DSpace talpykla

Tarpkultūrinė komunikacija įmonių interneto puslapiuose

Rodyti paprastą įrašą

dc.contributor.author Olšauskas, Tadas
dc.date.accessioned 2018-07-27T08:48:20Z
dc.date.available 2018-07-27T08:48:20Z
dc.date.issued 2018-06
dc.identifier.uri http://dspace.kaunokolegija.lt//handle/123456789/79
dc.description T. Olšauskas Final Thesis "Intercultural Communication on Enterprise Websites". Head of the final work R. Jasnauskaitė; Kaunas College Humanities Studies Center - 2018 – 35 pages. 23 sources were used in the final work. There are also illustrations which are used as examples. The theme of the thesis is the effective integration of intercultural communication on the websites of global companies. In the context of the process of globalization, each company must be prepared to adapt its communication strategies in such way as to reach the widest possible audience. To achieve this goal, organizations must understand and effectively apply the various aspects of intercultural communication that allows them to reach the maximum number of customers and profit. The paper analyzes how various global companies adapt intercultural communication strategies to their web sites. The survey is relevant to the international business world and global businesses, as the findings of this work will help them expand their business effectively for the local market. The aim of the study is to reveal the forms and aspects of intercultural communication used by multinational companies on their web pages and to show how various intercultural communication aspects are integrated into web pages. Methods used at work: 1) analysis of theoretical sources; 2) comparative analysis. The work consists of two parts that discuss the main aspects of intercultural communication and how they are used on the web pages of multinational companies. The practical analysis was performed according to the criteria formulated by Samovar (2010), Dzenovag (2017), Jackson (2014), Wurtz (2015). A comparative analysis was performed by selecting four pages of two multinational companies (IKEA and McDonald's). Conclusions: (1) websites created for low-context cultures are effectively using the features which are common for low-context cultures; (2) websites created for high-context cultures are effectively using the features which are common for high-context cultures; (3) global are capable of using complex global communication strategies to influence potential customers on their websites. en
dc.description.abstract T. Olšausko baigiamasis darbas „Intercultural Communication on Enterprise Websites”. Baigiamojo darbo vadovė R. Jasnauskaitė; Kauno kolegija Humanitarinių studijų centras – 2018 m. – 35 psl. Baigiamajame darbe panaudoti 23 šaltiniai. Taip pat yra iliustracijų, kurios naudojamos, kaip pavyzdžiai. Darbo tema yra efektyvi tarpkultūrinės komunikacijos integracija globalių įmonių interneto puslapiuose. Plintant globalizacijos procesui, kiekviena įmonė turi būti pasiruošusi pritaikyti savo komunikacijos strategijas taip, jog šios pasiektų kuo platesnę auditorija. Siekiant šio tikslo, organizacijos privalo suvokti ir efektyviai pritaikyti įvairius tarpkultūrinės komunikacijos aspektus, kurie leidžia pasiekti maksimalų pirkėjų skaičių bei pelną. Darbe analizuojama kaip įvairios globalios įmonės pritaiko tarpkultūrinės komunikacijos strategijas savo interneto tinklapiuose. Tyrimas yra aktualus tarptautinio verslo pasaulio atstovams bei globalioms įmonėms, nes šio darbo išvados padeda jiems plėsti savo verslą ir efektyviai išsiplėsti už vietinės rinkos. Tyrimo tikslas yra atskleisti tarpkultūrinės komunikacijos formas bei aspektus, kuriuos naudoja įmonės savo interneto puslapiuose, bei parodyti kaip įvairūs tarpkultūrinės komunikacijos aspektai yra integruoti interneto puslapiuose. Metodai panaudoti darbe: 1) teorinių šaltinių analizė; 2) lyginamoji analizė. Darbas susideda iš dviejų dalių, kuriose aptariami pagrindiniai tarpkultūrinę komunikaciją sudarantys aspektai ir kaip jie yra panaudojami tarptautinių įmonių interneto puslapiuose. Praktinė analizė buvo atlikta pagal kriterijus, kurie buvo suformuluoti iš Samovar (2010), Dzenowagis (2017), Jackson (2014), Wurtz (2015) darbų. Lyginamoji analizė buvo atlikta pasirinkus keturis dviejų tarptautinių įmonių (IKEA ir McDonald‘s) puslapius ir analizuojant juos pagal teorinėje dalyje išsikeltus tarpkultūrinės komunikacijos aspektus. Išvados: (1) interneto svetainėse, sukurtose mažo konteksto kultūroms, efektyviai naudojamos funkcijos, kurios yra būdingos žemo konteksto kultūroms; (2) svetainės, sukurtos aukštųjų kontekstų kultūroms, veiksmingai naudoja ypatybes, kurios yra bendros visuotinės kultūros kontekstuose; (3) visame pasaulyje galime panaudoti sudėtingas pasaulines komunikacijos strategijas, kad galėtume paveikti potencialius klientus jų interneto svetainėse. en_US
dc.title Tarpkultūrinė komunikacija įmonių interneto puslapiuose en_US
dc.title.alternative Intercultural Communication on Enterprise Websites en
dc.type Other en_US


Šiame įraše esantys failai

Šis elementas randamas kataloge(-uose)

Rodyti paprastą įrašą

Ieškoti DSpace


Naršyti

Mano paskyra