DSpace talpykla

,,Winter Jam 2020” varžybų organizavimo tobulinimas

Rodyti paprastą įrašą

dc.contributor.author Voitukovičius, Einoras
dc.date.accessioned 2020-09-17T09:29:50Z
dc.date.available 2020-09-17T09:29:50Z
dc.date.issued 2020-06-23
dc.identifier.uri http://dspace.kaunokolegija.lt//handle/123456789/4031
dc.description Sports event organizers are increasingly facing difficulties in offering high quality events. Viewers who come to watch the event are the service recipients who notice every detail of the event (Bakshi, Mann, 2017). Česnulaitytė, Juodokaitė (2016) notes that viewer satisfaction can be determined by organizational aspects and content aspects. Organizational aspects: service when registering for the event, service during the event, event location, its functionality, location of the event location, premises and their quality, catering quality, date and duration of the event, organization, pre- and post-event information, value for money. Content aspects: the level of professionalism of the host, the usefulness of the event, the topic of the event, the audience gathered by the event, the format of the event. Audience satisfaction with the event can be perfectly reflected in the feedback about the event, if a person feels satisfied, there is a high probability that the event will be recommended to other people (Lodaitė, Jasinskas, 2018). Kerzaitė, Melnikas (2014) advise to apply an effective marketing strategy for sports events. Marketing is a part of event organization that helps to achieve a successful event result. In other words, marketing helps ensure part of the event's success by attracting spectators, promoting the event or selling tickets. It has been established that sports events must be organized in such a way as to attract the attention not only of the participants but also of the sponsors, so that people willingly participate in them, and spectators would like to watch the event (Komskienė, Sinkevičius, 2013). Also, in order to effectively organize a sports event, the organizers need to know the peculiarities of planning this event and find out what factors that negatively and positively affect sports events in the activities of sports organizers. en_US
dc.description.abstract Sporto renginių organizatoriai vis dažniau susiduria su sunkumais pasiūlant aukštos kokybės renginius. Žiūrovai atvykę stebėti renginio yra paslaugos gavėjai, kurie pastebi kiekvieną renginio detalę (Bakshi, Manhas, 2017). Česnulaitytė, Juodokaitė (2016) pažymi, kad žiūrovų pasitenkinimą gali nulemti organizaciniai aspektai ir turinio aspektai. Organizaciniai aspektai: aptarnavimas registruojantis renginiui, aptarnavimas renginio metu, renginio vieta, jos funkcionalumas, renginio vietos lokacija, patalpos bei jų kokybė, maitinimo kokybė, renginio data ir trukmė, organizacija, suteikta informacija prieš ir po renginio, gauta vertė už patirtas išlaidas. Turinio aspektai: vedėjo profesionalumo lygmuo, renginio naudingumas, renginio tema, renginio suburta auditorija, renginio formatas. Žiūrovų pasitenkinimas renginiu gali puikiai atsispindėti atsiliepimuose apie renginį, jei žmogus jaučiasi patenkintas, tai didžiulė tikimybė, kad renginys bus rekomenduotas kitiems žmonėms (Lodaitė, Jasinskas, 2018). Kerzaitė, Melnikas (2014) pataria taikyti efektyvią sporto renginių rinkodaros strategiją. Rinkodara yra renginių organizavimo dalis, padedanti pasiekti sėkmingo renginio rezultato. Kitaip tariant rinkodaros pagalba užtikrinama dalis renginio sėkmės – pritraukiami žiūrovai, reklamuojamas renginys ar parduodami bilietai. Nustatyta, kad sporto renginiai turi būti organizuojami taip, kad patrauktų ne tik dalyvių, bet ir rėmėjų dėmesį, kad žmonės noriai dalyvautų juose, o žiūrovai norėtų stebėti renginį (Komskienė, Sinkevičius, 2013). Taip pat, siekiant efektyviai organizuoti sporto renginį organizatoriai turi išmanyti šio renginio planavimo ypatumus ir išsiaiškinti kokie veiksniai, kurie sporto organizatorių veikloje neigiamai ir teigiamai veikia sporto renginius. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.subject Sporto renginiai, sporto varžybos, renginių organizavimas en_US
dc.title ,,Winter Jam 2020” varžybų organizavimo tobulinimas en_US
dc.title.alternative Improving the Organization of the Competition Winter Jam 2020 en_US
dc.type Other en_US


Šiame įraše esantys failai

Šis elementas randamas kataloge(-uose)

Rodyti paprastą įrašą

Ieškoti DSpace


Naršyti

Mano paskyra