DSpace talpykla

Kolegijos mokomieji leidiniai

Kolegijos mokomieji leidiniai

 

Neseniai pateiktos paraiškos

 • Maksvytienė, Inga (Kauno kolegijos Reklamos ir medijų centras, 2023)
  Metodinė priemonė skirta studento mokymosi krūviui sumažinti, pateikiant ne tik išdėstytą komponentę sudarančią medžiagą bei mokymosi rezultatus leidžiančius įvertinti atsiskaitymų struktūrą ir reikalavimus, bet ir ...
 • Furgasė, Jevgenija; Kukcinavičiūtė, Karolina; Vaičiulienė, Svetlana (Kauno kolegijos Reklamos ir medijų centras, 2023)
  Pateikiami Apskaitos studijų programos baigiamosios profesinės veiklos praktikos metodiniai nurodymai
 • Kauno kolegija, Technologijų fakultetas, Informatikos katedra (Kauno kolegijos Reklamos ir medijų centras, 2022)
  Metodinėse rekomendacijose aprašomi reikalavimai profesinio bakalauro baigiamojo darbo (toliau baigiamojo darbo) struktūrai ir įforminimui, būtini reikalavimai darbui rengti ir ginti, baigiamojo darbo vertinimo kriterijai, ...
 • Bernadišienė, Milda Marija; Navickienė, Gemma; Zakšauskaitė, Rima (Advertising and Media Centre of Kaunas University of Applied Sciences, 2022)
  In 2011, the teaching aid English Grammar Guide was developed to introduce English morphology and syntax and help understand English as a system. The structured knowledge of parts of speech and parts of the sentence, ...
 • Kalininaitė, Skaistė; Stankevičiūtė-Volkauskienė, Daiva (Kauno kolegijos Reklamos ir medijų centras, 2022)
  Metodinę priemonę sudaro profesinio bakalauro baigiamojo rašto darbo turinio formavimo aprašai iliustruojami pavyzdžiais, kurie pateikiami lentelėse, paveiksluose, prieduose. Prieš pradedant rengti profesinio bakalauro ...
 • Tubelis, Faustas; Blažiūnas, Giedrius (Kauno kolegijos Reklamos ir medijų centras, 2022)
  Mokymo priemonė Elektrinių pavarų konfigūravimas naudojant programinę įrangą FCT
 • Gudonavičienė, Rasa; Maščinskienė, Jūratė; Mieliauskienė, Vilija (Kauno kolegijos Reklamos ir medijų centras, 2022)
  Metodinėje priemonėje pateikiamos studijų modulių „Profesinės veiklos praktika“ dalyko „Profesinė praktika verslo įmonėje“ ir „Baigiamasis darbas“ dalyko „Baigiamoji praktika“ rekomendacijos, skirtos studentams, studijuojantiems ...
 • Mieliauskienė, Vilija; Šabrinskienė, Rasa (Kauno kolegijos Reklamos ir medijų centras, 2022)
  Metodinės priemonės tikslas – pateikti studentams darbo marketingo skyriuje vadovą, kuris padės atpažinti įmonės marketingo skyriui priskiriamas užduotis ir jas atlikti. Ši metodinė priemonė skirta Kauno kolegijos Verslo ...
 • Poškienė, Irena; Albrektas, Darius (Kauno kolegijos Reklamos ir medijų centras, 2022)
  Mediena plačiai naudojama įvairioms statybinėms konstrukcijoms, apdailos darbams, baldams gaminti. Šie gaminiai pasižymi visa eile gerų techninių savybių: jie lengvi, palyginti stiprūs, mažai laidūs šilumai. Mediena lengvai ...
 • Mattila, Marita; Heiskanen, Saila; Tuuva-Hongisto, Sari; Koliandris, Michalis; Christodoulides, Efstathios; Muraus, Petra; Žlibinaitė, Laura; Piščalkienė, Viktorija; Aleksonis, Petras; Egish, Zachary; Nagy, Enikő; Egei, Petra; Markovič, Mojca; Žigante, Domen; Poim, Ana; Botas, João; Simões, Paula; Amoroso, José (Polytechnic of Leiria, 2022)
  The benefits of physical activity for health have been widely acknowledged, namely by the World Health Organization (WHO) and by the European Union. In view of that, worldwide policies and initiatives for the promotion of ...
