DSpace talpykla

Refleksija filosofijoje

Rodyti paprastą įrašą

dc.contributor.author Čepulkauskienė, Vida
dc.date.accessioned 2020-01-27T11:06:54Z
dc.date.available 2020-01-27T11:06:54Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Čepulkauskienė, V. (2020). Refleksija filosofijoje: filosofijos tekstų ištraukos ir savarankiškos užduotys studentams. Kaunas: Kauno kolegija en_US
dc.identifier.isbn 978-9955-27-568-8
dc.identifier.uri http://dspace.kaunokolegija.lt//handle/123456789/2748
dc.description.abstract Ši mokymo priemonė, parengta kolegijos studentams, skatintų be išankstinio filosofinio pasirengimo domėtis, skaityti, analizuoti patrauklius filosofinius tekstus, suvokti filosofijos dalyko esmę, motyvuotų laisvai, savarankiškai, kritiškai mąstyti ir interpretuoti juos neatsiejamai nuo savo pačių egzistencinės patirties. Filosofijos studijų tikslas – ugdyti studento kritinį ir kūrybinį mąstymą, jo intelektinius įgūdžius ir mokyti vertinti iškilusias šiuolaikinės medicinos problemas. Leidinys skirtas pasirengti filosofijos seminarų užduotims. Jis padės studijuojančiajam filosofijos kursą suvokti tradicinės filosofijos problemas, skatins kritiškai vertinti šiuolaikines medicinos problemas. Studentas mokysis savarankiškai analizuoti įvairių autorių filosofinių tekstų ištraukas, gebės reikšti savo nuomonę, ieškodamas atsakymo į neišvengiamai kylančius svarbius kasdienio gyvenimo procesus: kokiu būdu galima pažinti pasaulį, kas yra žmogus, kur slypi jo pažinimo galimybės, kokioje socialinėje aplinkoje gyvename, įvertins gyvenimo būdo pokyčius globalizacijos erdvėje, susipažins su praeities filosofų išmintimi, kaip jie sprendė to meto filosofines problemas. Išmoks analizuoti, lyginti, kritikuoti ir bandyti suvokti,kaip praeities idėjos veikia mūsų asmeninį bei mūsų laikmečio mąstymą. Leidinyje trumpai pristatomi filosofai, pateikiamos filosofinių tekstų ištraukos, trumpi teksto analizavimo pavyzdžiai bei klausimai tekstų analizei. Mokymo priemonės pabaigoje yra trumpa filosofų charakteristika, pagrindinės bei papildomos literatūros sąrašas, pagrindinių filosofinių sąvokų paaiškinimas. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Kauno kolegija en_US
dc.subject refleksija en_US
dc.subject filosofija en_US
dc.subject kritinis mąstymas en_US
dc.subject kūrybinis mąstymas en_US
dc.title Refleksija filosofijoje en_US
dc.title.alternative Filosofijos tekstų ištraukos ir savarankiškos užduotys studentams en_US
dc.type Book en_US


Šiame įraše esantys failai

Šis elementas randamas kataloge(-uose)

Rodyti paprastą įrašą

Ieškoti DSpace


Naršyti

Mano paskyra