DSpace talpykla

Naršyti pagal pavadinimą

Naršyti pagal pavadinimą

Rūšiuoti pagal: Tvarka: Rezultatai:

 • Jakutytė, Monika (2022-06-08)
  Paslaugų rinka yra viena dominuojančių veiklos sričių pasaulyje, o nuolat tobulėjančios technologijos bei socialiniai pokyčiai skatina įmones plėsti savo veiklą, teikti naujas paslaugas. Pandemijos sąlygoti ribojimai ...
 • Linkevičius, Algimantas (2020-06-26)
  Teorinėje dalyje aptariamas organizacijų valdymo efektyvumo didinimas teoriniu aspektu. Praktinėje darbo dalyje pristatomas A. Linkevičiaus įmonės papildomų paslaugų valdymo kokybės vertinimo tyrimas ir jo rezultatai. ...
 • Beitnoras, Marius (2018-06)
  Pritaikius „Aasted“ įrenginius šokolado plytų su priedais gamyboje, galima plėsti produkcijos asortimentą, plačiai naudojant liofilizuotus vaisius, uogas bei riešutus, taip pat formuoti įvairaus dydžio šokolado plytas. ...
 • Tamošiūnas, Karolis (2018-06)
  Šiame darbe projektuojama, diegiama ir konfigūruojama kompiuterinio tinklo monitoringo sistema. Analizuojant, lyginant, aptariant skirtingų panašių sistemų privalumus bei trūkumus, projektas realizuotas AB „Freda“ įmonės ...
 • Bartkevičiūtė, Aušra (2020-06-16)
  Paslaugų marketingo kompleksas yra skirtingų marketingo sprendimų, strategijų ir taktikų, kurias naudoja įmonė norėdama parduoti savo paslaugas, derinys. Paslaugų marketingą sudaro septyni skirtingi komponentai, tačiau ...
 • Tamulytė, Greta (2019-06-11)
  Teorinėje dalyje aptariama pardavimų samprata, teoriškai analizuojami vartotojų įpročiai. Analitinėje darbo dalyje analizuojami įmonės duomenys, kuriuose matomi mažesni miltų pardavimai, negu konkurentų ir atliekamas ...
 • Mickūnas, Deividas (2019-06)
  Šio bakalauro laipsnio projekto tikslas buvo sukurti naują vaizdo stebėjimo tinklą ir išplėsti dabartinius bendrovės tinklus su Active Directory valdymo sistema. Bendrovė turi du pagrindinius įėjimus iš trijų į įmonės ...
 • Adomaitytė, Andželika (2022-06-08)
  Teorinėje darbo dalyje pateikiama įmonės finansinės būklės samprata, finansinės būklės vertinimo metodai bei finansinių ataskaitų prognozavimo samprata ir metodai. Analitinėje rašto darbo dalyje apibūdinama AB „Alfa“ veikla, ...
 • Kuodytė, Erika (2020-06-23)
  Pirmojoje darbo dalyje parengtas teoriškai pagrįstas įmonės finansinių rezultatų analizės ir prognozavimo planas. Antrojoje dalyje atlikta AB „Alfa“ 2015-2019 m. balanso, pelno (nuostolių) ataskaitų ir finansinių santykinių ...
 • Budovaitė, Aušra (2021-06-08)
  Teorinėje dalyje aptariama mokesčių samprata, pagrindiniai mokami mokesčiai bei mokesčių mažinimo galimybės. Praktinėje darbo dalyje pateikiama išnagrinėta AB „Alfa“ veikla, analizės rezultatai atlikus mokamų mokesčių ...
 • Lymontaitė, Jovita (2019-06-11)
  Teorinėje dalyje aptariama sandėliavimo organizavimo eiga ir nustatomas sandėliavimo poreikis, pagal atliekamus procesus. Praktinėje dalyje atliekama įmonės situacijos analizė, pateikiami tyrimo rezultatai, parengiamas ...
 • Stanislovaitytė, Gabrielė (2023-06-13)
  Teorinėje dalyje analizuojama tema teoriniais aspektais: aprūpinimo ir sandėliavimo svarba, aprūpinimo žaliavomis procesas, prekių priėmimas ir sandėliavimas. Analitinėje dalyje analizuojama AB „Audimas“ vykdoma ...
 • Dapšys, Ignas (2023-06-07)
  Darbą sudaro santraukos lietuvių ir anglų kalbomis, įvadas, trys esminės darbo dalys: teorinė, analitinė, projektinė dalys, išvados, literatūros sąrašas ir kiti informacijos šaltiniai, ir priedai. Teorinėje dalyje yra ...
 • Aleksandravičiūtė, Miglė (2021-06-08)
  Teorinėje baigiamojo darbo dalyje apžvelgiama pelno ir pelningumo samprata, jos skirtumai, reikšmė ir veiksniai lemiantys įmonės finansinius rezultatus. Taip pat nagrinėjama pelningumo rodiklių klasifikacija, nauda bei ...
 • Pienauskaitė, Ineta (2022-06-10)
  Pirmoje dalyje analizuojami mokslinės literatūros informaciniai šaltiniai, pateikiami investicinio projekto vertinimo tikslai efektyvumo vertinimo rodikliai. Antroje darbo dalyje analizuojama AB „Beta“ finansinės ataskaitos ...
 • Bitinas, Ąžuolas (2018-06-04)
  Baigiamajame bakalauro darbe aptarta sąnaudų samprata ir jų svarba įmonėje, išanalizuoti ir įvertinti tinkantys sąnaudų analizei atlikti rodikliai. Išskirti dažniausiai literatūros šaltiniuose sutinkami analizės metodai, ...
 • Buknytė, Laura (2022-06-08)
  Baigiamojo darbą sudaro įvadas, trys pagrindinės dalys, išvados, naudotų literatūros šaltinių sąrašas bei priedai. Pirmojoje darbo dalyje yra analizuojami lietuvos ir užsienio autorių moksliai darbai, straipsniai, disertacijos ...
 • Sasnauskaitė, Diana (2019-06-12)
  Baigiamajame bakalauro darbe atlikta AB „Detonas“ teorinė pelno ir pelningumo rodiklių analizė ir išskirti pelno ir pelningumo analizės metodai. Apžvelgta AB „Detonas“ veiklos charakteristika bei įmonės finansinė situacija. ...
 • Čeblauskaitė, Benita (2023-06-14)
  Darbo apibūdinimas. Darbuotojai yra vertingiausias įmonės turtas, o jų fizinės ir psichinės sveikatos užtikrinimas leidžia jiems susitelkti į darbą, todėl sanatorijai svarbu ne tik palaikyti įmonės produktyvumą ir ...
 • Bakanauskas, Sigitas Gytis (2019-06-11)
  Baigiamąjį darbą sudaro trys dalys: teorinė, analitinė ir projektinė. Teorinėje dalyje, naudojantis mokslinę literatūra ir straipsniais yra analizuojami aspektai, kurie yra susiję su paslauga ir jos kokybe. Analitinėje ...