DSpace talpykla

Salono „Grožio kampelis“ žiniatinklio svetainės ir reklamos priemonių kūrimas

Rodyti paprastą įrašą

dc.contributor.author Levickaitė, Asta
dc.date.accessioned 2021-08-25T11:47:44Z
dc.date.available 2021-08-25T11:47:44Z
dc.date.issued 2021-06-16
dc.identifier.uri http://dspace.kaunokolegija.lt//handle/123456789/5434
dc.description The final paper. Development of website and advertising tools for the beauty parlour Grožio kampelis. Student Asta Levickaitė. Scientific supervisor Vilma Eidukynaitė; Kauno kolegija/University of Applied Sciences, Faculty of Technologies, Department of Media Technologies– Kaunas, 2021. The aim of the paper. To apply the knowledge acquired during studies in practice and to create multimedia products. The object of the paper - beauty parlour Grožio kampelis. The structure of the paper - Title page; declaration of academic integrity; the objective of the final project; contents; list of tables and figures; glossary of abbreviations and terms; summary; introduction; analytical part; project part (design, research methodology, results); financial and economic evaluation of the project; a list of conclusions, literature and other sources of information; appendices. The task of the project - is to create a representative logo, a price list, a business card, gift voucher designs, to develop a website using the Wordpress platform, and to create social network accounts and content for them. The results of the paper. The analytical part analyses the customer's activities and preferences, target audience, competitors; reviews modern design trends, analyses advertising tools and advertising on social networks. In addition, the developed multimedia products, economic calculations and the work environment, occupational risk factors in the workplace and fire safety are described in the project part. The volume of the paper. The project consists of 44 pages, 8 tables, 38 figures, 3 appendices and 35 references. en_US
dc.description.abstract Baigiamasis darbas „Salono „Grožio kampelis“ žiniatinklio svetainės ir reklamos priemonių kūrimas“. Studentė Asta Levickaitė, vadovė Vilma Eidukynaitė. Kauno kolegija, Technologijų fakultetas. Medijų technologijų katedra – Kaunas, 2021. Darbo tikslas – praktiškai pritaikyti studijų metu įgytas žinias bei sukurti multimedijos produktus. Baigiamojo darbo objektas – salonas „Grožio kampelis“. Baigiamojo darbo struktūra. Antraštinis lapas; akademinio sąžiningumo deklaracija; baigiamojo darbo užduotis; turinys; lentelių ir paveikslų sąrašas; santrumpų ir sąvokų žodynėlis; santrauka; įvadas; analitinė dalis; projektinė dalis (projektavimas, tyrimo metodika, rezultatai); finansinis-ekonominis projekto įvertinimas; išvados, literatūros ir kitų informacijos šaltinių sąrašas; priedai. Darbo užduotis – sukurti reprezentuojantį logotipą, kainoraščio, vizitinių kortelių, dovanų kupono dizainus, sukurti žiniatinklio svetainę naudojant „Wordpress“ platformą, sukurti socialinių tinklų paskyras bei turinį joms. Baigiamojo darbo rezultatai. Analitinėje dalyje analizuojama užsakovo veikla bei pageidavimai, tikslinė auditorija, konkurentai ir apžvelgiamos šiuolaikinės dizaino tendencijos, analizuojamos reklamos priemonės ir reklama socialiniuose tinkluose. Projektinėje dalyje pateikiami sukurti multimedijos produktai, atliekami ekonominiai skaičiavimai bei apžvelgiama darbo aplinka, profesinės rizikos veiksniai darbo vietoje ir gaisrinė sauga. Baigiamojo darbo apimtis. Darbą sudaro – 44 puslapiai, 8 lentelės, 38 paveikslėliai, 3 priedai ir 35 literatūros šaltiniai. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.subject Žiniatinklis, Vielinė diagrama, Piktograma, Gradientas, Puslapio navigacija, Įskiepis en_US
dc.title Salono „Grožio kampelis“ žiniatinklio svetainės ir reklamos priemonių kūrimas en_US
dc.title.alternative Development of website and advertising tools for the beauty parlour Grožio kampelis en_US
dc.type Other en_US


Šiame įraše esantys failai

Šis elementas randamas kataloge(-uose)

Rodyti paprastą įrašą

Ieškoti DSpace


Naršyti

Mano paskyra