DSpace talpykla

Kolegijos mokomieji leidiniai

Kolegijos mokomieji leidiniai

 

Šios bendruomenės rinkiniai

Neseniai pateiktos pastabos

 • Asikainen, Eveliina; Eskola-Salin, Nina; Fischer, Sophie; Giedraitienė, Vytautė; Beseckas, Povilas; Mairhofer, Stephanie; Köder, Lea; Schmitt, Jan; Walter, Holger; Guerrero-Perez, Olga; Blázquez-Parra, Elidia Beatriz; Bikuvienė, Ina; Lisina, Neringa; Tamulienė, Rasa; Liepinaitienė, Alina; Mäkelä, Anne-Maria; Tahlo, Sanna; Selimaa, Hanna; Hager, Veronika; Ortega-Casanova, Joaquin; Mora-Segado, Patricia (Erasmus+ KA2, 2024)
  Global climate change is a cognitive challenge for many people and often evokes negative associations due to its complexity and interactions with politics, social movements and economic developments. Therefore, the possession ...
 • Navickienė, Lijana; Tamulienė, Rasa; Volskienė, Rasa; Piščalkienė, Viktorija; Ferrer Barragan, Diana; Baltaduonienė, Daiva; Kirvaitienė, Jolita; Bubelienė, Daiva; Vaškelytė, Alina; Vimantaitė, Renata; Venckienė, Ilona; Galkontas, Aurimas; Gintilienė, Milda; Kiverienė, Dalia (Kauno kolegijos Reklamos ir medijų centras, 2024)
  Šie metodiniai reikalavimai skirti Kauno kolegijos Medicinos fakulteto visų studijų programų studentams, rengiantiems baigiamuosius darbus, ir studentus konsultuojantiems dėstytojams. Metodinės priemonės paskirtis – ...
 • Navickienė, Gemma (Kauno kolegijos Reklamos ir medijų centras, 2024)
  Šios mokymo priemonės paskirtis – apibendrinti pagrindinius adekvataus vertimo principus bei vertimo perdaras; suteikti žinių, kaip tiksliai, taisyklingai ir sklandžiai perteikti informaciją gimtąja kalba, bei padėti ...
 • Ligeikienė, Raminta Andrėja; Ilevičienė, Dalia; Žemaitytė, Karolina (Kauno kolegijos Reklamos ir medijų centras, 2024)
  Metodinės priemonės tikslas – pateikti pagrindinius baigiamojo darbo rengimo, įforminimo bei pristatymo reikalavimus, kurie skirti Kauno kolegijos Verslo studijų krypties Logistikos, Tarptautinio verslo ir Verslo duomenų ...
 • Binkienė, D.; Kazlauskienė, V.; Klimavičienė, I.; Kukcinavičiūtė, K.; Lukoševičius, A. (Kauno kolegijos Reklamos ir medijų centras, 2024)
  Profesinio bakalauro baigiamasis projektas (toliau tekste – baigiamasis projektas) – tai tiriamasis projektas, kuriame studentas savarankiškai susieja finansų profesinės veiklos žinias ir geba jas praktiškai taikyti ...
 • Arminienė, Aušra; Kupstienė, Lina; Martinonytė, Jūratė; Navickienė, Viktorija (Kauno kolegijos Reklamos ir medijų centras, 2023)
  Metodinės priemonės tikslas – pateikti pagrindinius baigiamojo darbo rengimo, struktūros, įforminimo ir pristatymo reikalavimus. Metodiniai nurodymai skirti Kauno kolegijos Vadybos studijų krypties programų studentams. ...
 • Arminienė, Aušra; Danilevičienė, Sigita; Kovalenkovienė, Nerija; Lukauskaitė-Valatkė, Kristina (Kauno kolegijos Reklamos ir medijų centras, 2023)
  Teisės studijų krypties baigiamųjų darbų rengimo metodiniai nurodymai (toliau metodinė priemonė) nustato bendruosius reikalavimus profesinio bakalauro Teisės studijų krypties baigiamųjų darbų rengimui ir gynimui Kauno ...
 • Furgasė, J.; Kazlauskienė, V.; Kukcinavičiūtė, K.; Vaičiulienė, S. (Kauno kolegijos Reklamos ir medijų centras, 2023)
  Pateikiami Apskaitos studijų krypties profesinio bakalauro baigiamojo darbo rengimo metodiniai nurodymai
 • Maksvytienė, Inga (Kauno kolegijos Reklamos ir medijų centras, 2023)
  Metodinės priemonės paskirtis – sumažinti studento darbo krūvį, padėti studentui susiplanuoti ir laiku pateikti reikalingas užduotis semestro metu bei individualiai įsivertinti dalyko studijavimo progreso eigą. Naudodamasis ...
 • Martín Carmassi, Claudia; Nuere-Salgado, Leire; Pérez-Miranda, Juan; Kühn, Adrian; Valle Benítez, Noelia; Ryhänen, Solja; Savolainen, Anuliina; Hietanen, Aija; Tamulienė, Rasa; Šarlauskienė, Lina; Grmuša, Tanja; Rocco, Sanja; Šipić, Neven; Zavišić, Željka; Athwal, Manny (Kauno kolegija, 2023)
