DSpace talpykla

Tandemu žindančių moterų patirtys

Rodyti paprastą įrašą

dc.contributor.author Eisimantienė, Goda
dc.contributor.author Kazlauskaitė, Miglė
dc.date.accessioned 2022-03-01T10:54:56Z
dc.date.available 2022-03-01T10:54:56Z
dc.date.issued 2022-01
dc.identifier.uri http://dspace.kaunokolegija.lt//handle/123456789/5676
dc.description Relevance of the research: Most breastfeeding-related information covers the breastfeeding of only one child therefore women who desire to breastfeed in tandem often do not receive the assistance they need (Shim et al., 2017). Identifying women's experiences could help to identify the elements that influence their self-determination and success in tandem nursing, as well as the assistance that tandem breastfeeding women require. The results of this study will allow healthcare professionals to better assess their gaps of knowledge and support women to have a positive experience in tandem breastfeeding. The aim: To reveal the experiences of women breastfeeding in tandem. Objectives of research: Describe breastfeeding and tandem breastfeeding and the factors that determine women's decision to breastfeed in tandem. To distinguish women's experiences in relation to their decision to tandem breastfeed. To distinguish women's experiences alongside the public perception to breastfeeding in tandem. To identify women’s experiences of challenges in tandem breastfeeding. To identify women’s experiences of the benefits of tandem breastfeeding. Object of research: Experiences of women breastfeeding in tandem Research methodology: A qualitative research method was applied in the semi-structured interview. The study involved 11 women who were breastfeeding in tandem. Results of the research, conclusion: In most cases, women decide to nurse in tandem naturally, accepting it as part of motherhood. Less frequently, such choice is influenced by the unsuccessful weaning of an older child. While preparing for tandem nursing, research participants discovered majority of information within targeted tandem breastfeeding group on social networks as well as consulting breastfeeding specialists whenever questions arose. Knowledge of medical professionals was often incorrect - they tried to discourage women from nursing in such a way. Relatives of mothers breastfeeding in tandem, especially older ones, more often than not, reacted contradictory while their spouses or partners showed support. Women claim that tandem nursing path would be made easier by family member assistance in household chores and that the biggest hardships for them were facing breastfeeding aversion or myths and stereotypes concerning nursing in tandem. The main tandem nursing advantage identified by study participants is the strong connection between mother and children and a bond between children themselves. en_US
dc.description.abstract Darbo aktualumas: Didžioji dalis su žindymu susijusios informacijos apima tik vieno vaiko žindymą, todėl moterys, norinčios žindyti tandemu, dažniausiai nesulaukia reikiamos pagalbos (Shim ir kt., 2017). Nustačius moterų patirtis, būtų galima atsižvelgti, kokie veiksniai lemia jų apsisprendimą bei sėkmę žindant tandemu, kokia pagalba yra reikalinga tandemu žindančioms moterims. Tyrimo rezultatai leis sveikatos priežiūros specialistams geriau įvertinti, kokių žinių ir pagalbos trūksta moterims, kad jų patirtys žindant tandemu būtų teigiamos. Tyrimo tikslas: Atskleisti tandemu žindančių moterų patirtis. Tyrimo uždaviniai: Aprašyti žindymą bei žindymą tandemu ir veiksnius, lemiančius moterų apsisprendimą žindyti tandemu. Išskirti moterų patirtis, susijusias su jų apsisprendimu žindyti tandemu. Išskirti moterų patirtis, susijusias su aplinkinių reakcija į žindymą tandemu. Identifikuoti moterų patirtis, susijusias su iššūkiais, kilusiais žindant tandemu. Identifikuoti moterų patirtis, susijusias su žindymo tandemu privalumais. Tyrimo objektas: Moterų, žindančių tandemu, patirtys Tyrimo metodika ir tiriamieji: Taikytas kokybinis tyrimo metodas, pasitelkiant pusiau struktūruotą interviu. Tyrime dalyvavo 11 moterų, žindančių tandemu. Tyrimo rezultatai, išvados: Sprendimą žindyti tandemu moterys dažniausiai priima kaip motinystės dalį, natūraliai. Rečiau tam pasiryžta nepavykus nujunkyti vyresnio vaiko. Ruošiantis žindymui tandemu daugiausia informacijos tyrimo dalyvės rado socialinių tinklų tikslinėje tandeminio žindymo grupėje, taip pat kilus klausimams į juos atsakė žindymo konsultantės. Medikų žinios apie žindymą tandemu dažniausiai buvo klaidingos, jie bandė moteris atkalbėti nuo tokio žindymo būdo. Tandemu žindančių mamų artimieji, ypač vyresni, į tokį sprendimą dažniausiai reagavo prieštaringai, tuo tarpu sutuoktiniai arba partneriai išreiškė palaikymą. Moterys teigė, jog tandeminio žindymo kelią joms palengvintų artimųjų pagalba namų ruošoje, o sunkiausia joms buvo susidūrus su žindymo aversija bei mitais ir stereotipais apie žindymą tandemu. Pagrindinis tyrimo dalyvių įvardintas tandeminio žindymo privalumas buvo stiprus ryšys tarp mamos ir vaikų, taip pat tarp pačių vaikų tarpusavyje. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.subject žindymas tandemu, moterų patirtys en_US
dc.title Tandemu žindančių moterų patirtys en_US
dc.title.alternative Women's Experiences with Tandem Breastfeeding en_US
dc.type other en_US


Šiame įraše esantys failai

Šis elementas randamas kataloge(-uose)

Rodyti paprastą įrašą

Ieškoti DSpace


Naršyti

Mano paskyra