DSpace talpykla

Profesinio bakalauro baigiamojo darbo rengimo metodinės rekomendacijos

Rodyti paprastą įrašą

dc.contributor.author Piščalkienė, Viktorija
dc.contributor.author Navickienė, Lijana
dc.contributor.author Tamulienė, Rasa
dc.contributor.author Skridlaitė, Ilona
dc.contributor.author Misiūnas, Donatas
dc.date.accessioned 2019-01-31T12:45:28Z
dc.date.available 2019-01-31T12:45:28Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Piščalkienė, V., Navickienė, L., Tamulienė, R., Skridlaitė, I., Misiūnas, D. (2018). Profesinio bakalauro baigiamojo darbo rengimo metodinės rekomendacijos: metodinė priemonė. Kaunas: Kauno kolegijos Reklamos ir medijų centras en_US
dc.identifier.isbn 978-9955-27-556-5
dc.identifier.uri http://dspace.kaunokolegija.lt//handle/123456789/534
dc.description.abstract Šios atnaujintos metodinės rekomendacijos skirtos Kauno kolegijos Medicinos fakulteto visų studijų programų studentams, rengiantiems profesinio bakalauro baigiamuosius darbus, ir dėstytojams, konsultuojantiems studentus. Metodinių rekomendacijų paskirtis – susisteminti pagrindinius metodologinius studijų darbų rengimo reikalavimus, paaiškinti šių darbų turinio ir įforminimo ypatumus, apibrėžti baigiamojo darbo vertinimo kriterijus, mokyti mokslinio darbo (projekto) planavimo ir atlikimo. Baigiamųjų darbų rengimas yra svarbi studijų proceso sudedamoji dalis, kai studentas pademonstruoja savarankiškumo lygmenį, sudaromos prielaidos atsiskleisti jo kritiniam mąstymui, komunikaciniams, informacinių technologijų, užsienio kalbos gebėjimams, iniciatyvumui, kūrybiškumui, atsakomybei. Profesinio bakalauro baigiamasis darbas – studento savarankiškai atliktas ir įformintas darbas, rodantis studento gebėjimą taikyti studijų metu įgytas žinias ir patirtį pasirinkti mokslinę literatūrą ir ją analizuoti, formuoti darbo tikslą, uždavinius bei, tikslingai parinkus tiriamojo darbo metodus, atlikti tyrimą, suformuluoti darbo išvadas ir rekomendacijas. Studento rengiamo profesinio bakalauro baigiamojo darbo vadovo tikslas – padėti studentui pasirinkti tiriamosios problemos sprendimo būdus ir konsultuoti studentą, kai jam kyla klausimų. Darbo vadovas turėtų rekomenduoti įvairius mokslinės bei profesinės informacijos šaltinius, reikalingus pasirinktai tyrimo problemai tyrinėti. Lietuvoje nėra vienodų profesinio bakalauro baigiamojo darbo rengimo reikalavimų. Kiekviena aukštojo mokslo institucija nurodo savo kriterijus ir apibrėžia esminius šio proceso žingsnius. Siekiant profesinio bakalauro baigiamųjų darbų rengimo kokybės, metodinės rekomendacijos yra nuolat atnaujinamos, atkreipiant dėmesį į dažniausiai pasitaikančias tokio pobūdžio darbų rengimo klaidas ir netikslumus. Tikimės, kad šios metodinės nuorodos leis studentui nuosekliau planuoti profesinio bakalauro baigiamojo darbo rengimą, jį atlikti ir pasirengti viešai ginti baigiamąjį darbą. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Kauno kolegijos Reklamos ir medijų centras en_US
dc.subject profesinis bakalauras en_US
dc.subject rengimo rekomendacijos en_US
dc.subject struktūrinių dalių reikalavimai en_US
dc.subject įforminimo reikalavimai en_US
dc.subject baigiamojo darbo vertinimas en_US
dc.title Profesinio bakalauro baigiamojo darbo rengimo metodinės rekomendacijos en_US
dc.type Book en_US


Šiame įraše esantys failai

Šis elementas randamas kataloge(-uose)

Rodyti paprastą įrašą

Ieškoti DSpace


Naršyti

Mano paskyra