DSpace talpykla

Džiovyklos transportavimo sistemos automatizavimas

Rodyti paprastą įrašą

dc.contributor.author Krivaitis, Laimonas
dc.date.accessioned 2022-08-31T10:51:50Z
dc.date.available 2022-08-31T10:51:50Z
dc.date.issued 2022-06-10
dc.identifier.uri http://dspace.kaunokolegija.lt//handle/123456789/6229
dc.description This final work analyzes the transportation of wood parts drying line process automation. With the help of the project material of UAB Kauno atikas ir ko, it was carried out transportation system automation. Based on the principle of operation of the system, developed automation scheme, selected automation equipment and drawn electrical connections diagrams together with layout plans for automation panel components. In the final work based on the principle of system operation, a system control algorithm was developed, according to which a control program is written and a visualization of the system is developed. Also, the system was performed economic analysis of automation and review of work safety requirements. en_US
dc.description.abstract Šiame baigiamajame darbe analizuojama medienos detalių džiovinimo linijos transportavimo proceso automatizavimas. Pasitelkiant „UAB Kauno atikas ir ko” projekto medžiaga, buvo atliktas transportavimo sistemos automatizavimas. Atsižvelgiant į sistemos veikimo principą, sukurta automatizavimo schema, parinkta automatizavimo įranga ir nubraižytos elektrinių sujungimų schemos kartu su automatikos skydo komponentų išdėstymo planais. Baigiamajame darbe remiantis sistemos veikimo principu buvo sukurtas sistemos valdymo algoritmas, pagal kurį buvo rašoma valdymo programa bei kuriama sistemos vizualizacija, Taip pat, buvo atlikta sistemos automatizavimo ekonominė analizė ir apžvelgti darbų saugos reikalavimai en_US
dc.language.iso other en_US
dc.subject Transporteris, džiovykla, Delta, pakėlėjas. en_US
dc.title Džiovyklos transportavimo sistemos automatizavimas en_US
dc.title.alternative Automation of Conveyor in Drying Chamber en_US
dc.type Other en_US


Šiame įraše esantys failai

Šis elementas randamas kataloge(-uose)

Rodyti paprastą įrašą

Ieškoti DSpace


Naršyti

Mano paskyra