 • Grigonienė, Giedrė (Kauno kolegijos Reklamos ir medijų centras, 2022)
  Šis leidinys parengtas kaip aktyvaus mokymosi priemonė. Jame nurodomi mokymosi tikslai, uždaviniai, susisteminama medžiaga, suteikiama galimybė patikrinti ir įvertinti įgytas žinias bei įgūdžius. Leidinys tinka ir darbui ...
 • Navickienė, Lijana; Tamulienė, Rasa; Volskienė, Rasa; Piščalkienė, Viktorija; Ferrer Barragan, Diana; Baltaduonienė, Daiva; Venckienė, Ilona; Lamsodienė, Evelina; Galkontas, Aurimas; Maželienė, Žaneta; Kiverienė, Dalia (Kauno kolegijos Reklamos ir medijų centras, 2022)
  Šie metodiniai reikalavimai skirti Kauno kolegijos Medicinos fakulteto visų studijų programų studentams, rengiantiems profesijos bakalauro baigiamuosius darbus, ir studentus konsultuojantiems dėstytojams. Metodinės priemonės ...
 • Furgasė, Jevgenija; Vaičiulienė, Svetlana (Kauno kolegijos Reklamos ir medijų centras, 2022)
  Pateikiami Buhalterinės apskaitos studijų programos baigiamosios profesinės veiklos praktikos metodiniai nurodymai
 • Binkienė, Danutė; Kazlauskienė, Vilma; Paliulienė, Lina; Radzevičė, Jolita (Kauno kolegijos Reklamos ir medijų centras, 2021)
  Finansų studijų krypties baigiamosios profesinės veiklos praktikos metodiniai nurodymai
 • Lukšaitienė, Audronė; Martinonytė, Jūratė; Brusokas, Andrius (Kauno kolegijos Verslo fakultetas, 2021)
  Šia metodine priemone siekiama pateikti pagrindinius baigiamojo darbo rengimo, struktūros, įforminimo ir pristatymo reikalavimus. Metodiniai nurodymai skirti Kauno kolegijos Turizmo ir poilsio studijų krypties programų studentams.
 • Kauno kolegija, Technologijų fakultetas (Technologijų fakultetas Informatikos katedra, 2021)
  Šie metodiniai nurodymai baigiamajam darbui rengti (toliau Metodiniai nurodymai), skirti Kauno kolegijos Informacijos sistemų krypties studijų programos Informacinės finansų sistemos (valst. kodas 6533BX001) studentams, ...
 • Kaunas University of Applied Sciences, Faculty of Business (Kaunas University of Applied Sciences, 2021)
  The methodological handbook aims to provide the basic requirements for the content and formatting of course papers. These guidelines for composing study papers are intended for the international students of the Faculty of ...
 • Kauno kolegija, Technologijų fakultetas (Kauno kolegijos Reklamos ir medijų centras, 2021)
  Maisto technologijos ir viešojo maitinimo studijų krypčių metodiniai nurodymai baigiamajam darbui rengti (toliau - Metodiniai nurodymai) nustato koleginių studijų programų Maisto technologija (valstybinis kodas 6531FX014), ...
 • Arminienė, Aušra; Damalakienė, Zita; Didjurgienė, Aušra; Kupstienė, Lina; Ligeikienė, Raminta Andrėja; Mačiulienė, Vilija; Martinonytė, Jūratė; Motiejūnė, Gelmina; Navickienė, Viktorija; Paliulienė, Lina; Vitkutė-Zvezdinienė, Iveta; Vaičiulienė, Svetlana (Kauno kolegijos Reklamos ir medijų centras, 2021)
  Šios metodinės priemonės tikslas – pateikti pagrindinius studijų darbų turinio ir įforminimo reikalavimus. Studijų rašto darbų metodiniai nurodymai skirti Kauno kolegijos Verslo fakulteto studentams.
 • Navickienė, Lijana; Tamulienė, Rasa; Volskienė, Rasa; Venckienė, Ilona; Piščalkienė, Viktorija; Kiverienė, Dalia (Kauno kolegijos Reklamos ir medijų centra, 2021)
  Šios atnaujintos metodinės rekomendacijos skirtos Kauno kolegijos Medicinos fakulteto visų studijų programų studentams, rengiantiems profesijos bakalauro baigiamuosius darbus, ir studentus konsultuojantiems dėstytojams. ...

Rodyti daugiau