DSpace talpykla

Work-Related Stress Expression and Preventive Methods Used by Lithuanian and Brazilian Nurses

Rodyti paprastą įrašą

dc.contributor.author Pratusiavicius, Natasha
dc.contributor.author Staškūnaitė, Miglė
dc.date.accessioned 2020-03-09T07:32:37Z
dc.date.available 2020-03-09T07:32:37Z
dc.date.issued 2020-01-31
dc.identifier.uri http://dspace.kaunokolegija.lt//handle/123456789/2894
dc.description Temos aktualumas: Su darbu susijęs stresas tarp sveikatos specialistų ir sveikatos priežiūros kolektyvo, ypač slaugytojų, yra labai dažnas reiškinys. Dėl specifinės darbo prigimties, kuri reikalauja didelio fizinio ir emocinio pasirengimo, komandinio darbo, 24 valandų priežiūros ir emocinio stabilumo, slaugytojams tenka susidurti su įvairiais stresoriais kiekvieną darbo dieną. Bendravimas su kolegomis bei pacientais ir jų šeimomis, ilgos darbo valandos, didelis darbo krūvis, mažas atlygis, darbas švenčių metu – faktoriai, kurie gali sukelti su darbu susijusį stresą slaugytojams. Tai gali sukelti pasekmes kaip: mažas darbo produktyvumas, klaidų darymas, sumažėjusi darbo kokybė. Tai ypač būdinga su geriatriniais pacientais dirbančiams slaugytojams, kurie dažniau kenčia dėl streso, dirbant su kritinės būklės, senyvo amžiaus pacientais. Taip pat, darbo vietoje susiduria su labai dažna pacientų mirtimi, bei dideliu pacientų kiekiu. Tyrimo tikslas: atskleisti Lietuvos ir Brazilijos slaugytojų su darbu susijusio streso raišką ir prevencijos metodus. Tyrimo uždaviniai: išanalizuoti faktorius sukelenčius su darbu susijusį stresą tarp slaugytojų; Palyginti su darbu susijusio streso raišką tarp Lietuvos ir Brazilijos slaugytojų; Palyginti Lietuvos ir Brazilijos slaugytojų naudojamus prevencinius metodus profesinėje veikloje; Palyginti Lietuvos ir Brazilijos slaugytojų naudojamus prevencinius metodus kasdienėje aplinkoje. Metodas: tyrimas atliktas naudojant kiekybinį metodą, apklausiant 35 Lietuvos ir 35 Brazilijos slaugytojus, dirbančius su geriatriniais pacientais. Naudojamas streso skalės instrumentas. Išvados: su darbu susijęs stresas yra pasaulinė problema, kuri kyla dėl įvairių faktorių tokių kaip darbuotojo neįvertinimas, didelis darbo krūvis, mažas atlygis ir t.t. Jei ši problema nesprendžiama, su darbu susijęs stresas gali sukelti perdegimą. Brazilijos slaugytojai sudaro didesnį procentą darbuotojų palyginus su Lietuvos slaugytojais, kurie kenčia su darbu susijusį stresą. Daugelis Brazilijos slaugytojų sumažinti su darbu susijusį stresą savo kasdienėje aplinkoje, naudoja meditaciją ir mankštas, kai tuo tarpu Lietuvos slaugytojai šiuos metodus naudoja itin retai. Lietuvos slaugytojai tam, kad sumažintų su darbu susijusį stresą darbo aplinkoje, naudoja grupinius užsiemimus dažniau nei kitus metodus, kai tuo tarpu Brazilijos slaugytojai naudoja relaksacinius užsiemimus dažniau nei kitas veiklas. en_US
dc.description.abstract Relevance of study: Work-related stress among health professionals and health care staff, especially nurses, is very common. Due to the specific nature of nursing profession, which requires high-skills, team-working, 24-hour care and great emotional stability, nurses are faced with a variety of stressors involving their everyday work. Other factors, such as communication with physicians and other nurses, communication with patients and their relatives, long working hours, high workload, low salary, working on holidays also cause work-related stress for nurses. All these factors can lead to harmful consequences such as reduced productivity and commitment to work and patients, reduced quality of patient care, decreased job satisfaction, mistakes making that can even lead to patients’ deaths. This is especially true for nurses who work with geriatric patients, who suffer more frequently from stress, as their work involves patients in critical condition and this requires more attention from nurses, besides having to lead with the death of a number of these patents. Aim of study: Is to reveal work-related stress expression and preventive methods used by Lithuanian and Brazilian nurses. The objectives are: To analyze the scientific literature about factors causing work-related stress among nurses; To compare the expression of work-related stress among Lithuanian and Brazilian nurses; To compare the preventive methods used by Lithuanian and Brazilian nurses in professional life; To compare the preventive methods used by Lithuanian and Brazilian nurses in daily life. Method: Quantitative method used for 35 Lithuanian and 35 Brazilian nurses working in geriatrics department and nursing houses. Stress scale used as an instrument. Conclusion: Work-related stress is a worldwide problem, as it is caused by various factors such as lack of recognition, workload, low salary and others. Continued, persistent stress may lead to burnout. Brazilian nurses have higher percentage of suffering from work-related stress than Lithuanian nurses. Most of Brazilian nurses use meditation and exercise to reduce work-related stress, while only a low percentage of Lithuanian nurses use these alternatives to reduce workrelated stress. Lithuanian nurses use group activities to reduce work-related stress in work environment more often than other activities while Brazilian nurses use relaxation classes more often than other activities. en_US
dc.language.iso en en_US
dc.title Work-Related Stress Expression and Preventive Methods Used by Lithuanian and Brazilian Nurses en_US
dc.title.alternative Su darbu susijusio streso raiška ir prevenciniai metodai naudojami tarp Lietuvos ir Brazilijos slaugytojų en_US
dc.type Other en_US


Šiame įraše esantys failai

Šis elementas randamas kataloge(-uose)

Rodyti paprastą įrašą

Ieškoti DSpace


Naršyti

Mano paskyra