DSpace talpykla

Gamybinių žaliavų vietos monitoringo sistema

Rodyti paprastą įrašą

dc.contributor.author Stauskis, Matas
dc.date.accessioned 2022-07-05T07:31:44Z
dc.date.available 2022-07-05T07:31:44Z
dc.date.issued 2022-01-20
dc.identifier.uri http://dspace.kaunokolegija.lt//handle/123456789/5741
dc.description In the final work, a production raw material monitoring system is developed. The aim of this work is to increase efficiency among workers by digitalizing material placement throughout the process of manufacturing and by reducing the time spent searching for materials. System allows users to assign a location to the raw materials by scanning the barcode or QR code label which is placed on the raw material and the desired storage location. In this way, the data is stored in a database and users can track current location of the raw material by using the user interface. Similar systems which consist of similar functionalities were analyzed in the work. Software was designed and further implemented using MIT App Inventor. An economic report was made. The final work consists of:  An introduction describing the essence and benefits of the work and the problems encountered.  An analytical section describing systems with similar functionalities on which this system was developed.  Project part. This section presents the structure of the system, discusses the equipment required to create the system, user interface models and system requirements.  Practical part. It depicts the already developed system, describes the tests performed by testing of the system.  The economic part, which lists the equipment used to create the project, the estimated cost of the work and the duration of the project  Conclusions describing the results of the work objectives. Scope of work. The work consists of 45 pages, 14 tables, 30 figures, 15 references. en_US
dc.description.abstract Baigiamajame darbe sukurta išmani gamybinių žaliavų vietos monitoringo sistema. Jos tikslas padidinti darbuotojų efektyvumą, skaitmenizuojant žaliavų sandėliavimo procesą ir taip palengvinant darbuotojų darbą. Sistema, programinės įrangos pagalba, leidžia priskirti žaliavoms vietą, nuskaitant žaliavos ir norimos sandėliavimo vietos brūkšninį arba QR kodą. Tokiu būdų duomenys išsaugojami duomenų bazėje ir vartotojas, programinėje įrangoje, gali peržiūrėti tikslią esamą žaliavos vietą gamybinėse patalpose. Darbe buvo išanalizuotos panašios sistemos, suprojektuota programinė įranga, kuri buvo įgyvendinta pasitelkiant blokinio programavimo programinę įrangą MIT App Inventor ir paruošta ekonominė ataskaita. Baigiamojo darbo struktūra:  Įvadas, kuriame aprašoma darbo esmė ir nauda, sutiktos problemos, bei laukiančios užduotys.  Analitinė dalis, kurioje aprašytos panašaus veikimo principo sistemos, kuriomis remiantis ir buvo kuriamas darbo objektas.  Projektinė dalis. Šioje dalyje pateikta sistemos struktūra, veikimo algoritmas, aptariama įranga, reikalinga sistemai sukurti, vartotojo sąsajos modeliai, bei reikalavimai sistemai.  Praktinė dalis. Šioje dalyje atvaizduojama sukurta sistema, aprašomi atlikti bandymai testuojant sistemą.  Ekonominė dalis, kurioje pateikiama projekto kūrimui reikalinga įranga, apskaičiuojama projekto trukmė, ekonominė nauda bei finansiniai ištekliai.  Išvados, kuriose aprašyti darbo tikslų rezultatai. Darbo apimtis. Darbą sudaro 45 puslapių, 14 lentelių, 30 paveikslas, 15 literatūros šaltinių. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.subject Išmani monitoringo sistema, sandėliavimo skaitmenizavimas. en_US
dc.title Gamybinių žaliavų vietos monitoringo sistema en_US
dc.title.alternative Production Raw Material Monitoring System en_US
dc.type Other en_US


Šiame įraše esantys failai

Šis elementas randamas kataloge(-uose)

Rodyti paprastą įrašą

Ieškoti DSpace


Naršyti

Mano paskyra