DSpace talpykla

X maisto papildų poveikis subjektyviems ir objektyviems brandžios veido odos pokyčiams

Rodyti paprastą įrašą

dc.contributor.author Marmaitė, Greta
dc.date.accessioned 2022-10-18T08:17:48Z
dc.date.available 2022-10-18T08:17:48Z
dc.date.issued 2022-07-01
dc.identifier.uri http://dspace.kaunokolegija.lt//handle/123456789/6947
dc.description Relevance of the topic. The skin is a natural protective barrier that protects the body from external and internal damage. A balanced and complete diet helps to strengthen the skin's ability to protect itself from harmful effects. Skin disorders have been shown to be associated with malnutrition. To improve the condition of the skin, dermatologists and beauty professionals are educating the public and increasingly talking about the use of dietary supplements (Piccardi and Manissier, 2009). One way to strengthen the body and delay skin aging is to take dietary supplements (Bolke, Schlippe, Ger, & Voss, 2019). As the aging population grows, the use of dietary supplements is becoming more popular. In addition to traditional cosmetic and dermatological facial skin care, dietary supplements have emerged as a new strategy to improve skin condition and appearance (Piccardi and Manissier, 2009). Investigation problem. What are the effects of X food supplements on subjective and objective changes of aging skin.? Research object. Effects of X food supplements on subjective and objective changes of aging skin. The aim. To determine the effect of X food supplements on subjective and objective changes of aging skin. Research tasks. 1. Describe the active ingredients of X food supplements and their effects on mature skin. 2. Reveal signs and changes in mature skin. 3. To determine the correlations between subjective and objective changes of mature facial skin with the use of X food supplements. Methodology of investigation. Analysis of scientific and professional literature, written survey, and experiment. Research results. When taking dietary supplements X objective and subjective assessment of changes in mature facial skin are interrelated. As the objective rate of viscoelasticity of the skin increased, the elasticity of facial skin subjectively assessed by the subjects also improved. With an increase in the firmness and elasticity of facial skin, the subjects positively assessed the reduction in the depth of wrinkles. As the moisture content of the facial skin increased, the subjective evaluation of the subjects improved, the scaling of the skin decreased, the feeling of stretching and the softness of the skin increased. The objective rate of erythema decreased at the end of the study, resulting in an improvement in the subjective assessment of erythema. As the redness of the skin decreased, the subjective assessment of skin sensitivity also decreased. The final work was prepared during the commissioned study " Influence of X food supplements on the skin condition of women", Contract No. F23-874 en_US
dc.description.abstract Temos aktualumas. Oda yra natūralus apsauginis barjeras, kuris apsaugo organizmą, nuo išorinių ir vidinių pažeidimų. Subalansuota ir visavertė mityba padeda sustiprinti odos gebėjimą apsisaugoti nuo žalingo poveikio. Yra įrodytą, kad odos sutrikimai siejasi su netinkama mityba. Siekiant pagerinti odos būklę dermatologai ir grožio specialistai šviečia visuomenę ir vis dažniau kalba apie maisto papildų vartojimą (Piccardi ir Manissier, 2009). Vienas iš būdų sustiprinti organizmą ir atitolinti odos senėjimą yra maisto papildų vartojimas (Bolke, Schlippe, Ger ir Voss, 2019). Didėjant senstančiai visuomenei maisto papildų vartojimas tampa populiaresnis. Be tradicinės kosmetologinės ir dermatologinės veido odos priežiūros, maisto papildai atsirado kaip nauja strategija siekiant pagerinti odos būklę ir išvaizdą (Piccardi ir Manissier, 2009). Tyrimo problema. Koks yra X maisto papildų poveikis subjektyviems ir objektyviems brandžios veido odos pokyčiams? Tyrimo objektas. X maisto papildų poveikis subjektyviems ir objektyviems brandžios veido odos pokyčiams. Tyrimo tikslas. Nustatyti X maisto papildų poveikį subjektyviems ir objektyviems brandžios veido odos pokyčiams. Tyrimo uždaviniai. 1. Aprašyti X maisto papildų veikliąsias medžiagas ir jų poveikį brandžiai odai. 2. Atskleisti brandžios odos požymius ir pokyčius odoje. 3. Nustatyti brandžios veido odos subjektyvių ir objektyvių pokyčių sąsajas vartojant X maisto papildus. Tyrimo metodika. Mokslinės ir profesinės literatūros analizė, apklausa raštu ir eksperimentas. Tyrimo rezultatai. Vartojant maisto papildus X objektyvus ir subjektyvus brandžios veido odos pokyčių vertinimas siejasi tarpusavyje. Padidėjus objektyviam odos viskoelastingumo rodikliui, pagerėjo ir tiriamųjų subjektyviai vertintas veido odos elastingumas. Padidėjus veido odos stangrumo ir tamprumo rodikliui, tiriamosios teigiamai vertino raukšlių gylio sumažėjimą. Didėjant veido odos drėgmei subjektyvus tiriamųjų vertinimas pagerėjo, sumažėjo odos šerpetojimas, tempimo jausmas ir padidėjo odos švelnumas. Objektyvus odos paraudimo (eritemos) rodiklis tyrimo pabaigoje sumažėjo, todėl subjektyvus tiriamųjų odos paraudimo (eritemos) vertinimas pagerėjo. Mažėjant odos paraudimui, sumažėjo ir subjektyvus odos jautrumo vertinimas. Baigiamasis darbas parengtas vykdant užsakomąjį tyrimą „X maisto papildų įtaka moterų odos būklei“, sutarties Nr. F23-874. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.subject Maisto papildai, brandi oda, senėjimas, subjektyvūs ir objektyvūs pokyčiai en_US
dc.title X maisto papildų poveikis subjektyviems ir objektyviems brandžios veido odos pokyčiams en_US
dc.title.alternative The effect of food supplement X on subjective and objective changes of aging skin en_US
dc.type Other en_US


Šiame įraše esantys failai

Šis elementas randamas kataloge(-uose)

Rodyti paprastą įrašą

Ieškoti DSpace


Naršyti

Mano paskyra