DSpace talpykla

Vyro įvaizdinė fotosesija su „Lindex“ 2020 metų pavasario-vasaros kolekcija

Rodyti paprastą įrašą

dc.contributor.author Ališauskaitė, Urtė
dc.date.accessioned 2020-11-19T08:49:15Z
dc.date.available 2020-11-19T08:49:15Z
dc.date.issued 2020-11-18
dc.identifier.uri http://dspace.kaunokolegija.lt//handle/123456789/4183
dc.description Considering the current issues of fashion and observing the ever-decreasing boundaries between men's and women's clothing, the topic of the dissertation is related to the issue of genderneutral fashion. While studying the image design study program, the analytical ability to notice the correlations between global social phenomena, fashion and image components was developed. In order to create jobs in the fashion industry, it is important to be able to demonstrate one's insights and opportunities in untapped areas for various companies, such as Lindex, which is why the wardrobe for both sexes theme was chosen. The topic of the final work entitled “Photo Shoot for a Man Wearing “Lindex” Spring - Summer 2020 Collection”, has been formed. Based on the image components, the goal is to create a man's image photo session by adapting the Lindex 2020 spring-summer women's clothing collection. Thus, in the pursuit of this goal, the following tasks have been set out: analyze the development of men's fashion and the manifestations of fashion reflecting neutrality in the historical context, to review the 20th century social changes that have affected a man’s image, to analyze the suitability of Lindex spring-summer women's collection for shaping the male image, to create a male image by applying the Lindex spring-summer women's collection. Descriptive analysis of literature sources was carried out, comparative analysis of brands and designers' clothing suitable for both sexes, and formal, narrative analysis of commercial photo sessions were performed, during which the possibilities of using composite artistic means of expression were explored and what was intended to be conveyed to the direct audience. Based on the data obtained during the analyzes, an image photo session for a man was created using range of women's clothing and accessories from the Lindex fashion chain. To date, the Lindex fashion chain focuses exclusively on women and children. Therefore, the image photo session implemented in the creative part of the final work aims to present as a proposal to expand the untapped possibilities and collections of Lindex and to offer a suitable wardrobe for both sexes based on them. en_US
dc.description.abstract Atsižvelgiant į šių dienų mados aktualijas ir stebint vis mažėjančią ribą tarp vyrams ir moterims kuriamos aprangos, baigiamojo darbo tematika siejama su neskirstomos pagal priklausomybę lyčiai mados problematika. Studijuojant įvaizdžio dizaino studijų programą išugdytas analitinis gebėjimas pastebėti koreliacinius ryšius tarp globalių socialinių reiškinių, mados bei įvaizdžio komponentų. Siekiant sukurti darbo vietą mados industrijoje svarbu sugebėti demonstruoti savo įžvalgas bei galimybes dar neišnaudotose srityse įvairioms kompanijoms, kaip šiuo atveju „Lindex“, todėl pasirinkta garderobas abiem lytims tematika. Suformuota baigiamojo darbo tema, pavadinimu „Vyriško įvaizdžio kūrimas pritaikant „Lindex“ 2020 metų moterišką pavasario-vasaros kolekciją“. Išsikeltas tikslas remiantis įvaizdžio komponentais, sukurti vyro įvaizdinę fotosesiją pritaikant „Lindex“ 2020 metų pavasario-vasaros moteriškų drabužių kolekciją. Tikslui pasiekti išsikelti uždaviniai išanalizuoti vyrų mados raidą, bei neutralumą atspindinčios mados apraiškas istoriniame kontekste, apžvelgti XX a. socialinius pokyčius dariusius įtaką vyro įvaizdžiui, išanalizuoti mados tinklo „Lindex“ 2020 metų pavasariovasaros moteriškos kolekcijos tinkamumą formuojant vyrišką įvaizdį, atlikti vyriško įvaizdžio kūrimą pritaikant mados tinklo „Lindex“ 2020 metų moterišką pavasario-vasaros kolekciją. Atlikta literatūrinių šaltinių aprašomoji analizė, lyginamoji prekės ženklų ir dizainerių abiem lytims tinkančių drabužių asortimento analizė, bei komercinių fotosesijų formalioji, naratyvinė analizės, kurių metu buvo išsiaiškinta kompozicinių meninių raiškos priemonių panaudojimo galimybės, bei ką tuo siekiama perduoti tiesioginei auditorijai. Remiantis analizių metu gautais duomenimis sukurta įvaizdinė fotosesija vyrui naudojant mados tinklo „Lindex“ moteriškos aprangos ir jos priedų asortimentą. Mados tinklas „Lindex“ orientuojasi tik į moteris ir vaikus. Todėl baigiamojo darbo kūrybinėje dalyje įgyvendinta įvaizdinė fotosesija siekiama pateikti kaip pasiūlymą plėsti dar neišnaudotas „Lindex“ galimybes ir kolekcijas bei jų pagrindu suformuotą tinkamą garderobą siūlyti abiejų lyčių atstovams. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.subject abiem lytims tinkanti apranga, neutrali mada, tendencijos, vyrų mada en_US
dc.title Vyro įvaizdinė fotosesija su „Lindex“ 2020 metų pavasario-vasaros kolekcija en_US
dc.title.alternative Photo Shoot for a Man Wearing “Lindex” Spring - Summer 2020 Collection en_US
dc.type Other en_US


Šiame įraše esantys failai

Šis elementas randamas kataloge(-uose)

Rodyti paprastą įrašą

Ieškoti DSpace


Naršyti

Mano paskyra