DSpace talpykla

Cirkonio oksido ir metalo keramikos dantų protezų lyginamasis vertinimas

Rodyti paprastą įrašą

dc.contributor.author Lukavičiūtė, Aušrinė
dc.date.accessioned 2021-08-20T12:41:52Z
dc.date.available 2021-08-20T12:41:52Z
dc.date.issued 2021-06-14
dc.identifier.uri http://dspace.kaunokolegija.lt//handle/123456789/5314
dc.description Relevance: Currently, one of the most popular materials in the dental prosthesis market is zirconium oxide ceramics, which are characterized by high transparency, aesthetics and strength (S. Čestovas, 2007). On the other hand, metal ceramics is a classic type of non-removable prosthesis. People choose this prosthetic variant because of the economic variant, the anatomical structure of the tooth and, according to statistics, the cermet lasts from 10 to 12 years, but can also last a lifetime (S. Čestovas, 2007). Work problem: What are the advantages and disadvantages of metal ceramics and zirconia oxide ceramic non-removable dentures? Work object: Advantages and disadvantages of metal-ceramic and zirconia oxide non-removable dentures. Aim of the work: To evaluate the advantages and disadvantages of metal ceramics and zirconia non-removable dentures. Work tasks: 1. To reveal the properties of metal cermic and zirconia ceramic in terms of advantages and disadvantages. 2. To compare the production methods of metal ceramics and zirconia ceramics. 3. To mark out the aesthetic properties and manufacturing technique of the manufactured metal ceramic and zirconia ceramic dentures. Work methods: 1. Analysis of scientific and professional literature. 2. Production of dentures. Conclusions: 1. Advantages of metal ceramics: durable, lasting, lower price. Advantages of zirconia oxide ceramics: stronger material, bioinerert. Disadvantages of metal ceramics: can cause allergies, lower aesthetics. Disadvantages of zirconium oxide ceramic: higher cost of dental prosthesis, wear of antagonists. 2. Production of zirconia ceramic dentures CAD / CAM technology, leads to a shorter production method. Also, these restorations are made accurate. However, the production of these non-removable dentures requires expensive equipment. Metal-ceramic dentures last longer. Both non-removable dentures are complex and require precision in different manufacturing methods. 3. Zirconium oxide ceramic dentures have become brighter because they are translucent. In contrast, the metal-ceramic denture got a gray tint. However, for both dentures, the layering technique restored the anatomical shape. Using computerized technology, the production of zirconia ceramic dentures took less time compared to the production of metal ceramic prostheses. en_US
dc.description.abstract Aktualumas: Dabartiniu metu dantų protezavimo rinkoje viena populiariausių medžiagų yra cirkonio oksido keramika, pasižyminti dideliu skaidrumu, estetiškumu ir tvirtumu (S. Čestovas, 2007). Kita vertus, metalo keramika- klasikinis neišimamų protezų tipas. Žmonės renkasi šį protezavimo variantą dėl ekonominio varianto, danties anatominės struktūros atitikimo bei, remiantis statistiniais duomenimis, metalo keramika išlaiko nuo 10 iki 12 metų, tačiau gali tarnauti ir visą likusį gyvenimą (S. Čestovas, 2007). Darbo problema: Kokie metalo keramikos ir cirkonio oksido keramikos neišimamųjų dantų protezų privalumai ir trūkumai? Darbo objektas: Metalo keramikos ir cirkonio oksido neišimamųjų dantų protezų privalumai ir trūkumai. Darbo tikslas: Įvertinti metalo keramikos ir cirkonio oksido neišimamųjų dantų protezų privalumus ir trūkumus. Darbo uždaviniai: 1. Atskleisti metalo keramikos ir cirkonio oksido keramikos medžiagų savybes privalumų ir trūkumų atžvilgiu. 2. Išskirti metalo keramikos ir cirkonio oksido keramikos gamybos būdus. 3. Palyginti pagamintų metalo keramikos ir cirkonio oksido keramikos dantų protezų estetines savybes ir gaminimo techniką. Darbo metodai: 1. Mokslinės ir profesinės literatūros analizė. 2. Dantų protezų gamyba. Išvados: 1. Metalo keramikos privalumai: ilgaamžiška, tvirta, mažesnė kaina. Cirkonio oksido keramikos privalumai: tvirtesnė medžiaga, bioinertiška. Metalo keramikos trūkumai: gali sukelti alergijas, mažesnė estetika. Cirkonio oksido keramikos trūkumai: didesnė dantų protezo kaina, antagonistų dilimas. 2. Cirkonio oksido keramikos dantų protezų gamyba CAD/CAM technologija, lemia trumpesnį gamybos būdą. Taip pat šios restauracijos pagaminamos tikslios. Tačiau gaminant šiuos neišimamuosius dantų protezus reikalinga brangi įranga. Laiko atžvilgiu, metalo keramikos dantų protezai gaminami ilgiau. Abu neišimamieji dantų protezai skirtingais gamybos būdais yra sudėtingi ir reikalauja tikslumo. 3. Cirkonio oksido keramikos dantų protezas gavosi šviesesnis, nes yra pralaidus šviesai. Priešingai, metalo keramikos dantų protezas gavosi turintis pilką atspalvį. Tačiau abiem dantų protezams sluoksniavimo technika atkurta anatominė forma. Taikant kompiuterizuotą technologiją, cirkonio oksido keramikos dantų protezo gamyba truko trumpiau, lyginant su metalo keramikos protezo gamyba. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.subject Cirkonio oksidas, metalo keramika, karkasas, CAD/ CAM, ,,Creation“, neišimamieji dantų protezai. en_US
dc.title Cirkonio oksido ir metalo keramikos dantų protezų lyginamasis vertinimas en_US
dc.title.alternative Comparative Analysis of zirconia oxide and metal ceramic dentures en_US
dc.type Other en_US


Šiame įraše esantys failai

Šis elementas randamas kataloge(-uose)

Rodyti paprastą įrašą

Ieškoti DSpace


Naršyti

Mano paskyra