DSpace talpykla

Elektroninės parduotuvės „Sandera“ kūrimas

Rodyti paprastą įrašą

dc.contributor.author Kačinskaitė, Rugilė
dc.date.accessioned 2020-07-13T06:03:59Z
dc.date.available 2020-07-13T06:03:59Z
dc.date.issued 2020-06-23
dc.identifier.uri http://dspace.kaunokolegija.lt//handle/123456789/3300
dc.description E-shop creation Sandera. The objective of the project is to establish an e-shop of women’s clothes, accessories and shoes for the client Sandra Grakauskaite’s individual enterprise. In addition to this project, the enterprise’s logotype, social network Facebook account, advertising tools are to be created. In order to successfully implement the project and create a competitive product, analysis of similar type products and technologies has been conducted. The results of the analysis and the client’s needs led to the creation of an easily run website interacting with social networks. The aim of the project is to practically implement the knowledge acquired during the studies and to create a website that would attract new customers and retain the existing ones with the help of user friendly environment. The analytical section provides information about the client’s enterprise, needs, activities, target customers. Similar type products, additional means that are going to be created during the project and technologies used in the project implementation are analysed. The main body describes the process of the project development. Taken decisions and performed tasks are defined. Economical calculations, work security and health warrants in the workplace are provided. en_US
dc.description.abstract Elektroninės parduotuvės „Sandera“ kūrimas. Projekto užduotis yra sukurti užsakovo Sandros Grakauskaitės vykdomai individualiai veiklai elektroninę drabužių, aksesuarų ir avalynės parduotuvę „Sandera“, kuri skirta moterims. Taip pat, prie šio projekto kūrimo, papildomai sukurti įmonės logotipą, socialinio tinklo „Facebook“ paskyrą, reklamines priemones. Siekiant sėkmingai įgyvendinti projektą bei sukurti galintį konkuruoti produktą, buvo atlikta panašaus pobūdžio produktų ir technologijų analizė. Remiantis analizių rezultatais, užsakovo poreikiais, nuspręsta, jog projekto įgyvendinimui reikia sukurti lengvai valdomą tinklapį saveikaujantį su socialiniais tinklais. Iškeltas darbo tikslas – studijų metu įgytas žinias pritaikyti praktiškai ir sukurti tinklapį, kuris pritrauktų naujus klientus ir savo patogiu naudojimu išlaikytų esamus. Analitinėje dalyje pateikiama informacija apie užsakovo įmonę, poreikius, analizuojama jo veikla ir tikslinė auditorija. Analizuojami panašaus turinio produktai, papildomos priemonės, kurios bus kuriamos projekto metu ir technologijos skirtos projekto įgyvendinimui. Projektinėje dalyje išdėstomas projekto kūrimo procesas. Aprašyti priimti sprendimai ir atliktos užduotys. Taip pat pateikiami ekonominiai skaičiavimai, darbo saugos ir sveikatos darbo vietoje užtikrinimo aprašas. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.subject Elektroninė parduotuvė, logotipas, priegloba, reklamjuostė, socialinis tinklas en_US
dc.title Elektroninės parduotuvės „Sandera“ kūrimas en_US
dc.title.alternative E-shop creation Sandera en_US
dc.type Other en_US


Šiame įraše esantys failai

Šis elementas randamas kataloge(-uose)

Rodyti paprastą įrašą

Ieškoti DSpace


Naršyti

Mano paskyra