DSpace talpykla

1-3 metų amžiaus vaikų maitinimo programos sudarymas lopšelyje – darželyje „Rokutis“

Rodyti paprastą įrašą

dc.contributor.author Marcinkevičiūtė, Karolina
dc.date.accessioned 2019-02-08T11:14:26Z
dc.date.available 2019-02-08T11:14:26Z
dc.date.issued 2018-06
dc.identifier.uri http://dspace.kaunokolegija.lt//handle/123456789/750
dc.description Karolina Marcinkeviciute. Development of a Nutrition Programme for 1-3- year-old Children in the Nursery- Kindergarten "Rokutis". Professional Bachelor Thesis. Scientific advisor lecturer Raimonda Česnauskienė, Kauno kolegija/University of Applied Sciences. Faculty of Technologies, Catering Department. Kaunas, 2018. When the nutrition programme in the kindergarten „Rokutis“ was analyzed, it was found that their menu had not been renewed for a long time. The variety of fruits, vegetables and dishes was not wide enough. The survey of the parents‘ opinion was carried out. The greater part of the parents agreed upon the necessity to renew the nutrition programme for 1-3- year-old children. The aim of this professional bachelor thesis is to make a new nutrition programme for the kindergarten „Rokutis“. In order to solve the problem and accomplish the aim of the thesis the following methods were used : a review and analysis of theoretical references and legislation, the parent‘s opinion data analysis, the analysis of the energy value, vitamins and minerals in mashed potatoes served with vegetables. In the theoretical part of the thesis the meaning and importance of the balanced diet, various legislation acts supporting children nutrition are discussed. The analysis of the parent opinion survey has been is given in this part as well. The aim of the survey was to find out whther the parents are happy about the current menu, whether the children like the food they are given. Besides it was important to find out the quantities of the fruits and vegetables given to children in this kindergarten. The results of the research analysis showed that more than 60 per cent of the respondents agreed that the menu should be changed. Considering the results of the research the new 15- day menu suitable for 1-3-year-old children has been composed. The daily energy norm in this menu was 1200 kcal., for the breakfast – 300kcal., for the lunch – 420kcal., for the snack time before dinner – 180kcal. and for the dinner – 300kcal. The scheme of the technological processes has been made. The food will be prepared according to the hygiene norms and food safety requirements. The calculated expenses will cover 610,23 Eur. The author of the Professional Bachelor Thesis recommends to arrange more meetings for parents to discuss the menu, share their thoughts about the food quality. Also it is recommended to carry out more surveys on the quality and variety of the food served to the children. The volume of the thesis is 49 pages. It includes 27 tables, 8 figures, 15 references, 4 supplements. en
dc.description.abstract Išanalizavus lopšelio – darželio „Rokutis“ vaikų mitybos programą, nustatyta, kad valgiaraštis jau ilgą laiką nebuvo atnaujintas, jame nedidelė vaisių ir daržovių, kitų patiekalų įvairovė. Atlikus anketinę tėvų apklausą ir susumavus gautus rezultatus, paaiškėjo, kad daugelis iš apklausoje dalyvavusių respondentų teigia, jog 1-3 metų vaikų maitinimo programą reikia atnaujinti. Baigiamojo darbo tikslas - parengti lopšelio – darželio „Rokutis“ 1-3 metų amžiaus vaikų naują technologinę programą. Problemai spręsti bei darbo tikslui įgyvendinti numatyti šie metodai: mokslinės literatūros ir teisės aktų analizė, anketinė tėvų apklausa, bulvių košės su daržovėmis energinės vertės, vitaminų ir mineralinių medžiagų bei juslinė analizė. Teorinėje darbo dalyje moksliškai aprašyta, kuo yra svarbi subalansuota bei įvairi vaiko mityba, aptartos vaikų mitybos rekomendacijos ir jas reglamentuojantys teisės aktai. Atlikta anketinė tėvų apklausa, kurios tikslas – išsiaiškinti, ar tėvai patenkinti darželyje vaikams teikiamo maisto kokybe, įvairove ir daržovių bei vaisių gausa. Atsižvelgus į anketinės apklausos duomenis, teigiama, kad net 60% tėvų nori, jog įstaigoje būtų atnaujinta vaikų maitinimo programa. Remiantis tėvų apklausos rezultatais, sudarytas 15 dienų perspektyvinis valgiaraštis, atitinkantis rekomenduojamas paros normas 1–3 metų amžiaus vaikams. Paros energijos norma 1200 kcal: pusryčiams 300 kcal, pietums 420 kcal, pavakariams 180 kcal, vakarienei 300 kcal. Taip pat parengtos technologinės, savikainos bei energinės vertės kortelės. Nubraižytos technologinių procesų ir technologinė gamybos schemos. Įstaigoje gaminamas maistas vaikams bus ruošiamas laikantis visų higienos normų ir maisto saugos reikalavimų. Apskaičiuotos baigiamojo darbo išlaidos – 610,23 Eur. Rekomenduojama dažniau rengti tėvų susirinkimus, kurių metu būtų aptariama vaikų mityba ir išklausomi tėvų lūkesčiai, esant galimybei, rengti anketines tėvų apklausas dėl vaikams teikiamo maisto kokybės ir įvairovės. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.subject Pilnavertė mityba, vitaminai, mineralinės medžiagos, valgiaraštis en_US
dc.title 1-3 metų amžiaus vaikų maitinimo programos sudarymas lopšelyje – darželyje „Rokutis“ en_US
dc.title.alternative Development of a Nutrition Programme for 1-3- year-old Children in the Nursery- Kindergarten "Rokutis" en
dc.type Other en_US


Šiame įraše esantys failai

Šis elementas randamas kataloge(-uose)

Rodyti paprastą įrašą

Ieškoti DSpace


Naršyti

Mano paskyra