DSpace talpykla

Ekonominiai sprendimai: atvejų studijos

Rodyti paprastą įrašą

dc.contributor.author Šikšnelytė, Indrė
dc.contributor.author Baužienė, Zita
dc.contributor.author Liutkienė, Rita
dc.date.accessioned 2019-01-11T12:40:30Z
dc.date.available 2019-01-11T12:40:30Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Šikšnelytė, I., Baužienė, Z., Liutkienė, R. (2018). Ekonominiai sprendimai: atvejų studijos: metodinė knyga. Kaunas: Kauno kolegijos Vadybos ir ekonomikos fakultetas. en_US
dc.identifier.isbn 978-9955-27-542-8
dc.identifier.uri http://dspace.kaunokolegija.lt//handle/123456789/151
dc.description.abstract Leidinys sudarytas iš dviejų pagrindinių dalių: 27 mikroekonomikos ir makroekonomikos atvejų studijų ir apima esminius ekonominius klausimus, kuriems atsakymus leidžia rasti matematinės ir statistinės analizės instrumentai. Pateiktos situacijos ir klausimai leidžia studentams realiai pritaikyti paskaitų metu įgytas teorines žinias. Situacijos adaptuotos vadybos studijų krypčių programos studentams ir sprendžia konkrečias įmonėje kylančias problemas: kainos nustatymą, pelno maksimizavimą, kaštų minimizavimą, optimalios gamybos apimties parinkimą, konkurencingumo didinimą, vartotojo elgseną rinkoje, pardavimo analizę, prognozavimą. Taip pat leidžia analizuoti verslo makroekonominės aplinkos veiksnius ir prognozuoti rinkos pokyčius, įgalinančius priimti skaičiavimais bei prognozėmis grįstus strateginius sprendimus konkrečiose organizacijos veiklos situacijose. Taip galima į statistinę ir matematinę analizę pažvelgti iš verslo pusės ir suvokti tokios analizės svarbą. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Kauno kolegija en_US
dc.subject mikroekonomika en_US
dc.subject makroekonomika en_US
dc.subject ekonomika en_US
dc.subject matematika en_US
dc.title Ekonominiai sprendimai: atvejų studijos en_US
dc.type Book en_US


Šiame įraše esantys failai

Šis elementas randamas kataloge(-uose)

Rodyti paprastą įrašą

Ieškoti DSpace


Naršyti

Mano paskyra