DSpace talpykla

X ir Y kartų moterų nuomonė apie holistinį požiūrį į kūno sveikatingumo galimybes

Rodyti paprastą įrašą

dc.contributor.author Petravičiūtė, Vytenė
dc.contributor.author Galubickaitė, Indrė
dc.date.accessioned 2020-11-25T07:54:59Z
dc.date.available 2020-11-25T07:54:59Z
dc.date.issued 2020-06-19
dc.identifier.uri http://dspace.kaunokolegija.lt//handle/123456789/4198
dc.description Relevance of the topic. In today's society, we are increasingly turning to healthy lifestyles and ways of promoting health. Most people know that in order to maintain health, it is necessary to try to exercise regularly, eat rationally, give up bad habits and, also, to think positively. Today’s person is often depleted by tension and a fast pace of life, so it is necessary to regain a good physical or emotional state more often (Gendrolis & Velykis, 2015). Aim of the study - to compare the opinions of women of the X and Y generations about holistic approach towards body health options. Research tasks: 1. To define the division of generations, to single out the essential characteristics of generations, and their approach to health. 2. Theoretical overview of the concepts of a holistic approach. 3. Describe the possibilities of body health, identify the main health problems caused by unhealthy / inappropriate lifestyle. 4. Compare X and Y generation women’s views on a holistic approach towards body health options Research methods: 1. An analysis of the scientific and professional literature aimed at theoretically substantiating women's views on a holistic approach to body health options. 2. Quantitative research was performed, an anonymous, questionnaire survey was prepared. 3. Graphical data analysis. Conclusions: 1. Generation X members were born in 1961-1981. This generation is characterized by technological proficiency, creativity, and "health insurance" through healthy eating, regular exercise, and regular medical examinations. Generation Y members were born in 1982- 2002. This generation is characterized by optimism, self-confidence. It also eats healthier and exercises more than previous generations. 12 2. Holism encompasses the entire human being - mind, body, and soul, recognizing that man is more than the sum of the organs of body parts. In this respect, living a healthy life is not only about eating and exercising healthily, but also about mental health, spirituality and the social environment. 3. The main body health options are: physical activity, healthy eating, a visit to a spa, sanatoriums or a beauty specialist. The main health problems caused by improper lifestyle are: metabolic diseases, joint and skeletal problems, cardiovascular diseases, hypertension, overweight, fatigue. Low physical activity causes or increases back pain, thinning bone tissue, decreased coordination, endurance, and increased mental stress. 4. The study found that both X- and Y-generation women view holistic health perceptions as: strengthening the body and improving emotional state, eating healthy, giving up harmful habits, and maintaining the body’s health, but not treating the symptoms of the disease. Generation X members know more about holistic perceptions of health than those of Generation Y responses. A healthy lifestyle for both generations of women is: eating healthy, exercising, giving up harmful habits. en_US
dc.description.abstract Temos aktualumas. Šiandieninėje visuomenėje į sveiką gyvenseną, sveikatos stiprinimo būdus atsigręžiama vis dažniau. Dauguma žmonių žino, kad norint išsaugoti sveikatą, reikia stengtis reguliariai mankštintis, racionaliai maitintis, atsisakyti blogų įpročių pozityviai mąstyti. Šiuolaikinį žmogų dažnai išsunkia įtampa ir greitas gyvenimo tempas, todėl susigrąžinti gerą fizinę ar emocinę būseną reikia dažniau (Gendrolis, ir Velykis, 2015). Tyrimo tikslas – palyginti X ir Y kartų moterų nuomonę apie holistinį požiūrį į kūno sveikatingumo galimybes. Tyrimo uždaviniai: 1. Apibrėžti kartų skirstymą, išskirti esmines kartų savybes, bei jų požiūrį į sveikatą. 2. Teoriškai apžvelgti holistinio požiūrio sąvokas. 3. Aprašyti kūno sveikatingumo galimybes ir pagrindines sveikatos problemas, kurias sukelia netinkamas gyvenimo būdas. 4. Palyginti X ir Y kartų moterų nuomonę apie holistinį požiūrį į kūno sveikatingumo galimybes. Tyrimo metodai: 1. Mokslinės ir profesinės literatūros analizė, kurios tikslas teoriškai pagrįsti moterų nuomonę apie holistinį požiūrį į kūno sveikatingumo galimybes. 2. Atliktas kiekybinis tyrimas, parengta anoniminė, anketinė apklausa. 3. Grafinė duomenų analizė. Išvados: 1. X kartos nariai gimė 1961 – 1981 m. Ši karta pasižymi technologiniu išprusimu, kūrybingumu, bei „sveikatos draudimu“ sveikai maitindamiesi, reguliariai mankštindamiesi ir reguliariai atlikdami įprastus medicininius tyrimus. Y kartos nariai gimė 1982 – 2002 m. Ši karta pasižymi optimizmu, pasitikėjimu savimi. Taip pat maitinasi sveikiau ir sportuoja daugiau nei ankstesnės kartos. 10 2. Holizmas apima visą žmogaus esybę - protą, kūną ir sielą, pripažindamas, kad žmogus yra daugiau, nei kūno dalių, organų suma. Šiuo požiūriu, sveikai gyventi - tai ne tik sveikai maitintis ir mankštintis, taip pat, svarbi psichinė sveikata, dvasingumas, socialinė aplinka. 3. Pagrindinės kūno sveikatingumo galimybės yra: fizinis aktyvumas, sveika mityba, apsilankymas SPA, sanatorijose ar pas grožio specialistą. Pagrindinės sveikatos problemos, kurias sukelia netinkamas gyvenimo būdas yra: medžiagų apykaitos ligos, sąnarių ir skeleto problemos, širdies ir kraujagyslių ligos, hipertenzija, antsvoris, nuovargis. Dėl mažo fizinio aktyvumo atsiranda arba padažnėja nugaros skausmai, retėja kaulų audinys, prastėja koordinacija, ištvermė, didėja psichinė įtampa. 4. Tyrimas parodė, kad tiek X, tiek Y kartų moterų nuomone, holistinis sveikatos suvokimas yra: kūno stiprinimas ir emocinės būsenos gerinimas, sveika mityba, žalingų įpročių atsisakymas ir organizmo sveikatos palaikymas, bet ne ligos simptomų gydymas. X kartos atstovės žino daugiau apie holistinį sveikatos suvokimą, nei lyginant su Y kartos atstovių atsakymais. Sveika gyvensena pagal abi moterų kartas yra: sveikai maitintis, sportuoti, atsisakyti žalingų įpročių. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.title X ir Y kartų moterų nuomonė apie holistinį požiūrį į kūno sveikatingumo galimybes en_US
dc.title.alternative X and Y Generation Women's Views on a Holistic Approach towards Body Health Options en_US
dc.type other en_US


Šiame įraše esantys failai

Šis elementas randamas kataloge(-uose)

Rodyti paprastą įrašą

Ieškoti DSpace


Naršyti

Mano paskyra