DSpace talpykla

AB “Fredos“ kompiuterių tinklo modernizavimas

Rodyti paprastą įrašą

dc.contributor.author Mickūnas, Deividas
dc.date.accessioned 2019-08-26T10:50:35Z
dc.date.available 2019-08-26T10:50:35Z
dc.date.issued 2019-06
dc.identifier.uri http://dspace.kaunokolegija.lt//handle/123456789/2508
dc.description The aim of this Bachelor’s degree time project was to create a new video surveillance network and expand company’s current networks with the Active Directory control system. The company has two key entrances, out of three, to the company’s office floor that, at the time, had no security measures. It was determined that the doors would be monitored by the local security guards. The requirements for the new surveillance network were that it worked 24/7, would be able to record in the dark and send warning messages whenever movement was detected after working hours. Additionally, the distance between the two entrances was a factor when it came choosing the connection type from one camera to another. The current network of the company was built and configured in such way that most of the company’s computers could only be controlled from the IT office. Since the building itself was large in scale there was a need of an easy access to the network’s Active Directory from key points where the IT specialists would spend most of their times. The requirements were that the new network would require low maintenance and little time to manage the networks resources around the company. These were the key elements for choosing the devices and software for the task. The project created a new system to monitor the entrances to offices that held sensitive data all the time and to inform the security about any movement around these areas, when the company was closed. Additionally, the project also created a new Active Directory management network for IT specialists to help them be more efficient when it came to assigning resources to workers. en
dc.description.abstract Šio bakalauro laipsnio projekto tikslas buvo sukurti naują vaizdo stebėjimo tinklą ir išplėsti dabartinius bendrovės tinklus su Active Directory valdymo sistema. Bendrovė turi du pagrindinius įėjimus iš trijų į įmonės biurų aukštą, kuris tuo metu neturėjo saugumo priemonių. Nustatyta, kad duris stebės vietos apsaugos darbuotojai. Reikalavimai naujam priežiūros tinklui buvo tai, kad jis dirbtu 24 valandas per parą, galėtų įrašyti tamsoje ir siųsti įspėjamuosius pranešimus, kai judėjimas buvo nustatytas po darbo valandų. Be to, atstumas tarp dviejų įėjimų buvo veiksnys, kai teko pasirinkti ryšio tipą iš vienos kameros į kitą. Dabartinis įmonės tinklas buvo pastatytas ir sukonfigūruotas taip, kad daugumą kompanijos kompiuterių būtų galima valdyti tik iš IT biuro. Kadangi pats pastatas buvo didelis, reikėjo lengvai pasiekti tinklo „Active Directory“ iš pagrindinių taškų, kuriuose IT specialistai praleidžia didžiąją dalį savo laiko. Reikalavimai buvo, kad naujam tinklui reikėtu mažai priežiūros ir mažai laiko valdyti tinklo resursus. Tai buvo pagrindiniai elementai pasirenkant užduoties įrenginius ir programinę įrangą. Projektas sukūrė naują sistemą, leidžiančią stebėti įėjimus į biurus, kuriuose visą laiką buvo laikomi slapti duomenys, ir informuoti saugumą apie bet kokį judėjimą šiuose vietuose, kai įmonė buvo uždaryta. Be to, projekte taip pat buvo sukurtas naujas „Active Directory“ valdymo tinklas, skirtas IT specialistams, kad jie būtų efektyvesni skiriant išteklius darbuotojams. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.subject Kompiuterių tinklo modernizavimas en_US
dc.title AB “Fredos“ kompiuterių tinklo modernizavimas en_US
dc.title.alternative Modernization of company’s Freda network en_US
dc.type Other en_US


Šiame įraše esantys failai

Šis elementas randamas kataloge(-uose)

Rodyti paprastą įrašą

Ieškoti DSpace


Naršyti

Mano paskyra