DSpace talpykla

Šilutės rajono savivaldybės biudžeto analizė ir prognozavimas

Rodyti paprastą įrašą

dc.contributor.author Golubovskytė, Ieva
dc.date.accessioned 2022-07-21T10:12:14Z
dc.date.available 2022-07-21T10:12:14Z
dc.date.issued 2022-06-08
dc.identifier.uri http://dspace.kaunokolegija.lt//handle/123456789/6023
dc.description Summary, introduction, three chapters, conclusions, bibliography and appendices. The first chapter theoretically analyzes the concept and functions of local government and the municipality, the formation and structure of the budget, its revenues and expenditures. The second part describes the Šilutė district municipality, and analyzes it in 2017 - 2021. budget revenue and expenditure. In the third part, the revenue and expenditure forecast of Šilutė district municipality for 2022 . en_US
dc.description.abstract Santrauka, įvadas, trys skyriai, išvados, literatūros sąrašas ir priedai. Pirmame skyriuje teoriškai išanalizuota vietos savivaldos ir savivaldybės samprata ir funkcijos, biudžeto formavimas ir sandara, jo pajamos ir išlaidos. Antroje dalyje apibūdinama Šilutės rajono savivaldybė, išanalizuojamos jos 2017 – 2021 m. biudžeto pajamos ir išlaidos. Trečioje dalyje atlikta Šilutės rajono savivaldybės pajamų ir išlaidų prognozė 2022 metams. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.subject Savivaldybė, analizė, prognozavimas, biudžetas, pajamos, išlaidos. en_US
dc.title Šilutės rajono savivaldybės biudžeto analizė ir prognozavimas en_US
dc.title.alternative Šilutė District Municipality Budget Analysis and Perspectives en_US
dc.type Other en_US


Šiame įraše esantys failai

Šis elementas randamas kataloge(-uose)

Rodyti paprastą įrašą

Ieškoti DSpace


Naršyti

Mano paskyra