DSpace talpykla

X maisto papildo poveikis odos elastingumui

Rodyti paprastą įrašą

dc.contributor.author Vaitkevičiūtė, Martyna
dc.date.accessioned 2022-10-13T11:36:18Z
dc.date.available 2022-10-13T11:36:18Z
dc.date.issued 2022-07-01
dc.identifier.uri http://dspace.kaunokolegija.lt//handle/123456789/6927
dc.description Relevance of the topic: the skin is the most visible and visually vulnerable organ, people want to preserve it not only for aesthetic but also for health reasons. The rhythm of life these days forces a person to eat inadequate food, which affects weight gain, deterioration of skin condition (Rona, Berardesca, 2008). As a result, there is a growing demand for nutritious, as well as natural, products, which can lead to positive changes in appearance and enhanced health without any side effects (Dini, Laneri, 2019). The food and cosmetics industry is developing new strategies to establish a link between nutrient intake and skin condition, leading to the increasing use of food supplements that reduce skin aging (Pérez-Sánchez, Barrajón-Catalán, Herranz-López ir Micol, 2018). Manufacturers of dietary supplements have coined the term „Nutricosmetics“ for anti-aging products, which quickly gained a lot of attention because it is in line with the modern culture that follows the cult of beauty (Dini, Laneri, 2019). Accurate and science-based information on the effects of food supplements is significant for these followers. Investigation problem: what is the effect of food supplement X on skin elasticity? Research object: the effect of food supplement X on skin elasticity. Research goal: to reveal the effect of food supplement X on skin elasticity. Tasks of the research: 1. Describe the concept of skin elasticity and the factors that negatively affect skin elasticity. 2. To reveal the effect of active substances in food supplements on skin elasticity. 3. To determine the effect of food supplement X on skin elasticity parameters. Research methodology: analysis of scientific and professional literature sources, which aim is to theoretically review the concept of elasticity, the factors influencing it, the application of food supplements to improve the elasticity parameters and the effect of active substances on elastic fibers. A quantitative research was chosen to determine the effect of food supplement X on skin elasticity. Data analysis method - graphical analysis. Research participants: sixty-nine participants 35-45 age group were participated in the study. Research results and conclusions: The study showed that after 15 weeks of taking dietary supplement X, the skin's viscoelasticity and firmness/elasticity increased in the dietary supplement group. In the placebo group, skin parameters turned to negative side. A comparison of changes in skin parameters in both groups showed that women taking X supplement had significantly better skin elasticity than in the placebo group. This may have been influenced by the active ingredients of food supplement X, such as coenzyme Q10, vitamins A and C, zinc, gooseberry extract, fish oil powder, ginseng extract. Bachelor thesis was prepared by commissioned research „The effect of food supplement X on women’s skin condition and blood counts“, agreement No. F23-874. en_US
dc.description.abstract Temos aktualumas: oda yra labiausiai matomas ir vizualiai pažeidžiamas organas, žmonės nori ją išsaugoti ne tik dėl estetinių, bet ir dėl sveikatos priežasčių. Šių dienų gyvenimo ritmas verčia žmogų maitintis nevisaverčiu maistu, kuris turi įtakos svorio priaugimui, odos būklės suprastėjimui (Rona, Berardesca, 2008). Dėl šių priežasčių didėja maistingų, taip pat ir natūralių, produktų paklausa, kuri gali lemti teigiamus išvaizdos pokyčius ir sustiprėjusią sveikatą be jokių šalutinių poveikių (Dini, Laneri, 2019). Maisto ir kosmetikos pramonė kuria naujas strategijas, skirtas nustatyti ryšį tarp maistinių medžiagų vartojimo ir odos būklės, todėl vis dažniau naudojami maisto papildai, kurie, kaip teigiama, mažina odos senėjimą (Pérez-Sánchez, Barrajón-Catalán, Herranz-López ir Micol, 2018). Maisto papildų gamintojai atsižvelgdami į senėjimui skirtus produktus sukūrė naują terminą „Nutrikosmetika“, kurios tendencija greitai susilaukė daugybės pasekėjų, nes ji dera su šiuolaikine kultūra, sekančia grožio kultą (Dini, Laneri, 2019). Šiems pasekėjams teisinga ir mokslu pagrįsta informacija apie maisto papildų poveikį yra itin aktuali. Tyrimo problema: koks X maisto papildo poveikis odos elastingumui? Tyrimo objektas: X maisto papildo poveikis odos elastingumui. Tyrimo tikslas: atskleisti X maisto papildo poveikį odos elastingumui. Tyrimo uždaviniai: 1. Aprašyti odos elastingumo sąvoką ir veiksnius, darančius neigiamą įtaką odos elastingumui. 2. Atskleisti veikliųjų medžiagų, esančių maisto papilduose, įtaką odos elastingumui. 3. Nustatyti X maisto papildo poveikį odos elastingumo rodikliams. Tyrimo metodika: mokslinės ir profesinės literatūros šaltinių analizė, kurios tikslas teoriškai apžvelgti elastingumo sampratą, jai įtaką lemiančius veiksnius, maisto papildų taikymą siekiant pagerinti elastingumo rodiklius ir veikliųjų medžiagų poveikį elastinėms skaiduloms. Pasirinktas kiekybinis tyrimas, kurio tikslas nustatyti X maisto papildo poveikį odos elastingumui. Duomenų analizės metodas – grafinė analizė. Tiriamieji: tyrime dalyvavo šešiasdešimt devynios dalyvės, kurių amžiaus tarpsnis 35-45 metai. Tyrimo rezultatai ir išvados: atlikus tyrimą paaiškėjo, kad po 15 savaičių X maisto papildo vartojimo odos viskoelastingumo bei stangrumo/tamprumo rodikliai padidėjo maisto papildą geriančiųjų grupėje. Placebo grupėje rodikliai pakito į neigiamą pusę. Lyginant odos rodiklių pokyčius abiejose grupėse paaiškėjo, kad X maisto papildus vartojusios moterys turi ženkliai geresnius odos elastingumo rodiklius nei esančios placebo grupėje. Tam įtakos galėjo turėti X maisto papildų veikliosios medžiagos, tokios kaip kofermentas Q10, vitaminai A ir C, cinkas, agrastinio lapainio ekstraktas, žuvų taukų milteliai, ženšenio ekstraktas. Baigiamasis darbas parengtas vykdant užsakomąjį tyrimą „X maisto papildo įtaka moterų odos būklei ir kraujo rodikliams“, sutarties Nr. F23-874. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.subject Odos elastingumas, senėjimas, maisto papildai, mikroelementai, vitaminai, antioksidantai, kolagenas, elastinas, hialurono rūgštis en_US
dc.title X maisto papildo poveikis odos elastingumui en_US
dc.title.alternative The effect of food supplement X on skin elasticity en_US
dc.type Other en_US


Šiame įraše esantys failai

Šis elementas randamas kataloge(-uose)

Rodyti paprastą įrašą

Ieškoti DSpace


Naršyti

Mano paskyra