DSpace talpykla

Cirkolio oksido panaudojimo galimybės tiltinių dantų protezų gamyboje

Rodyti paprastą įrašą

dc.contributor.author Striuogytė, Sandra
dc.date.accessioned 2021-07-19T09:02:48Z
dc.date.available 2021-07-19T09:02:48Z
dc.date.issued 2021-06-14
dc.identifier.uri http://dspace.kaunokolegija.lt//handle/123456789/4617
dc.description Relevance: Zirconium oxide is a frequently used material in dentistry, suitable for making fixed prosthetics and popular for it‘s esthetics and physicochemical properties, as well as it‘s biocompatibility. Currently zirconium oxide restorations can be made two ways: full anatomic restoration milling, using CAD/CAM technology and layering coping. Problem: What technique is used to produce the best result in the production of Dental Bridges made out of Zirconium Oxide ceramics. The object of research: Application Possibilities of Zirconia Oxide in Fabrication of Dental Bridges. The aim of research: To discuss the production and aesthetics of layered ceramics and full-contour zirconia Dental Bridges, using layering and painting techniques. Research tasks: 1. To analyze and discuss literature sources about zirconium oxide, non-removable prostheses, structures of Dental Bridges and CAD / CAM technology. 2. To compare the aesthetics and production of milled full-contour and layered ceramic Dental Bridge dentures made by painting and layering. Methods of research: 1. Scientific literature analysis. 2. Production of Dental Bridges made out of zirconium oxide by painting and layering. The results of the research: The results of the study revealed that the production of a full-contour zirconia Dental Bridge is faster and simpler, but the layered ceramic Dental Bridge looks more aesthetically pleasing. en_US
dc.description.abstract Temos aktualumas: Cirkonio oksidas odontologijoje yra itin dažnai naudojama medžiaga, puikiai tinkanti neišimamųjų pavienių bei tiltinių dantų protezų gamyboje ir sulaukusi populiarumo dėl savo estetinių bei polikocheminių savybių, taip pat dėl puikaus biologinio suderinamumo su natūraliais žmogaus burnos audiniais. Galimi du protezų gaminimo būdai naudojant šią medžiagą, tai yra pilno kontūro restauracijų frezavimas pasitelkiant CAD/CAM technologiją, bei keramikos sluoksniavimas ant cirkonio oksido karkaso. Tyrimo problema: Kokią techniką pasitelkus tiltinių dantų protezų iš cirkonio oksido keramikos gamyboje, išgaunamas geriausias rezultatas? Tyrimo objektas: Cirkonio oksido panaudojimo galimybės tiltinių dantų protezų gamyboje. Tyrimo tikslas: Aptarti sluoksniuotos keramikos ir pilno kontūro cirkonio oksido tiltinių dantų protezų gamybą bei estetiką, naudojant sluoksniavimo ir dažymo technikas. Tyrimo uždaviniai: 1. Išnagrinėti ir aptarti literatūros šaltinius apie cirkonio oksidą, neišimamus protezus, tiltines dantų restauracijų konstrukcijas bei CAD/CAM technologiją. 2. Palyginti frezuotų pilno kontūro ir sluoksniuotos keramikos tiltinių dantų protezų, pagamintų dažymo ir sluoksniavimo būdu estetiką ir gamybą. Tyrimo metodai: 1. Profesinės bei mokslinės literatūros analizė. 2. Tiltinių dantų protezų iš cirkonio oksido gamyba dažymo ir sluoksniavimo būdu. Tyrimo rezultatai: tyrimo rezultatai atskleidė, jog pilno kontūro cirkonio oksido tiltinio dantų protezo gamyba yra greitesnė bei paprastesnė, tačiau sluoksniuotos keramikos tiltinis dantų protezas atrodo estetiškiau. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.subject Cirkonio oksidas, CAD/CAM technologija, tiltiniai dantų protezai en_US
dc.title Cirkolio oksido panaudojimo galimybės tiltinių dantų protezų gamyboje en_US
dc.title.alternative Application Possibilities of Zirconia Oxide in Fabrication of Dental Bridges en_US
dc.type Other en_US


Šiame įraše esantys failai

Šis elementas randamas kataloge(-uose)

Rodyti paprastą įrašą

Ieškoti DSpace


Naršyti

Mano paskyra