DSpace talpykla

Sandėlio kompiuterinio tinklo modernizavimo projektas

Rodyti paprastą įrašą

dc.contributor.author Rakauskas, Žilvinas
dc.date.accessioned 2021-08-23T06:32:30Z
dc.date.available 2021-08-23T06:32:30Z
dc.date.issued 2021-06
dc.identifier.uri http://dspace.kaunokolegija.lt//handle/123456789/5341
dc.description The purpose of this thesis is to analyze a company’s current wireless network and its insufficient video surveillance system and to choose the best options to fulfill the higher requirements by greatly improving wireless network coverage, for current and new production facilities. The main goal of this project was to detect the weak points of the current wireless network, figure out where the wireless network coverage is the weakest and why, find out what problems the security had with video surveillance, and what new planned warehouse needed to be fully prepared for work. After further analysis, it was noted that the current network has many outdated switches and unmanaged access points that did not meet the current expectations and often caused coverage problems even from slightest disturbances; communication with warehouse management system and newer devices struggled as well. As a result, employees were not able to reach maximum efficiency which caused the company to lose revenue. Another problem was video surveillance of the same production facilities. Security guards noted that they were not satisfied with current camera coverage in the area and the quality of footage. Since most of the network and cable system had to be modernized, it was decided to completely renew the video surveillance system. Per request, all the new switches, access points, CCTV cameras and video recorders had to be from Ubiquiti and Dahua to ensure the best communication between devices. The end goal of this project was a fully working wireless network, calculated to guarantee maximum area coverage, appropriate hardware chosen for this task and better video surveillance ensuring security in most vital points. Every change in device position and configuration must be clearly noted in the floor plans to be easier to read for the managing IT companies. en_US
dc.description.abstract Šio baigiamojo darbo tikslas yra išanalizuoti dabartinį bendrovės belaidį tinklą bei nepakankamą vaizdo stebėjimo sistemą ir pasirinkti geriausius sprendimo būdus, norint užtikrinti nepriekaištingą belaidžio tinklo padengimą bei veikimą esamiems ir naujiems gamybos įrenginiams. Pagrindinis šio projekto tikslas buvo nustatyti dabartinio belaidžio tinklo silpnąsias vietas, išsiaiškinti, kuriose vietose belaidžio tinklo padengimas yra silpniausias ir kodėl, išsiaiškinti, kokias problemas apsauga turėjo su vaizdo stebėjimu ir kaip įrengti naują planuojamą sandėlį. Atlikus išsamesnę analizę pastebėta, kad dabartinis tinklas turi daug pasenusių komutatorių ir nevaldomų prieigos taškų, kurie neatitiko dabartinių lūkesčių ir dažnai sukėlė ryšio padengimo problemų net dėl menkiausių trikdžių; taip pat sunkiai sekėsi bendrauti su sandėlio valdymo sistema ir naujesniais įrenginiais. Dėl to darbuotojai negalėjo pasiekti maksimalaus darbo našumo, dėl kurio įmonė prarado pajamas. Kita problema vaizdo stebėjimo sistema šiose gamybinėse patalpose. Apsaugininkai pažymėjo, kad jų netenkina dabartinė stebima teritorija ir filmuotos medžiagos kokybė. Kadangi didžioji tinklo ir kabelinės sistemos dalis turėjo būti modernizuota, buvo nuspręsta visiškai atnaujinti vaizdo stebėjimo sistemą. Pagal prašymą visi nauji komutatoriai, prieigos taškai, vaizdo kameros ir vaizdo įrašymo įrenginiai turėjo būti iš Ubiquiti ir Dahua, kad būtų užtikrintas geriausias suderinamumas tarp įrenginių. Galutinis šio projekto tikslas buvo visiškai veikiantis belaidis tinklas, apskaičiuotas siekiant užtikrinti maksimalią ploto aprėptį, šiai užduočiai parinktą tinkamą techninę įrangą ir geresnį vaizdo stebėjimą, užtikrinantį saugumą daugelyje gyvybiškai svarbių taškų. Kiekvienas įrenginio padėties ir konfigūracijos pasikeitimas turi būti aiškiai pažymėtas patalpų planuose, kad būtų aiškiau valdančioms IT įmonėms. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.subject Tinklas, tinklo įranga en_US
dc.title Sandėlio kompiuterinio tinklo modernizavimo projektas en_US
dc.title.alternative Warehouse computer network modernization project en_US
dc.type other en_US


Šiame įraše esantys failai

Šis elementas randamas kataloge(-uose)

Rodyti paprastą įrašą

Ieškoti DSpace


Naršyti

Mano paskyra