DSpace talpykla

X poliklinikos pacientų gyvensenos veiksnių ir vitamino D koncentracijos kraujo serume sąsajos

Rodyti paprastą įrašą

dc.contributor.author Mandrijauskaitė, Dominyka
dc.date.accessioned 2022-09-16T07:10:27Z
dc.date.available 2022-09-16T07:10:27Z
dc.date.issued 2022-06-13
dc.identifier.uri http://dspace.kaunokolegija.lt//handle/123456789/6697
dc.description Relevance of the theme. Vitamin D deficiency is a health problem worldwide (Holick, 2017). Given today’s lifestyle, most people rarely go outside, avoid sunlight to prevent skin cancer, and do not eat enough foods to be named as sources of vitamin D or take dietary supplements, which makes it difficult to achieve optimal levels of vitamin D (Gailiūtė, Butkutė, Drapeko and Grikinienė, 2016). According to WHO, our lifestyle determines our health and quality of life by more than 50 percent (World Health Organisation, 2017). The research on the effects of lifestyle in many aspects, including blood vitamin D levels, is growing (Farhud, 2015). Problem of the research. What correlation is between lifestyle factors and blood serum vitamin D levels in X polyclinic patients? Object of the research: Correlation between lifestyle factors and blood serum vitamin D levels in X polyclinic patients. Aim of the research: To determine correlation between lifestyle factors and blood serum vitamin D levels in X polyclinic patients. Tasks of the research. 1. To describe lifestyle factors that affect vitamin D levels in blood serum. 2. To reveal the lifestyle of the patients of X polyclinic. 3. To evaluate the vitamin D concentrations in blood serum of the patients of polyclinic X. 4. To determine the relationship between lifestyle factors and vitamin D concentration in blood serum of the patients of polyclinic X. Methodology. An anonymous questionnaire about lifestyle factors was created. The study group consisted of patients who came to X polyclinic to test for vitamin D levels in blood serum and voluntarily agreed to answer an anonymous questionnaire. Data of vitamin D concentrations in blood serum of patients of X polyclinic was used in the study. Results. Data analysis revealed a statistically significant relationship between the frequency of vitamin D supplementation and vitamin D levels in blood serum (p=0,002). No association was found between other lifestyle factors and vitamin D levels in blood serum. en_US
dc.description.abstract Temos aktualumas. Vitamino D trūkumas yra pasaulinė sveikatos problema (Holick, 2017). Atsižvelgiant į šių dienų žmonių gyvenseną, dauguma retai būna lauke, vengia saulės spindulių dėl odos vėžio prevencijos, nevalgo pakankamai maisto produktų, kurie būtų įvardijami, kaip vitamino D šaltiniai ar nevartoja maisto papildų, todėl yra sunku pasiekti optimalią vitamino D koncentraciją (Gailiūtė, Butkutė, Drapeko ir Grikinienė, 2016). Pasak PSO, daugiau nei 50 proc. mūsų sveikatą ir gyvenimo kokybę nulemia gyvensena (World Health Organisation, 2017). Vis daugėja mokslininkų tyrimų apie gyvensenos įtaką daugeliu aspektų, įskaitant ir vitamino D koncentraciją kraujyje (Farhud, 2015). Tyrimo problema. Kokios X poliklinikos pacientų gyvensenos veiksnių ir vitamino D koncentracijos kraujo serume sąsajos? Tyrimo objektas: X poliklinikos pacientų gyvensenos veiksnių ir vitamino D koncentracijos kraujo serume sąsajos. Tyrimo tikslas: nustatyti X poliklinikos pacientų gyvensenos veiksnių ir vitamino D koncentracijos kraujo serume sąsajas. Tyrimo uždaviniai. 1. Aprašyti gyvensenos veiksnius, kurie turi įtakos vitamino D koncentracijai kraujo serume. 2. Atskleisti X poliklinikos pacientų gyvenseną. 3. Įvertinti X poliklinikos pacientų vitamino D koncentracijas kraujo serume. 4. Nustatyti X poliklinikos pacientų gyvensenos veiksnių ir vitamino D koncentracijos kraujo serume ryšius. Metodologija. Buvo sudaryta anoniminė anketa apie gyvensenos veiksnius. Tiriamąją grupę sudarė pacientai, atvykę į X polikliniką išsitirti vitamino D koncentraciją kraujo serume ir savanoriškai sutikę atsakyti į anoniminės anketos klausimus. Tyrimo metu buvo naudojami X poliklinikos pacientų vitamino D koncentracijų kraujo serume rezultatų duomenys. Rezultatai. Atlikus duomenų analizę, buvo gautas statistiškai patikimas ryšys tarp vitamino D papildų vartojimo ir vitamino D koncentracijos kraujo serume (p=0,002). Tarp kitų gyvensenos veiksnių ir vitamino D koncentracijos kraujo serume ryšių nebuvo aptikta. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.subject Vitaminas D, gyvensenos veiksniai, kraujo serumas en_US
dc.title X poliklinikos pacientų gyvensenos veiksnių ir vitamino D koncentracijos kraujo serume sąsajos en_US
dc.title.alternative Correlation Between Lifestyle Factors and Blood Serum Vitamin D Levels in X Polyclinic Patients en_US
dc.type Other en_US


Šiame įraše esantys failai

Šis elementas randamas kataloge(-uose)

Rodyti paprastą įrašą

Ieškoti DSpace


Naršyti

Mano paskyra