DSpace talpykla

V. M. Putino romano ,,Altorių šešėly” alegorija, mados dizaino objektuose: dizainerio požiūris

Rodyti paprastą įrašą

dc.contributor.author Rėpšas, Gintaras
dc.date.accessioned 2022-03-25T07:52:16Z
dc.date.available 2022-03-25T07:52:16Z
dc.date.issued 2022-02-23
dc.identifier.uri http://dspace.kaunokolegija.lt//handle/123456789/5696
dc.description The clothing collection "For Liudas" inspired by Vincas Mykolaitis - Putinas novel "Shadow of the Altar" reveals the main hero Liudas Vasaris in the context of today. The collection reflects the main idea of he novel - spiritual liberation, in the process of becoming a personality. The analysis of the novel allows for a better understanding of Liudas’s personality, its duality based on Sigmund Freud’s theory of the ido, ego and superego psychoanalysis. The selected symbolic objects of the novel used in the collection reveal the problems, characters and related plot lines explored in the novel. The analysis of queer theory and style collaborates with the idea of the selected literary work and allegorically reveals the hero of the novel in the context of today. The analysis of the designers' collections substantiates the relevance of the queer style, the prevailing latest fashion trends. The entire design and process of a clothing collection are described in the work. The collection moodboard was created, the mood and color of the collection were determined with the help of a map of thoughts, which helped to create artistic sketches, which reflect the selected symbolic objects of Vincas Mykolaitis – Putinas novel "Shadow of the Altar". After the construction and modeling processes of the models in the collection, canvas products were sewn, and searches for the decor of the products were made. In this way, a collection of nine models was created named "For Liudas". In the final work, the economic calculations of the collection are presented, which include: calculation of materials, equipment electricity consumption, equipment depreciation coverage, author's remuneration and the final value of the collection "For Liudas", including percentage of surcharge. The total amount of the whole project is 5834.39 euros. en_US
dc.description.abstract Drabužių kolekcija „Liudui“ inspiruota Vinco Mykolaičio – Putino romano „Altorių šešėly“ atskleidžia kūrinio pagrindinį herojų Liudą Vasarį šių dienų kontekste. Kolekcija atspindi pagrindinę romano idėją – dvasinį laisvėjimą, asmenybės tapsmo procese. Atlikta romano analizė leidžia labiau suprasti Liudo asmenybę, jos susidvejinimą grindžiant Sigmundo Froido psichoanalizės id, ego ir superego teorija. Kolekcijoje panaudoti pasirinkti simboliniai romano objektai atskleidžia kūrinyje gvildenamas problemas, veikėjus ir su jais susijusias siužetines linijas. Atlikta queer teorijos ir stiliaus analizė kolaboruoja su pasirinkto literatūros kūrinio idėja ir alegoriškai atskleidžia romano herojų šių dienų kontekste. Atlikta dizainerių kolekcijų analizė pagrindžia queer stiliaus aktualumą, vyraujančiomis naujausiomis mados tendencijomis. Kuriant meninio pobūdžio drabužių kolekciją, aprašomas visas kūrimo procesas. Sukurtas kolekcijos jausmų koliažas, sudaryto minčių žemėlapio pagalba apspręsta kolekcijos nuotaika, koloritas, padėjo kurti meninius eskizus, kuriuose atsispindi pasirinkti Vinco Mykolaičio – Putino romano „Altorių šešėly“ simboliniai objektai. Atlikus kolekcijos modelių konstravimo ir modeliavimo procesus, buvo siuvami bandyminiai gaminiai, atlikti gaminių dekoro ieškojimai. Taip buvo sukurta devynių modelių kolekcija „Liudui.“ Jos pateikimui atlikti modelių technologiniai eskizai, modelių aprašai ir įvaizdinė fotosesija. Baigiamajame darbe pateikti kolekcijos ekonominiai skaičiavimai, kuriuos sudaro: medžiagų, įrengimų elektros sąnaudų, įrengimų nusidėvėjimo padengimo, autoriaus atlyginimo ir galutinės kolekcijos „Liudui“ vertės, įtraukiant antkainio procentinę dalį, apskaičiavimas. Bendra viso projekto suma siekia 5834,39 eurus. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.subject Queer stilius, alegorija, simboliniai objektai, asmenybė en_US
dc.title V. M. Putino romano ,,Altorių šešėly” alegorija, mados dizaino objektuose: dizainerio požiūris en_US
dc.title.alternative Allegory of V. M. Putinas’ Novel “In the Shadow of the Altars” in the Items of Fashion Design: Designer’s Approach en_US
dc.type Other en_US


Šiame įraše esantys failai

Šis elementas randamas kataloge(-uose)

Rodyti paprastą įrašą

Ieškoti DSpace


Naršyti

Mano paskyra