DSpace talpykla

Šizofrenija sergančių asmenų įsitraukimas į ergoterapijos veiklas

Rodyti paprastą įrašą

dc.contributor.author Andrejeva, Karolina
dc.date.accessioned 2021-08-19T11:52:11Z
dc.date.available 2021-08-19T11:52:11Z
dc.date.issued 2021-07-20
dc.identifier.uri http://dspace.kaunokolegija.lt//handle/123456789/5222
dc.description Relevance of the topic. In Lithuania, schizophrenia affects statistically 1 in 100 people in the country. Mostly young people: 15-24 years old. men and slightly older, women aged 25-34. (Institute of Hygiene, 2019). In Lithuania, medical treatment of schizophrenia predominates, and it is often forgotten that not only medical drugs can help patients with this mental disorder. Complex, long-term treatment, combining medication and psychosocial rehabilitation is especially important dealing with schizophrenia. Lithuanian scientific articles lack information on patients 'own involvement in occupational therapy activities, therefore it becomes relevant to assess patients' own involvement in occupational therapy activities. Investigation problem. What is the involvement of people with schizophrenia in occupational therapy activities? Research object. Involvement of people with schizophrenia in occupational therapy activities. Research Aim. To reveal the involvement of people with schizophrenia in occupational therapy activities. Research questions: 1. What is the behavior of people with schizophrenia revealed during occupational therapy activities? 2. What emotions do people with schizophrenia notice during occupational therapy activities? 3. What kind of communication do people with schizophrenia reveal during occupational therapy activities? Research methodology and subjects. Qualitative research- method of observation. Descriptive-interpretative analysis was chosen for the analysis of the research. The study included 4 individuals with schizophrenia receiving occupational therapy. The main results of the empirical research. Most patients have problems with joking, showing curiosity, helping others, movement, and range of emotions. Patients lack the ability to perceive and empathize with the emotions, feelings, colorfulness of feelings, laughter and the feeling of being happy, the “logic of emotions”, the adequacy, constant fear, frequent irritability, tension, lack of love, frequent anxiety, mood swings and lack of compassion. Patients have the most problems with 7 communication skills: eye contact support, articulation, collaboration, gesture, modulation, conversation support, and contact support. en_US
dc.description.abstract Temos aktualumas. Lietuvoje šizofrenija statistiškai serga 1 iš 100 šalies gyventojų. Dažniausiai tai jauni asmenys: 15–24 m. vyrai ir šiek tiek vyresnės, moterys – 25–34 m. (Higienos institutas, 2019). Lietuvoje daugiausiai dominuoja medikamentinis šizofrenijos gydymas, neretai yra pamirštama, jog ne tik medikamentiniai vaistai gali padėti šį psichikos sutrikimą turintiems pacientams. Sergant šizofrenija ypatingai svarbus yra kompleksinis, ilgalaikis, gydymas, derinant vaistus bei psichosocialinę reabilitaciją. Lietuvos moksliniuose straipsniuose trūksta informacijos apie pačių pacientų įsitraukimą į ergoterapijos veiklas, todėl tampa aktualu įvertinti pačių pacientų įsitraukimą į ergoterapijos veiklas. Tyrimo problema. Koks šizofrenija sergančių asmenų įsitraukimas į ergoterapijos veiklas? Tyrimo objektas. Šizofrenija sergančių asmenų įsitraukimas į ergoterapijos veiklas. Tyrimo tikslas. Atskleisti šizofrenija sergančių asmenų įsitraukimą į ergoterapijos veiklas. Tyrimo klausimai: 1. Koks šizofrenija sergančių asmenų elgesys atsiskleidžia ergoterapijos veiklų metu? 2. Kokios šizofrenija sergančių asmenų emocijos pastebimos ergoterapijos veiklų metu? 3. Koks šizofrenija sergančių asmenų bendravimas atsiskleidžia ergoterapijos veiklų metu? Tyrimo metodika ir tiriamieji. Kokybinis tyrimas – stebėjimo metodas. Tyrimo analizei atlikti pasirinkta – aprašomoji-interpretacinė analizė. Tyrime dalyvavo 4 šizofrenija sergantys asmenys, kuriems taikoma ergoterapija. Pagrindiniai empirinio tyrimo rezultatai. Daugiausiai pacientams problemų kyla su pokštavimu, smalsumo rodymu, pagalba kitiems, judėjimu ir emocijų diapazonu. Pacientams trūksta gebėjimo suvokti ir įsijausti į aplinkinių emocijas, jausmus, jausmų spalvingumą, juoką bei pojūtį būti laimingu, „emocijų logiką“, adekvatumo buvimą, nuolatinį baimės jausmą, dažną dirglumą, įtampą, meilės jausmo nebuvimą, dažną nerimo jausmą ir nuotaikų kaita, ir užuojautos nebuvimą. Daugiausiai pacientams problemų kyla su 7 bendravimo įgūdžiais: akių kontakto palaikymu, artikuliacija, bendradarbiavimu, gestikuliacija, moduliacija, pokalbio palaikymu ir kontakto palaikymu. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.subject Šizofrenija, ergoterapija, emocijos, bendravimas, elgesys. en_US
dc.title Šizofrenija sergančių asmenų įsitraukimas į ergoterapijos veiklas en_US
dc.title.alternative Involvement of People with Schizophrenia in Occupational Therapy Activities en_US
dc.type Other en_US


Šiame įraše esantys failai

Šis elementas randamas kataloge(-uose)

Rodyti paprastą įrašą

Ieškoti DSpace


Naršyti

Mano paskyra