys yra Erasmus+ strateginės partnerystės projekto „Quality of Virtual Studies“ (liet. „Virtualių studijų kokybė“), finansuojamo Europos Komisijos, rezultatas. Ši produkcija atspindi autorių pažiūras, todėl Europos ...
 • Martín Carmassi, Claudia; Nuere-Salgado, Leire; Pérez-Miranda, Juan; Kühn, Adrian; Valle Benítez, Noelia; Ryhänen, Solja; Savolainen, Anuliina; Hietanen, Aija; Tamulienė, Rasa; Šarlauskienė, Lina; Grmuša, Tanja; Rocco, Sanja; Šipić, Neven; Zavišić, Željka; Athwal, Manny (Erasmus+ K2 Project. European Union, 2023)
  This publication is a result of an Erasmus+ strategic partnership project “Quality of Virtual Studies” funded by the European Commission. This production reflects the author's views; therefore, the European Commission ...