DSpace talpykla

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo svarba dirbant su vaikais turinčiais autizmo spektro sutrikimą

Rodyti paprastą įrašą

dc.contributor.author Čapaitė, Monika
dc.date.accessioned 2022-07-14T06:12:29Z
dc.date.available 2022-07-14T06:12:29Z
dc.date.issued 2022-06-17
dc.identifier.uri http://dspace.kaunokolegija.lt//handle/123456789/5878
dc.description Interinstitutional cooperation is one of the recommended social tools for solving complex social and economic problems. The capacity of one institution is not enough for the solution and it is necessary to combine different institutions. Many foreign and Lithuanian authors emphasize that horizontal inter-institutional cooperation is very important in order to successfully overcome these challenges. Thus, when working with children with autism spectrum consent, it is important to bring together social services, health care and education to ensure quality comprehensive support. en_US
dc.description.abstract Tarpinstitucinis bendradarbiavimas yra vienas iš rekomenduojamų socialinių įrankių, skirtų kompleksinių socialinių, ekonominių problemų sprendimui. Sprendimui nepakanka vienos institucijos pajėgumų ir iškyla būtinybė apjungti įvairias institucijas. Daugelis užsienio ir Lietuvos autorių akcentuoja, kad siekiant sėkmingai įveikti šiuos iššūkius, yra labai aktualus horizontalus tarpinstitucinis bendradarbiavimas. Taigi, dirbant su vaikais turinčiais autizmo spektro sutikimą svarbu apjungti socialinių paslaugų, sveikatos priežiūros ir ugdymo institucijas norint užtikrinti kokybišką visapusišką pagalbą. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.subject Bendradarbiavimas, tarpinstitucinis bendradarbiavimas, socialinis darbuotojas, autizmo spektro sutrikimas en_US
dc.title Tarpinstitucinio bendradarbiavimo svarba dirbant su vaikais turinčiais autizmo spektro sutrikimą en_US
dc.title.alternative The Importance of Inter-Institutional Cooperation while Working with Children with Autism Spectrum Disorders en_US
dc.type Other en_US


Šiame įraše esantys failai

Šis elementas randamas kataloge(-uose)

Rodyti paprastą įrašą

Ieškoti DSpace


Naršyti

Mano paskyra