DSpace talpykla

E-komercijos procesų optimizavimas naudojantis mobiliaisiais įrenginiais

Rodyti paprastą įrašą

dc.contributor.author Malinauskas, Lukas
dc.date.accessioned 2021-02-04T10:28:56Z
dc.date.available 2021-02-04T10:28:56Z
dc.date.issued 2021-01-21
dc.identifier.uri http://dspace.kaunokolegija.lt//handle/123456789/4254
dc.description The aim of the thesis is to create a system that can help speed up the company's processes, attract new customers and increase profitability. The topic of the thesis was influenced by the request of one company that buys a car catalyst to create a system that would help to move the business into e-commerce. The mobile application would allow the user to conveniently sell an unused catalyst without going through an intermediary or going to buying branches. The consumer needs to take a photo of the catalyst, fill in the information and make an offer to sell. The purchase takes place after the employee's analysis, looking at the photos and analyzing the information if the catalyst meets the standards, the purchase price is provided to the consumer. The consumer will see the offer price in the application and if the price is satisfied it will confirm the sale and the employee will pick up the catalyst and the money will be transferred. The written work describes the detailed application development process, development tools, analyzed analogous solutions. The software implementation files were analyzed, revealing the principles of „React-Native” framework, „JavaScript” language syntax. The aim of the final work was achieved by solving the set tasks - by analyzing the functional and non-functional requirements and by designing and programmatically implementing the system. The conclusions and proposals discuss the results obtained and propose to extend the operation of this system by creating a search for catalysts by brand or the possibility to buy catalysts from a company that would allow it to compete more easily in the market.  en_US
dc.description.abstract Baigiamojo darbo tikslas sukurti mobiliąją aplikacija, kurios pagalba būtų galima paspartinti įmonės procesus, pritraukti naujų klientų ir padidinti pelningumą. Baigiamojo darbo temą įtakojo vienos įmonės kuri supirkinėja katalizatorius, prašymas sukurti aplikacija kuri padėtų verslą perkelti į elektroninę komerciją. Mobilioji aplikacija leistu vartotojui patogiai parduoti nenaudojamą katalizatorių be tarpininku ar vykimo į supirkimo filialus. Vartotojui reikia nufotografuoti katalizatorių, užpildyti informacija ir pateikti pasiūlymą apie pardavimą. Supirkimas vyksta po darbuotojo analizės, apžiūrint nuotraukas ir išanalizavus informacija jeigu katalizatorius atitinka standartus, pateikiama supirkimo kaina vartotojui. Vartotojas aplikacijoje matys siūlomą kaina ir jeigu kaina tenkins patvirtins pardavimą ir darbuotojas katalizatorių paims ir bus pervedami pinigai. Rašto darbe aprašoma detali aplikacijos kūrimo eiga, kūrimo įrankiai, išanalizuota analogiški sprendimai. Išnagrinėti programinės realizacijos failai, atskleidžiant „React-Native” veikimo principus, „JavaScript“ kalbos sintaksę. Baigiamojo darbo tikslas pasiektas išsprendus nustatytus darbo uždavinius - išanalizavus funkcinius ir nefunkcinius reikalavimus ir suprojektavus ir programiškai realizavus sistemą. Išvadose ir pasiūlymuose aptariami gauti rezultatai ir siūloma plėsti šios sistemos veikimą, sukuriant katalizatorių paieška pagal markę ar galimybę nusipirkti katalizatorius iš įmonės, kurie leistu lengviau konkuruoti rinkoje.   en_US
dc.language.iso other en_US
dc.subject E-komercija, optimizavimas, mobilioji aplikacija, mobilieji įrenginiai en_US
dc.title E-komercijos procesų optimizavimas naudojantis mobiliaisiais įrenginiais en_US
dc.title.alternative Optimization of e-commerce processes using mobile devices en_US
dc.type Other en_US


Šiame įraše esantys failai

Šis elementas randamas kataloge(-uose)

Rodyti paprastą įrašą

Ieškoti DSpace


Naršyti

Mano paskyra