DSpace talpykla

CAD/CAM technologijų naudojimas dantų technologijoje

Rodyti paprastą įrašą

dc.contributor.author Steponavičiūtė, Laura
dc.date.accessioned 2021-07-19T09:01:22Z
dc.date.available 2021-07-19T09:01:22Z
dc.date.issued 2021-06-14
dc.identifier.uri http://dspace.kaunokolegija.lt//handle/123456789/4616
dc.description The relevance of the research: With the rapid advancement of modern medicine, dentistry is also evolving, so it is important to know its latest capabilities. To this day, most dentists and their patients want ever stronger, more aesthetic and faster prosthetic options. To meet these needs, a new computer method for the restoration and production of dental restorations has been invented - CAD / CAM technology. The latest technologies are an integral part of people's daily lives, and it is in dentistry that they provide a wide selection of prosthetics (Dwivedi, Jakhanwal, Anupama, Gill, Narang & Bhatheja, 2017). The research problem: What are the advantages and disadvantages of CAD / CAM technology in the production of non-removable dentures? The object of the research: Advantages and disadvantages of zirconium oxide and plastic crown production using CAD / CAM. The aim of the research: Reveal the advantages and disadvantages of CAD / CAM technologies in the production of zirconia and plastic crowns. Work tasks: 1. To analyze the properties of zirconium oxide and plastic materials. 2. Compare plastic crown and zirconium oxide production methods. 3. Describe the possibilities of using CAD / CAM technologies. Research methodology and subjects: in order to reveal the advantages and disadvantages of CAD / CAM production technologies in the production of zirconia and plastic crowns, an analysis of the scientific literature was performed, a qualitative research strategy was chosen for the empirical research. According to the developed methodology, the production of a non-removable prosthesis was performed. Results of the study: The results of the study revealed that CAD / CAM computer-aided design and manufacture in dentistry has a wide range of equipment, materials used and dental restorations, a wide range of manufacturing capabilities, and milled materials have great mechanical properties. However, this system requires significant investment and time in understanding the mechanisms and the production process. en_US
dc.description.abstract Temos aktualumas: Šių laikų medicinai sparčiai žengiant į priekį, medicina odontologijos srityje taip pat atsinaujina, todėl svarbu žinoti jos naujausias galimybes. Šiai dienai dauguma odontologų ir jų pacientų nori vis tvirtesnių, estetiškesnių ir greitesnių protezavimo galimybių. Kad patenkintų šiuos poreikius, išrastas naujas kompiuterinis dantų restauracijų atkūrimo ir gamybos metodas – CAD/CAM technologija. Naujausios technologijos - neatsiejama žmonių kasdienybė, o būtent odontologijoje jos suteikia platų protezavimo pasirinkimą (Dwivedi, Jakhanwal, Anupama, Gill, Narang & Bhatheja, 2017). Tyrimo problema: Kokie CAD/CAM technologijų privalumai ir trūkumai gaminant neišimamuosius dantų protezus? Tyrimo objektas: Cirkonio oksido ir plastmasinio vainikėlio gamybos privalumai ir trūkumai naudojant CAD/CAM. Tyrimo tikslas: Atskleisti CAD/CAM technologijų privalumus ir trūkumus, gaminant cirkonio oksido ir plastmasės vainikėlius. Darbo uždaviniai: 1. Išanalizuoti cirkonio oksido ir plastmasės medžiagų savybes. 2. Palyginti plastmasinio vainikėlio ir cirkonio oksido gamybos būdus. 3. Aprašyti CAD/CAM technologijų panaudojimo galimybes. Tyrimo metodika ir tiriamieji: siekiant atskleisti CAD/CAM gamybos technologijų privalumus ir trūkumus, gaminant cirkonio oksido ir plastmasės vainikėlius buvo atlikta mokslinės literatūros analizė, empiriniam tyrimui buvo pasirinkta kokybinio tyrimo strategija. Pagal parengtą metodika, atliekama neišimamo protezo gamyba. Tyrimo rezultatai: tyrimo rezultatai atskleidė, kad CAD/CAM kompiuterizuotas projektavimas ir gamyba odontologijoje turi platų įrenginių, naudojamų medžiagų ir dantų restauracijų pasirinkimą, plačias gamybos galimybes, o frezuojamos medžiagos pasižymi puikiomis mechaninėmis savybėmis. Tačiau ši sistema reikalauja didelių investicijų ir laiko perprantant mechanizmus bei gamybos procesą. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.subject CAD/CAM technologija, skaitmeninė technologija, CAD gamyba, CAM gamyba, cirkonio oksidas, PMMA (plastmasė), frezavimas, sinterizavimas en_US
dc.title CAD/CAM technologijų naudojimas dantų technologijoje en_US
dc.title.alternative The use of CAD/CAM technologies in dental technology en_US
dc.type Other en_US


Šiame įraše esantys failai

Šis elementas randamas kataloge(-uose)

Rodyti paprastą įrašą

Ieškoti DSpace


Naršyti

Mano paskyra