DSpace talpykla

L. Rėzos kultūros centro L. Rėzos g. 8B, Neringoje, interjero projektas

Rodyti paprastą įrašą

dc.contributor.author Žukauskaitė, Rugilė
dc.date.accessioned 2020-10-20T12:57:35Z
dc.date.available 2020-10-20T12:57:35Z
dc.date.issued 2020-07-09
dc.identifier.uri http://dspace.kaunokolegija.lt//handle/123456789/4074
dc.description Since 2000, The Curonian Spit with all its infrastructure was included in the UNESCO World Heritage List due to its unique landscape which includes maritime cultural heritage, traditional crafts, ethnographic specificity of fishing and nature conservation methods. In the “Description of Exceptional Universal Value” of the Curonian Spit National Park it is described as an exceptional and vulnerable sandy and wooded cultural landscape of the coastal spit, reflecting the dramatic history of the interaction between nature and man. Currently, there are only a few small museums in the entire Curonian Spit that no longer meet the expectations of today's users. Liudvikas Rėza Culture Center with exposition spaces is being reorganized in Juodkrante. Naturally, the question arises - what solution of the museum interior design would help to reveal the peculiarity of this region, but also would be modern and interactive, acceptable and attractive for all the age groups? I aim to answer this question with my interior design idea. The name of the interior idea - “Easily Vulnerable” contains not only the history of the Curonian Spit but also the beauty and uniqueness of this region, vulnerability, surrounded by water, sandy, wooded land created by nature and man. It is alive today because of man’s constant efforts to preserve it from destruction. The idea of the interior is a philosophy of fragility and vulnerability in space, creating a harmonious connection between man and nature, with the content of museum expositions and the function of space. Everything merges into one: the history of the past, the connection of the present, and the perspectives of the future. Every detail of the interior broadcasts the characteristics of the Curonian Spit. To reveal the idea stylized motifs of sails and fishermen's nets were chosen, creating a spatial installation in the stairwell and interactive, educational, cognitive zones in other areas, maintaining the philosophy of space, fragility and integrity. Many of the exhibition spaces are now traditional in nature and the compositions of the exhibits are static. I believe that the interior of the exhibition halls of the cultural center must convey and represent the uniqueness of this region, complement and not obscure the existing expositions, also it should be modern, innovative and functional. The aim of my project is to create a modern and innovative interior in the exhibition spaces of L. Rėza Culture Center. en_US
dc.description.abstract L.Rėzos kultūros centro L.Rėzos g.8B, Neringoje, interjero projektas Kuršių nerijos pusiasalis su visa infrastruktūra 2000m. yra įtrauktas į „UNESCO“ Pasaulio paveldo vertybių sąrašą dėl savo išskirtinio kraštovaizdžio, apimančio jūrinį kultūros paveldą, tradicinius amatus, etnografinį žvejybos savitumą, gamtos priežiūros būdus. Kuršių nerijos nacionalinio parko „Išskirtinės visuotinės vertės apraše“ KN apibūdinama kaip išskirtinis ir lengvai pažeidžiamas smėlingas ir miškingas pajūrio nerijos kultūrinis kraštovaizdis, atspindintis dramatišką gamtos ir žmogaus sąveikos istoriją. Šiuo metu visoje Kuršių nerijoje yra tik keletas nedidelių muziejų, kurie jau nebeatitinka nūdienos vartotojo lūkesčių. Juodkrantėje renovuojamas L. Rėzos kultūros centras su ekspozicinėmis erdvėmis. Natūraliai kyla klausimas – koks kultūros centre projektuojamo muziejaus interjero sprendimas padėtų atskleisti šio regiono ypatumą, būtų šiuolaikiškas ir interaktyvus, priimtinas ir patrauklus visoms amžiaus grupėms? Savo interjero darbo projektu siekiu į šį klausimą atsakyti. Interjero idėjos pavadinimas -“Lengvai pažeidžiamas” talpina savyje KN istoriją ir šio krašto grožį ir išskirtinumą, pažeidžiamumą, apsuptą vandenų, smėlingą, miškingą kraštą, kurį sukūrė gamta ir žmogus. Šiuo metu jis gyvas dėl nuolatinių žmogaus pastangų išsaugoti jį. Interjero idėja - trapumo, lengvai pažeidžiamo filosofija erdvėje.Viskas apsijungia į vieną visumą: praeities istorija, dabarties ryšys ir ateities perspektyvos. Kiekviena interjero detalė transliuoja KN kraštui būdingus bruožus. Idėjai atskleisti, pasirinkti stilizuoti laivų burių ir žvejo tinklų motyvai, kuriant laiptų šachtoje skulptūrinę konstrukciją, o muziejaus erdvėse - interaktyvias, edukacines, pažinimo zonas, išlaikant erdvės, trapumo ir vientisumo filosofiją. Daugelis ekspozicinių erdvių šiuo metu išlikę tradicino pobūdžio, o eksponatų kompozicijos statiškos. Manau, kad kultūros centro ekspozicinių salių interjeras turi perteikti ir reprezentuoti šio krašto išskirtinumą, papildyti ir neužgožti esančių ekspozicijų, būti šiuolaikiškas, inovatyvus ir funkcionalus. Mano projekto tikslas ir yra sukurti šiuolaikišką, inovatyvų interjerą L.Rėzos kultūros centro ekspozicinėse erdvėse muziejuje. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.subject L. Rėzos kultūros centras, Kuršių nerija, ekspozicinės erdvės, interjeras en_US
dc.title L. Rėzos kultūros centro L. Rėzos g. 8B, Neringoje, interjero projektas en_US
dc.title.alternative Design of the Interior of L. Reza Cultural Centre at 8B L. Rezos St., Neringa en_US
dc.type Other en_US


Šiame įraše esantys failai

Šis elementas randamas kataloge(-uose)

Rodyti paprastą įrašą

Ieškoti DSpace


Naršyti

Mano paskyra