DSpace talpykla

Buto Kumelių g. 12, Kaune, interjero projektas

Rodyti paprastą įrašą

dc.contributor.author Kovalevskytė, Ligita
dc.date.accessioned 2022-10-14T10:39:23Z
dc.date.available 2022-10-14T10:39:23Z
dc.date.issued 2022-07-07
dc.identifier.uri http://dspace.kaunokolegija.lt//handle/123456789/6937
dc.description Object – interior design of the individual residential apartment in Kumelių st. 12, Kaunas. Home design is becoming more creative as homeowners increasingly start using their homes to show their individuality. According to experts, this is quite logical, because during the Covid-19 pandemic people moved from the obligation to be at home to the desire to be at home, which expresses their personality and individual taste. Self-expression has many positive effects (better mood, self-confidence, improved cognitive functions, closer relationships with people, reduction of stress / anxiety), so living in an interior that reflects and expresses its inhabitants, we not only create a lovely home, but also unconsciously get emotional and psychological benefits. The problem of this project is the creation of an interior that reflects the individuality of the client and highlights his valued works of art, while creating a comfortable home that meets the needs of a modern person. To accomplish the task, the atmosphere of his favorite Lithuanian literary works should somehow be transferred to the home interior. The client has many reproductions of M. K. Čiurlionis' paintings and he wants to use them to create the mood of a museum or gallery. The main problem would be to create eclectic home that would balance the atmosphere of the old town, the environment of the museum and the mood of works of some classical Lithuanian literature pieces. The aim of this final work is to design an original interior of the apartment, preserving the atmosphere of Kaunas Old Town and implementing the new needs of the client. en_US
dc.description.abstract Objektas – individualios gyvenamosios paskirties buto Kumelių g. 12, Kaune, interjero projektas. Namų dizainas tampa vis kūrybiškesnis, nes namų savininkai vis dažniau pradeda naudoti savo namus siekiant parodyti savo individualumą. Pasak ekspertų - tai visai logiška, kadangi žmonės Covid-19 pandemijos metu perėjo nuo privalėjimo būti namuose iki troškimo būti namuose, kurie išreiškia jų asmenybę ir individualų skonį. Saviraiška turi daugybę teigiamų savybių (geresnė nuotaika, pasitikėjimas savimi, kognityvinių funkcijų gerinimas, artimesni santykiai su žmonėmis, streso/nerimo mažinimas), taigi, gyvenant interjere, kuris atspindi ir išreiškia jo gyventojus, mes ne tik susikuriame širdžiai mielus namus, bet ir pasąmoningai gauname emocinės ir psichologinės naudos. Šio projekto problema – interjero, kuris atspindi užsakovo individualumą bei išryškina jo vertinamus meno kūrinius, kartu sukuriant patogius namus, atitinkančius šiuolaikiško žmogaus poreikius, sukūrimas. Užduočiai įgyvendinti reikėtų perkelti jo mėgstamų lietuvių literatūros kūrinių atmosferą į namų interjerą. Užsakovas namuose turi daugybę M. K. Čiurlionio paveikslų reprodukcijų, kuriomis norima sukurti muziejaus ar galerijos nuotaiką. Pagrindinė problema būtų sukurti eklektiškus namus, kuriuose vyrautų balansas tarp senamiesčio dvasios, muziejaus aplinkos ir klasikinės lietuvių literatūros kūrinių nuotaikos. Baigiamojo darbo tikslas - suprojektuoti originalų buto interjerą, išsaugant Kauno senamiesčio dvasią bei kartu įgyvendinant naujus užsakovo poreikius. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.subject Eklektika, interpretacija, koloritas, literatūra, saviraiška. en_US
dc.title Buto Kumelių g. 12, Kaune, interjero projektas en_US
dc.title.alternative Design of the Interior of the Apartment at 12 Kumeliu St., Kaunas en_US
dc.type Other en_US


Šiame įraše esantys failai

Šis elementas randamas kataloge(-uose)

Rodyti paprastą įrašą

Ieškoti DSpace


Naršyti

Mano paskyra