DSpace talpykla

X maisto papildo įtaka moterų odos uždegiminiams procesams

Rodyti paprastą įrašą

dc.contributor.author Šitkauskaitė, Gabija
dc.date.accessioned 2022-10-10T06:02:29Z
dc.date.available 2022-10-10T06:02:29Z
dc.date.issued 2022-07-01
dc.identifier.uri http://dspace.kaunokolegija.lt//handle/123456789/6860
dc.description Relevance of the topic: today the growing negative impact of the environment is especially relevant, which is primarily reflected in the skin - dehydration, discoloration, sagging, wrinkles. Most people complain of skin conditions that severely impair their quality of life, so the search for effective, natural anti-aging measures is especially important. Research problem: How do food supplements affect the skin’s inflammatory processes and oxidative stress? The object of the research: the effect of X food supplement on skin inflammatory processes. The aim: to investigate the effect of dietary supplement X on skin inflammatory processes in women aged 35-45 years. Research tasks: 1. To review the properties of skin and peculiarities of skin inflammatory process, based on the data of scientific literature. 2. To reveal anti-oxidative substances with anti-inflammatory effects. 3. To evaluate the dynamics of inflammatory skin changes due to the use of dietary supplement X in comparison with the placebo group. Research methods: 1) Systematic and comparative analysis of scientific literature sources 2) Collection of lifestyle data using a questionnaire 3) Diagnosis of facial skin parameters using the DermaLab Combo device 4) Evaluation of changes in skin parameters related to inflammatory patterns after administration of food supplement X. The main results of the empirical study: the results of the study showed that after 15 weeks of taking dietary supplement X, there are changse in skin properties - a reduction in erythema of 12.96 % studied subjects. The results in the placebo group remained significantly unchanged over the same period. Thesis was prepared during the commissioned research, contract no. F23-874 en_US
dc.description.abstract Temos aktualumas: šiandien ypač aktualus didėjantis neigiamas aplinkos poveikis, kuris pirmiausiai atsispindi odoje – pasireiškia dehidratacija, spalvos pokyčiai, suglebimas, raukšlės. Dauguma žmonių skundžiasi odos būklės sutrikimais, kurie stipriai sutrikdo gyvenimo kokybę, todėl efektyvių, natūralų senėjimo procesą stabdančių priemonių paieška yra itin aktuali. Tyrimo problema: Kaip maisto papildai daro įtaka odos uždegiminiams procesams ir oksidaciniam stresui? Tyrimo objektas: X maisto papildo įtaka odos uždegiminiams procesams. Tyrimo tikslas: ištirti X maisto papildo įtaką 35-45 metų amžiaus moterų odos uždegiminiams procesams. Tyrimo uždaviniai: 1. Apžvelgti odos savybes ir uždegiminio proceso odoje ypatumus, remiantis mokslinės literatūros duomenimis. 2. Atskleisti priešuždegiminiu poveikiu pasižyminčias antioksidacines medžiagas. 3. Įvertinti su uždegimu susijusių odos pokyčių dinamiką, nulemtą maisto papildo X vartojimo, palyginant rezultatus su placebą vartojančia grupe. Tyrimo metodai: 1) Mokslinės literatūros šaltinių sisteminė ir lyginamoji analizė 2) Gyvenimo būdo duomenų rinkimas panaudojant anketą 3) Veido odos parametrų diagnostika naudojant aparatą „DermaLab Combo“ 4) Odos parametrų, susijusių su uždegiminiais rodikliais, pokyčių vertinimas po maisto papildo X vartojimo. Pagrindiniai empirinio tyrimo rezultatai: atlikto tyrimo rezultatai parodė, kad 15 savaičių vartojant maisto papildą X, pasireiškia odos savybių pokyčiai - eritemos sumažėjimas 12,96 proc. tiriamųjų. Tą patį laikotarpį placebą vartojančios grupės tyrimo rezultatai išliko reikšmingai nepakitę. Baigiamasis darbas parengtas vykdant užsakomąjį tyrimą, sutarties Nr. F23-874 en_US
dc.language.iso other en_US
dc.subject Maisto papildas, oda, uždegiminis procesas, eritema, laisvieji radikalai, oksidacinis stresas en_US
dc.title X maisto papildo įtaka moterų odos uždegiminiams procesams en_US
dc.title.alternative Influence of X food supplement on women's skin inflammatory processes en_US
dc.type Other en_US


Šiame įraše esantys failai

Šis elementas randamas kataloge(-uose)

Rodyti paprastą įrašą

Ieškoti DSpace


Naršyti

Mano paskyra