DSpace talpykla

Vyrų dalyvavimas gimdyme moterų požiūriu

Rodyti paprastą įrašą

dc.contributor.author Černiavska, Evelina
dc.date.accessioned 2022-03-01T10:44:47Z
dc.date.available 2022-03-01T10:44:47Z
dc.date.issued 2022-01
dc.identifier.uri http://dspace.kaunokolegija.lt//handle/123456789/5673
dc.description Relevance: There is an increasing trend of male participation in childbirth in modern society. Their presence during labour does not only shorten the time of childbirth, reduce the feeling of pain and the frequency of urgent obstetric interventions, but it also leads to a better well-being of the women, positive birth experience and allows them to feel safer and more supported. Men’s actions physically assist the partner and maintain contact with the medical staff. Research Problem: Although male participation in childbirth is an increasingly popular tendency, it is often believed that men do not participate in childbirth because of fear, lack of knowledge, inability to take proper care of a partner, or perception that childbirth is a feminine matter. Research Object: Male participation in childbirth from a female perspective. Research Purpose: To reveal women’s perspective on the participation of men in childbirth. Tasks: Describe the factors that determine a man’s participation in labour. Disclose the nulliparous women’s perception about the participation of a man in childbirth. Disclose the multiparous women’s perception about the participation of a man in childbirth. Compare the perception nulliparous and multiparous women about the participation of men in childbirth. Methods: The scientific literature was analyses for the study. A quantitative study was conducted together with an anonymous questionnaire in the obstetrics department of X Hospital, with the consent of the heads of the institutions. Survey data has been collected from 3 November 2021 until 20 December 2021. 98 participants were interviewed: 49 nulliparous and 49 multiparous women. Respondents participated in the study voluntarily; the purpose of the survey, the topic and its aim were explained. The confidentiality was ensured, and the obtained data was only used to summarise the results of the study. Results: Men’s participation in childbirth has a positive effect on women’s psychoemotional state and contributes towards the positive childbirth experience and memories. It was disclosed that partners encouraged and calmed women with kind words, cared for them, held their hands, and thus their support reduced the feeling of pain. With men’s participation, women’s fear diminished or disappeared altogether. More men whose partner have birth for the first time participated in childbirth but women who gave birth for the first time also had more fear regarding their partner’s participation in childbirth compared to those who already gave birth once. This included fear about male’s stress, decreased libido, or that men would interfere with medical staff. Most nulliparous and multiparous females would like for their partners to attend and participate during the next birth. en_US
dc.description.abstract Temos aktualumas: Šiuolaikinėje visuomenėje stebima vis dažnėjanti vyro dalyvavimo gimdyme tendencija. Jo buvimas šalia gimdančios moters ne tik sutrumpina gimdymo laiką, sumažina skausmo pojūtį ir skubių intervencijų dažnį, bet ir lemia geresnę moters savijautą, palieka teigiamus gimdymo prisiminimus, padeda jausti saugumą ir palaikymą. Savo veiksmais fiziškai pagelbėja partnerę ir palaiko kontaktą su medicinos personalu. Tyrimo problema: Nors vyro dalyvavimas gimdyme yra vis populiarėjanti tendencija, dažnai yra manoma, jog dalis vyrų nedalyvauja gimdyme dėl baimės, žinių stokos, nemokėjimo tinkamai pasirūpinti partnere arba yra nuomonės, jog gimdymas tai moteriškas reikalas. Tyrimo objektas: Moterų požiūris į vyrų dalyvavimą gimdyme. Tyrimo tikslas: Atskleisti vyrų dalyvavimą gimdyme moterų požiūriu. Uždaviniai: Aprašyti veiksnius, lemiančius vyro dalyvavimą gimdyme. Atskleisti pirmą kartą gimdžiusių moterų požiūrį į vyro dalyvavimą gimdyme. Atskleisti pakartotinai gimdžiusių moterų požiūrį į vyro dalyvavimą gimdyme. Palyginti pirmą kartą ir pakartotinai gimdžiusių moterų požiūrį į vyrų dalyvavimą gimdyme. Metodai. Tyrimui atlikti buvo išanalizuota mokslinė literatūra. Atliktas kiekybinis tyrimas, vykdyta anoniminė anketinė apklausa X ligoninės akušerijos skyriuje, gavus įstaigų vadovų sutikimą. Tyrimo duomenys buvo renkami nuo 2021 m. lapkričio 3 d. iki 2021 m. gruodžio 20 d. Buvo apklausti 98 dalyviai: 49 moterys, kurios gimdė pirmą kartą ir 49 moterys, kurios gimdė pakartotinai. Respondentės tyrime dalyvavo savanoriškai, buvo paaiškinta anketos paskirtis, tyrimo tema ir tikslas, buvo užtikrintas jų konfidencialumas, o gauti duomenys panaudoti tik tyrimo rezultatų apibendrinimui. Rezultatai: Vyrų dalyvavimas gimdyme turi teigiamos įtakos moters psichoemocinei būklei ir palieka teigiamus gimdymo prisiminimus. Partneris drąsino ir ramino rūpestingais žodžiais, globojo, laikė už rankos, o jo palaikymas sumažino skausmo pojūtį. Jam dalyvaujant gimdyme, moterų baimė sumažėjo arba visiškai išnyko. Daugiau vyrų, kurių partnerė gimdė pirmą kartą dalyvavo gimdyme, tačiau moterys, kurios pagimdė pirmą kartą, turėjo daugiau baimių negu pakartotinai gimdžiusios, susijusių su partnerio dalyvavimu gimdyme, tokių kaip: vyro stresas, lytinio potraukio sumažėjimas arba kad vyras trukdys medicinos personalui. Didžiausia dalis tiek pirmą kartą, tiek pakartotinai gimdžiusių norėtų, kad vyras dalyvautų kito gimdymo metu. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.subject Gimdymas, vyro dalyvavimas, nuomonės, pirmą kartą gimdžiusios moterys, pakartotinai gimdžiusios moterys en_US
dc.title Vyrų dalyvavimas gimdyme moterų požiūriu en_US
dc.title.alternative Male Participation in Childbirth from a Female Perspective en_US
dc.type other en_US


Šiame įraše esantys failai

Šis elementas randamas kataloge(-uose)

Rodyti paprastą įrašą

Ieškoti DSpace


Naršyti

Mano paskyra