DSpace talpykla

Vaikiško valgiaraščio sudarymas naujai kuriamoje įmonėje

Rodyti paprastą įrašą

dc.contributor.author Ramanauskė, Guoda
dc.date.accessioned 2022-07-28T07:41:22Z
dc.date.available 2022-07-28T07:41:22Z
dc.date.issued 2022-06-17
dc.identifier.uri http://dspace.kaunokolegija.lt//handle/123456789/6106
dc.description The purpose of the paper. To compile a ten-dish menu for a newly established catering company, to carry out a technological research how to defrost salmon either at room temperature or in the refrigerator, and to determine suitability for consumption. The object of the paper. Children's menu for the newly established company. The structure of the paper. Introduction, theoretical part, technological part, financial- economic evaluation, conclusions, recommendations / suggestions, list of literature and other information sources, graphic part, appendices. Results of the final paper. The theoretical part analyses scientific articles and literature sources on children's eating habits, describes the aspects under which a new menu is created. In the technological part, a ten-dish menu has been compiled, which is suitable for children of all ages, with photos of the dishes, two prime-cost cards and two nutritional value cards have been calculated, a compilation of the amount of raw materials for two days and 138 servings. The flowchart of the technological process of the dish Salmon medallions with lemon mousse with CCPs and description have been developed. Chemical and biochemical analysis of processes, and technological research were performed for this dish aiming to determine a higher nutritional value of salmon medallions. As the results show, a higher content of moisture was found in salmon medallions defrosted at room temperature. Economic-financial calculations show that the profit of the planned business could reach € 267728,29. In the graphic part, the company's premises are drawn to avoid cross-contamination, as well as all technological equipment placement, flow of raw materials, workers, dishes and waste are indicated The scope of the final work. The paper consists of 45 pages, 17 tables, 8 figures, 25 references and 3 appendices. en_US
dc.description.abstract Darbo tikslas. Sudaryti 10 patiekalų valgiaraštį naujai kuriamai įmonei, atlikti technologinį tyrimą – kokiu būdu defrostuojama lašiša, kambario temperatūroje ar šaldytuve, yra tinkamesnė vartoti. Darbo objektas. Naujai kuriamos įmonės vaikiškų patiekalų valgiaraštis. Darbo struktūra. Įvadas, teorinė dalis, technologinė dalis, finansinis – ekonominis įvertinimas, išvados, rekomendacijos / pasiūlymai, literatūros ir kitų informacijos šaltinių sąrašas, grafinė dalis, priedai. Baigiamojo darbo rezultatai. Teorinėje dalyje išnagrinėti moksliniai straipsniai ir literatūros šaltiniai apie vaikų mitybos įpročius, aprašyti aspektai, pagal kuriuos kuriamas naujas valgiaraštis. Technologinėje dalyje sudarytas 10 patiekalų valgiaraštis, kuris savo sudėtimi yra pritaikytas įvairaus amžiaus vaikams, su patiekalų nuotraukomis, apskaičiuotos 2 savikainos kortelės ir 2 maistinės – energinės vertės kortelės, žaliavų kiekio suvestinė 2 paroms, 138 porcijų. Sudaryta patiekalo „Lašišos medalionai su citrinų putėsiais“ technologinio proceso schema su SVT bei aprašu. Taip pat su šiuo patiekalu atlikta cheminė, biocheminė procesų analizė, technologinis tyrimas, kurio tikslas – nustatyti kokiu būdu defrostuojami lašišos medalionai yra vertingesni. Pagal rezultatus galima teigti, kad lašišos medalionai, defrostuoti kambario temperatūroje turi daugiau drėgmės. Atlikus ekonominį – finansinį skaičiavimą galima matyti, kad planuojamo verslo pelnas gali siekti 267728,29 € pelną. Grafinėje dalyje nubraižytos įmonės patalpos išvengiant kryžminės taršos, taip pat sužymėti visi technologiniai įrenginiai, žaliavų judėjimas, darbuotojų, patiekalų, atliekų judėjimo srautai. Baigiamojo darbo apimtis. Darbą sudaro 45 puslapiai, 17 lentelės, 8 paveikslai, 25 literatūros šaltinių ir 3 priedai. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.subject Valgiaraštis, vaikų mityba, meniu, lašišos medalionai en_US
dc.title Vaikiško valgiaraščio sudarymas naujai kuriamoje įmonėje en_US
dc.title.alternative Development of children’s menu in the newly established company en_US
dc.type Other en_US


Šiame įraše esantys failai

Šis elementas randamas kataloge(-uose)

Rodyti paprastą įrašą

Ieškoti DSpace


Naršyti

Mano paskyra