DSpace talpykla

AB „Detonas“ apyvartinio kapitalo sudėties ir panaudojimo vertinimas

Rodyti paprastą įrašą

dc.contributor.author Buknytė, Laura
dc.date.accessioned 2022-09-15T08:42:57Z
dc.date.available 2022-09-15T08:42:57Z
dc.date.issued 2022-06-08
dc.identifier.uri http://dspace.kaunokolegija.lt//handle/123456789/6651
dc.description The final work consists of an introduction, three main parts, conclusions, a list of references and appendices. The first part of the work analyzes the scientific works, articles, dissertations and other literature sources of Lithuanian and foreign authors on financial analysis, the concept of working capital, structure, use and factors influencing working capital. The second part describes the characteristics of the analyzed company, the analysis of working capital needs, structure and utilization, as well as the analysis and evaluation of financial ratios. In the third part of the work, the working capital forecasting of Detonas, AB is performed. en_US
dc.description.abstract Baigiamojo darbą sudaro įvadas, trys pagrindinės dalys, išvados, naudotų literatūros šaltinių sąrašas bei priedai. Pirmojoje darbo dalyje yra analizuojami lietuvos ir užsienio autorių moksliai darbai, straipsniai, disertacijos ir kiti literatūros šaltiniai apie finansinę analizę, apyvartinio kapitalo sampratą, struktūrą, panaudojimą bei veiksnius, turinčius įtaką apyvartiniam kapitalui. Antroje dalyje yra aprašoma analizuojamos įmonės veiklos charakteristika, atliekama apyvartinio kapitalo poreikio, struktūros ir panaudojimo analizė, bei finansinių santykinių rodiklių analizė ir jų vertinimas. Trečiojoje darbo dalyje yra atliekamas AB „Detonas“ apyvartinio kapitalo prognozavimas. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.subject Apyvartinis kapitalas, sudėtis, panaudojimas, vertinimas, analizė, ataskaita. en_US
dc.title AB „Detonas“ apyvartinio kapitalo sudėties ir panaudojimo vertinimas en_US
dc.title.alternative Analysis of Composition and Utilisation of Working Capital in Detonas, AB en_US
dc.type Other en_US


Šiame įraše esantys failai

Šis elementas randamas kataloge(-uose)

Rodyti paprastą įrašą

Ieškoti DSpace


Naršyti

Mano paskyra