DSpace talpykla

Saldaus pieno varškės sūrio su džiovintais ožragės lapeliais ir saulėgrąžų sėklomis gamybos technologija

Rodyti paprastą įrašą

dc.contributor.author Muraškovaitė, Lina
dc.date.accessioned 2021-08-16T11:13:00Z
dc.date.available 2021-08-16T11:13:00Z
dc.date.issued 2021-06-14
dc.identifier.uri http://dspace.kaunokolegija.lt//handle/123456789/5055
dc.description The final paper. Production technology of sweet milk curd cheese with fenugreek leaves and sunflower seeds. Lina Muraškovaitė. / Scientific advisor: lecturer Ilona Šostakienė; Kauno kolegija / University of Applied Sciences, Faculty of Technologies, Department of Food Technology. – Kaunas, 2021. The purpose of the final paper. To develop production technology of sweet milk cheese with dried fenugreek leaves and sunflower seeds. The object of the final paper. Production technology of sweet milk curd cheese with dried fenugreek leaves and sunflower seeds The structure of the final paper. Introduction, theoretical part, technological part, financial – economic evaluation of the project, conclusions, literature and other sources of information, appendices. The results of the final paper. The production process of sweet milk curd cheese with dried fenugreek leaves and sunflower seeds was designed which production capacity is 500 kg of curd cheese and 280,06 kg and 32 % fat creme fraiche per shift. The sweet milk curd cheese with dried fenugreek leaves and sunflower seeds are packed in vacuum bags and marked with adhesive paper labels. Fraiche crème is poured into 10 litre buckets and labelled with paper labels. The estimated raw materials required for production of 500 kg of cheese per shift are as follows: 4214 kg of milk, 5,05 kg of dried fenugreek leaves, 5,05 kg of dehulled sunflower seeds and 5,05 kg of salt. After the analysis of the production technology, Critical Control Points were identified: acceptance of raw materials (CCP-1C), pasteurization of milk mixtures and fraiche creme (CCP-2B, CCP-3B), inspection with a metal detector before packaging (CCP-3P). The total area of plant is 552,88 m2, of which 196,54 m2 is production premises. The results of the study showed that dried fenugreek leaves and sunflower seeds increased energy value by 17,5 kcal, fat content by 1,1 %, dry matter by 0,5 %, acidity by 3 °T compared to control cheese. The results of the sensory examination showed that the indicators of cheese with additives were evaluated 0,2 – 1,7 points better than the control cheese. After evaluating the financial and economic indicators of the process, it was determined the price of a kilogram of sweet milk curd cheese with dried fenugreek leaves and sunflower seeds is 8,50 EUR/kg and the price of fraiche crème is 5,15 EUR/l. The volume of the final paper. The paper consists of 53 pages, 14 tables, 9 illustrations, 43 literature sources and 2 appendixes. en_US
dc.description.abstract Baigiamasis darbas. Saldaus pieno varškės sūrio su džiovintais ožragės lapeliais ir saulėgrąžų sėklomis gamybos technologija. Lina Muraškovaitė. / Vadovė lekt. Ilona Šostakienė; Kauno kolegija, Technologijų fakulteto Maisto technologijos katedra. – Kaunas, 2021. Baigiamojo darbo tikslas. Sumodeliuoti saldaus pieno varškės sūrio su džiovintais ožragės lapeliais ir saulėgrąžų sėklomis gamybos technologiją ir atlikti kokybinių rodiklių nustatymą. Baigiamojo darbo objektas. Saldaus pieno sūrio su džiovintais ožragės lapeliais ir saulėgrąžų sėklomis gamybos technologija. Baigiamojo darbo struktūra. Įvadas, teorinė dalis, technologinė dalis, finansinis-ekonominis projekto įvertinimas, išvados, literatūros ir kitų informacijų šaltiniai, priedai. Baigiamojo darbo rezultatai. Baigiamajame darbe suprojektuotas saldaus pieno varškės sūrio su džiovintais ožragės lapeliais ir saulėgrąžų sėklomis gamybos cechas, kurio našumas per pamainą yra 500 kg varškės sūrio ir 280,6 kg 32 % riebumo grietinėlės. Pagaminti saldaus pieno varškės sūriai su džiovintais ožragės lapeliais ir saulėgrąžų sėklomis pakuojami į vakuumui skirtus maišelius ir ženklinami klijuojamomis popierinėmis etiketėmis. Gauta grietinėlė išpilstoma į 10 l talpos kibirus ir ženklinama tokiomis pat etiketėmis. Apskaičiuotas žaliavų poreikis 500 kg sūrio per pamainą gamybai: 4214 kg pieno, 5,05 kg džiovintų ožragės lapelių, 5,05 kg lukštentų saulėgrąžų sėklų ir 5,05 kg valgomosios druskos. Išanalizavus gamybos technologiją nustatyti svarbūs valdymo taškai: žaliavų priėmimas (SVT-1C), pieno mišinių ir grietinėlės pasterizacija (SVT-2B, SVT-3B), patikra metalo detektoriumi prieš pakavimą (SVT-3F). Bendras įmonės plotas yra 529,78 m2, iš kurių 237,33 m2 užima gamybai skirtos patalpos. Atlikus tiriamąjį darbą gauti rezultatai parodė, kad džiovinti ožragės lapeliai ir saulėgrąžų sėklos padidino energinę vertę 17,5 kcal, riebumą 1,1 %, sausąsias medžiagas 0,5 %, rūgštingumą 3 °T lyginant su kontroliniu sūriu. Juslinio tyrimo rezultai parodė, jog sūrio su priedais rodikliai įvertinti 0,2 – 1,7 balo geriau nei kontrolinio sūrio. Įvertinus gamybos finansinius – ekonominius rodiklius nustatyta, jog saldaus pieno sūrio su džiovintais ožragės lapeliais ir saulėgrąžų sėklomis pardavimo kaina yra 8,50 EUR/kg, o grietinėlės 5,15 EUR/l. Baigiamojo darbo apimtis. Darbą sudaro 53 puslapiai, 14 lentelių, 9 paveikslai, 43 literatūros šaltiniai, 2 priedai. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.subject varškės sūris, pienas, saulėgrąžų sėklos, džiovinti ožragės lapeliai, druska, raugas en_US
dc.title Saldaus pieno varškės sūrio su džiovintais ožragės lapeliais ir saulėgrąžų sėklomis gamybos technologija en_US
dc.title.alternative Production technology of sweet milk curd cheese with fenugreek leaves and sunflower seeds en_US
dc.type Other en_US


Šiame įraše esantys failai

Šis elementas randamas kataloge(-uose)

Rodyti paprastą įrašą

Ieškoti DSpace


Naršyti

Mano paskyra