  Šis leidinys yra Erasmus+ strateginės partnerystės projekto „Quality of Virtual Studies“ (liet. „Virtualių studijų kokybė“), finansuojamo Europos Komisijos, rezultatas. Ši produkcija atspindi autorių pažiūras, todėl Europos ...
 • Martín Carmassi, Claudia; Nuere-Salgado, Leire; Pérez-Miranda, Juan; Kühn, Adrian; Valle Benítez, Noelia; Ryhänen, Solja; Savolainen, Anuliina; Hietanen, Aija; Tamulienė, Rasa; Šarlauskienė, Lina; Grmuša, Tanja; Rocco, Sanja; Šipić, Neven; Zavišić, Željka; Athwal, Manny (Erasmus+ K2 Project. European Union, 2023)
  This publication is a result of an Erasmus+ strategic partnership project “Quality of Virtual Studies” funded by the European Commission. This production reflects the author's views; therefore, the European Commission ...
 • Nuere Salgado, L.; Pérez Miranda, J.; Kühn, A.; Valle Benítez, N.; Ryhänen, S.; Savolainen, A.; Hietanen, A.; Tamuliene, R.; Šarlauskienė, L.; Bespalova, K.; Juodeika, A.; Grmuša, T.; Šipić, N.; Zavišić, Ž.; Rocco, S.; Dawar H.; Athwal M. (Erasmus+ K2 Project. European Union, 2021)
  The purpose of the VLE teaching/learning and assessment method analysis report2 is to investigate the status of virtual learning environments (VLEs) and related areas at institutional, national, and international levels ...
 • Maksvytienė, Inga (Kauno kolegijos Reklamos ir medijų centras, 2023)
  Metodinė priemonė skirta studento mokymosi krūviui sumažinti, pateikiant ne tik išdėstytą komponentę sudarančią medžiagą bei mokymosi rezultatus leidžiančius įvertinti atsiskaitymų struktūrą ir reikalavimus, bet ir ...
 • Furgasė, Jevgenija; Kukcinavičiūtė, Karolina; Vaičiulienė, Svetlana (Kauno kolegijos Reklamos ir medijų centras, 2023)
  Pateikiami Apskaitos studijų programos baigiamosios profesinės veiklos praktikos metodiniai nurodymai
 • Kauno kolegija, Technologijų fakultetas, Informatikos katedra (Kauno kolegijos Reklamos ir medijų centras, 2022)
  Metodinėse rekomendacijose aprašomi reikalavimai profesinio bakalauro baigiamojo darbo (toliau baigiamojo darbo) struktūrai ir įforminimui, būtini reikalavimai darbui rengti ir ginti, baigiamojo darbo vertinimo kriterijai, ...
 • Bernadišienė, Milda Marija; Navickienė, Gemma; Zakšauskaitė, Rima (Advertising and Media Centre of Kaunas University of Applied Sciences, 2022)
  In 2011, the teaching aid English Grammar Guide was developed to introduce English morphology and syntax and help understand English as a system. The structured knowledge of parts of speech and parts of the sentence, ...
 • Kalininaitė, Skaistė; Stankevičiūtė-Volkauskienė, Daiva (Kauno kolegijos Reklamos ir medijų centras, 2022)
  Metodinę priemonę sudaro profesinio bakalauro baigiamojo rašto darbo turinio formavimo aprašai iliustruojami pavyzdžiais, kurie pateikiami lentelėse, paveiksluose, prieduose. Prieš pradedant rengti profesinio bakalauro ...
 • Tubelis, Faustas; Blažiūnas, Giedrius (Kauno kolegijos Reklamos ir medijų centras, 2022)
  Mokymo priemonė Elektrinių pavarų konfigūravimas naudojant programinę įrangą FCT
 • Gudonavičienė, Rasa; Maščinskienė, Jūratė; Mieliauskienė, Vilija (Kauno kolegijos Reklamos ir medijų centras, 2022)
  Metodinėje priemonėje pateikiamos studijų modulių „Profesinės veiklos praktika“ dalyko „Profesinė praktika verslo įmonėje“ ir „Baigiamasis darbas“ dalyko „Baigiamoji praktika“ rekomendacijos, skirtos studentams, studijuojantiems ...
 • Mieliauskienė, Vilija; Šabrinskienė, Rasa (Kauno kolegijos Reklamos ir medijų centras, 2022)
  Metodinės priemonės tikslas – pateikti studentams darbo marketingo skyriuje vadovą, kuris padės atpažinti įmonės marketingo skyriui priskiriamas užduotis ir jas atlikti. Ši metodinė priemonė skirta Kauno kolegijos Verslo ...

Rodyti daugiau