DSpace talpykla

Edukacinio animacinio filmo vaikams apie etiketo taisykles kūrimas

Rodyti paprastą įrašą

dc.contributor.author Vilnonis, Gytis
dc.date.accessioned 2020-07-02T12:40:36Z
dc.date.available 2020-07-02T12:40:36Z
dc.date.issued 2020-06-22
dc.identifier.uri http://dspace.kaunokolegija.lt//handle/123456789/3283
dc.description The aim of the final work is to apply the knowledge gained during lectures to create an educational film on the main rules of etiquette for the target audience, which, according to the client, Troškūnai Kazys Inčiūra gymnasium, are preschool children. The work consists of two parts – analytical and project. The analytical part examines cultural behavior, the main norms of etiquette. The importance of education and learning difficulties in school are reviewed. The analysis of the target audience and examples was performed. Also, the criteria of animation creation and the influence of animated films were analyzed. The project part describes the whole process of creating the final work, consisting of: script writing, software analysis, character and environment creation, texture application, bone assignment, animation work, camera customization, narrator and character voice recording, final work proccessing. Economic calculations are performed and occupational safety requirements are reviewed. The work contains 43 pages, 11 tables, 28 figures, 27 references and 2 appendices. en_US
dc.description.abstract Baigiamojo darbo tikslas – pritaikant paskaitų metu įgytas žinias, sukurti edukacinį pagrindinių etiketo taisyklių filmą, skirtą Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazijos priešmokyklinės grupės vaikams. Darbą sudaro dvi dalys: analitinė ir projektinė. Analitinėje dalyje nagrinėjamas kultūringas elgesys, pagrindinės etiketo normos, apžvelgiama ugdymo svarba bei mokymosi sunkumai mokykloje, atliekama tikslinės auditorijos ir pavyzdžių analizė. Analizuojami animacijos kūrimo kriterijai bei animacinių filmų įtaka. Projektinėje dalyje aprašoma visa baigiamojo darbo kūrimo eiga, susidedanti iš: scenarijaus rašymo, programinės įrangos analizės, personažo ir aplinkos kūrimo, tekstūrų taikymo, kaulų priskyrimo, animavimo darbų atlikimo, kamerų pritaikymo, personažų ir veikėjų balsų įrašymo, galutinio darbo apdorojimo. Atliekami ekonominiai skaičiavimai ir apžvelgiami darbo saugos reikalavimai. Darbą sudaro 43 puslapiai, 11 lentelių, 28 paveikslai, 27 literatūros šaltiniai ir 2 priedai. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.subject Animacinis filmas, modeliavimas, simuliacija, sinchronizacija, tekstūravimas, vizualizacija en_US
dc.title Edukacinio animacinio filmo vaikams apie etiketo taisykles kūrimas en_US
dc.title.alternative Creation of the educational cartoon for children about etiquette rules en_US
dc.type Other en_US


Šiame įraše esantys failai

Šis elementas randamas kataloge(-uose)

Rodyti paprastą įrašą

Ieškoti DSpace


Naršyti

Mano paskyra