DSpace talpykla

Maisto papildų X poveikis senstančios odos drėgmei

Rodyti paprastą įrašą

dc.contributor.author Matukaitytė, Monika
dc.date.accessioned 2022-10-11T08:32:06Z
dc.date.available 2022-10-11T08:32:06Z
dc.date.issued 2022-07-01
dc.identifier.uri http://dspace.kaunokolegija.lt//handle/123456789/6882
dc.description Research problem: What is the effect of dietary supplements X on the moisture of aging skin? Research relevancy: Skin aging is an inevitable multisystem degenerative process in the body that is independent of a person’s biological age and is influenced by internal and external environmental factors (Sjerobabski-Masnec Ines & Šitum Mirna, 2009). Aging processes can cause wrinkles, impaired pigmentation, skin elasticity and moisture levels in the skin. Deficiencies in the skin's moisture disrupt one of the most important functions of the skin - protection against the entry of toxic substances and microorganisms into it (Tončić et al., 2018). Therefore, it is necessary to take care of the body not only by using cosmetics on the skin, but also from the inside, eating a balanced food or food supplement that contains the necessary substances to synthesize and retain skin moisture. Vitamins and minerals can help people feel better, improve health, and improve nail, hair, and skin care (Akalın & Selamoglu, 2019). This topic of work is relevant to all skin types and aging skin. Research object: the effect of food supplements X on the moisture of aging skin. The aim of the research: was to determine the effect of food supplements X on the moisture of aging skin. Research tasks: 1. To theoretically explain the influence of the skin aging process on skin moisture. 2. Highlight the effects of food supplements and cosmetics on the moisture of aging skin. 3. To compare the effect of placebo and food supplements X on aging skin moisture rates. Reaserch methods: 1. Analysis of scientific and professional literature, the aim of which is to theoretically explain the influence of the skin aging processes on skin moisture and to distinguish the effect of food supplements and cosmetics on the level of skin moisture. 2. Quantitative study, an experiment to compare the effects of placebo and dietary supplements X on moisture in aging skin. Main results of empirical research: A comparison of placebo and X-supplemented subjects showed a significant improvement in facial skin moisture compared to placebo-treated women. This may be due to the micro and macro elements, antioxidants and plant extracts in food supplements X, which help to restore the lipid barrier of the skin, promote the absorption of moisture from the environment and retention in the skin. Note. The final work was prepared in the framework of the commissioned research "Influence of food supplement X on women's skin condition and blood parameters", contract No. F23-874. en_US
dc.description.abstract Temos aktualumas: Odos senėjimas yra neišvengiamas organizmo daugiasisteminis degeneracinis procesas, kuris nepriklauso nuo žmogaus biologinio amžiaus, o tam įtakos turi vidiniai ir išoriniai aplinkos veiksniai (Sjerobabski-Masnec Ines & Šitum Mirna, 2009). Dėl senėjimo procesų odoje gali atsirasti raukšlės, sutrikti pigmentacija, odos elastingumas bei drėgmės lygis. Esant odos drėgmės trūkumui sutrinka viena svarbiausių odos funkcijų - apsauga nuo toksiškų medžiagų ir mikroorganizmų patekimo į organizmą (Tončić et al., 2018). Todėl reikia rūpintis organizmu ne tik naudojant kosmetines priemones ant odos, bet ir iš vidaus, valgant subalansuotą maistą ar vartojant maisto papildus, turinčius odos drėgmei sintetinti bei išlaikyti reikalingų medžiagų. Vitaminai ir mineralinės medžiagos gali padėti žmonėms jaustis geriau, stiprinti sveikatą bei pagerinti nagų, plaukų ir odos būklę (Akalın & Selamoglu, 2019). Ši darbo tema yra aktuali visiems odos tipams ir senstančiai odai. Tyrimo problema: koks yra maisto papildų X poveikis senstančios odos drėgmei? Tyrimo objektas: maisto papildų X poveikis senstančios odos drėgmei. Tyrimo tikslas: nustatyti maisto papildų X poveikį senstančios odos drėgmei. Tyrimo uždaviniai: 1. Teoriškai paaiškinti odos senėjimo procesų įtaką odos drėgmei. 2. Išskirti maisto papildų ir kosmetinių priemonių poveikį senstančios odos drėgmei. 3. Palyginti placebo ir maisto papildų X įtaką senstančios odos drėgmės rodikliams. Tyrimo metodai: 1. Mokslinės ir profesinės literatūros analizė, kurios tikslas teoriškai paaiškinti odos senėjimo procesų įtaką odos drėgmei bei išskirti maisto papildų ir kosmetinių priemonių poveikį senstančios odos drėgmės lygiui. 2. Kiekybinis tyrimas, eksperimentas, kurio tikslas palyginti placebo ir maisto papildų X poveikį senstančios odos drėgmei. Pagrindiniai empirinio tyrimo rezultatai: Palyginus placebą ir maisto papildus X vartojusių tiriamųjų grupes galima teigti, kad maisto papildus vartojančių moterų veido odos drėgmės rodikliai ženkliai pagerėjo lyginant su vartojusių placebą. Tai galėjo nulemti maisto papilduose X esantys mikro ir makro elementai, antioksidantai bei augaliniai ekstraktai, kurie padeda atkurti lipidinį odos barjerą, skatina drėgmės pritraukimą iš aplinkos ir sulaikymą odoje. Pastaba. Baigiamasis darbas parengtas vykdant užsakomąjį tyrimą „X maisto papildo įtaka moterų odos būklei ir kraujo rodikliams“, sutarties Nr. F23-874. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.subject Odos senėjimas, odos drėgmė, maisto papildai en_US
dc.title Maisto papildų X poveikis senstančios odos drėgmei en_US
dc.title.alternative The Effect of Food Supplements X on the Moisture of Aging Skin en_US
dc.type Other en_US


Šiame įraše esantys failai

Šis elementas randamas kataloge(-uose)

Rodyti paprastą įrašą

Ieškoti DSpace


Naršyti

Mano paskyra