DSpace talpykla

X ir Y įstaigų radiologijos technologų žinios apie diagnostinės storosios žarnos retrogradinės irigoskopijos tyrimo atlikimą

Rodyti paprastą įrašą

dc.contributor.author Milkeraitis, Vygantas
dc.date.accessioned 2021-08-16T05:44:45Z
dc.date.available 2021-08-16T05:44:45Z
dc.date.issued 2021-06-28
dc.identifier.uri http://dspace.kaunokolegija.lt//handle/123456789/5017
dc.description Colon cancer is one of the leading cancers, ranking third in the incidence of oncology. Comparing the prevalence between men and women, the numbers are very frightening. In the male family alone, this form of cancer ranks second and among women, it ranks third (Staniulis, T., Rimkutė, A., Bylaitė E., 2020). Diagnostic Retrograde Irrigoscopy Examination of Colon, or DCBE, is one of the four main examination methods (along with occult bleeding examination, sigmoidoscopy and colonoscopy) that is widely used in the study of colorectal cancer (Ferrucci, T. J., 2006). An integral part of a Diagnostic Retrograde Irrigoscopy Examination of Colon is a radiology technologist which, with the assistance of a radiologist, who assists the physician in successfully performing the examination. The problem of the research. What is the knowledge of radiology technologists of X and Y institutions when performing diagnostic retrograde irrigoscopy of colon? The aim of the research. To determine Radiologic Technologists’ at X and Y Institutions Knowledge of Diagnostic Retrograde Irrigoscopy Examination of Colon. Tasks of the research. 1. Describe the role of a radiology technologist in the examination of diagnostic retrograde irrigoscopy of colon.2. To reveal the radiology technologists’ knowledge at X and Y institutions during Diagnostic Retrograde Irrigoscopy Examination of Colon. 3. To compare the radiology technologists’ knowledge at X and Y institutions during Diagnostic Retrograde Irrigoscopy Examination of Colon. Methodology of the research. An analysis of the scientific literature was chosen to achieve the aim of the research. When describing the role of radiology technologist in an examination of diagnostic retrograde irrigoscopy of colon, qualitative research strategy (data collection method - structured interview) was chosen, interviews with radiology technologists of X and Y institutions about their knowledge in diagnostic retrograde irrigoscopy of colon examination and the content analysis of the obtained data were performed. Research result and conclusion. 1. The radiology technologist prepares the patient for examination during the retrograde irrigoscopy of colon examination, assists the radiologist. 2. Most informants have good knowledge of the method of colorectal retrograde irrigoscopy examination, although often the informant has to face undesirable problems during the examination. 3. The knowledge of radiologists performing retrograde irrigoscopy of colon in hospitals X and Y is similar. en_US
dc.description.abstract Storosios žarnos vėžys – vienas pagrindinių vėžinių susirgimų, kurio dažnis pagal onkologinius susirgimus užima trečiąją vietą. Lyginant paplitimą tarp vyrų ir moterų skaičiai labai bauginantys. Vien vyriškoje giminėje ši vėžio forma užima antrąja vieta, o moterų tarpe trečiąja (Staniulis, T., Rimkutė., A., Bylaitė E., 2020). Diagnostinis storosios žarnos retrogradinės irigoskopijos tyrimas arba DCBE yra vienas iš keturių pagrindinių (kartu su slapto kraujavimo tyrimu, sigmoidoskopija ir kolonoskopija) tyrimo metodų kuris yra plačiai taikomas tiriant kolorektalinį vėžį (Ferrucci, T. J., 2006). Neatsiejama diagnostinio storosios žarnos retrogradinės irigoskopijos tyrimo dalis yra radiologijos technologas, kuris asistuodamas radiologui gydytojui padeda sėkmingai atlikti tyrimą. Tyrimo problema. Kokios X ir Y įstaigų radiologijos technologų žinios, atliekant diagnostinę storosios žarnos retrogradinę irigoskopiją? Tyrimo tikslas. Nustatyti X ir Y įstaigų radiologijos technologų žinias atliekant diagnostinę storosios žarnos retrogradinę irigoskopiją. Tyrimo uždaviniai. 1. Aprašyti radiologijos technologo vaidmenį diagnostinės storosios žarnos retrogradinės irigoskopijos tyrimo metu. 2. Atskleisti X ir Y įstaigų radiologijos technologų žinias atliekant diagnostinę storosios žarnos retrogradinę irigoskopiją. 3. Palyginti X ir Y įstaigų radiologijos technologų žinias atliekant diagnostinę storosios žarnos retrogradinę irigoskopiją. Tyrimo metodika. Siekiant darbo tikslo buvo pasirinkta mokslinės literatūros analizė, aprašant radiologijos technologo vaidmenį diagnostinės storosios žarnos retrogradinės irigoskopijos tyrimo metu, pasirinkta kokybinio tyrimo strategija (duomenų rinkimo metodas – struktūruotas interviu), apklausiant X ir Y įstaigų radiologijos technologus apie jų turimas žinias atliekant diagnostinį storosios žarnos retrogradinės irigoskopijos tyrimą, bei atlikta gautų duomenų turinio analizė. Išvados. 1. Radiologijos technologas storosios žarnos retrogradinės irigoskopijos tyrimo metu paruošia pacientą ištyrimui, asistuoja gydytojui radiologui. 2.Didžiosios dalies informantų žinios apie storosios žarnos retrogradinės irigoskopijos tyrimo metodą yra geros, nors dažnam informantui ir tenka susidurti su nepageidaujamais nesklandumais tyrimo metu. 3. Radiologijos technologų, atliekančių storosios žarnos retrogradinės irigoskopijos tyrimą X ir Y ligoninėse, žinios yra panašios. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.subject Storoji žarna, irigoskopija, tyrimas, žinios, radiologijos technologas en_US
dc.title X ir Y įstaigų radiologijos technologų žinios apie diagnostinės storosios žarnos retrogradinės irigoskopijos tyrimo atlikimą en_US
dc.title.alternative Radiologic Technologists’ Knowledge of Diagnostic Retrograde Irrigoscopy Examination of Colon at X and Y Institutions en_US
dc.type Other en_US


Šiame įraše esantys failai

Šis elementas randamas kataloge(-uose)

Rodyti paprastą įrašą

Ieškoti DSpace


Naršyti

Mano paskyra