DSpace talpykla

Tarptautinio moterų ledo ritulio turnyro „Elektrėnai Amber Cup 2020“ organizavimo tobulinimo galimybės

Rodyti paprastą įrašą

dc.contributor.author Kazanavičienė, Samanta
dc.date.accessioned 2020-09-08T06:56:58Z
dc.date.available 2020-09-08T06:56:58Z
dc.date.issued 2020-06-23
dc.identifier.uri http://dspace.kaunokolegija.lt//handle/123456789/4014
dc.description Sporting activities are a social phenomenon in which the aim is to improve physical abilities. It can be exercise, training, matches, competitions, championships - all this is associated with sports. Sport is the development of human powers through competition, racing in individual and team competitions, and during sports events. Athlete (s), coach (es), judge (s) and, more recently, organizers of sports competitions are necessary in sports activities (Mikalauskas, Šimkus, Brusokas, 2016). In the context of sports, it is important to understand the essence of the Olympic slogan "Citius, Altius, Fortius". Translated from Latin, they mean "faster, higher, stronger." Based on the Olympic slogan, it can be said that the main goal of an athlete participating in a competition or race is to win. It should be noted that in the context of every sports competition, it is important to understand the goals not only of athletes, but also of the organizers. Each organizational group strives to create the most successful and attractive event for both participants and spectators, creating not only good emotions, but also success in their field and guaranteeing profit. Unfortunately, organizing a sporting event may not be as easy as there are certain evaluation criteria that must be met. en_US
dc.description.abstract Sportinė veikla – tai socialinis reiškinys, kurio metu yra siekiama tobulinti fizinius sugebėjimus. Tai gali būti mankštos, treniruotės, rungtynės, varžybos, čempionatai – visa tai siejama su sportu. Sportas – tai žmogaus galių plėtojimas varžymosi, lenktyniavimo būdu individualiose ir komandinėse varžybose, bei sporto renginių metu. Sportinėje veikloje būtinas varžovas (-ai), treneris (-iai), teisėjas (-ai), o pastaruoju metu - ir sporto varžybų organizatoriai (Mikalauskas, Šimkus, Brusokas, 2016). Sporto kontekste svarbu suvokti Olimpinio šūkio „Citius, Altius, Fortius“ esmę. Išvertus šiuos žodžius iš lotynų kalbos jie reiškia: „greičiau, aukščiau, stipriau“. Remiantis olimpiniu šūkiu galima teigti, kad pagrindinis sportininko, dalyvaujančio varžybose ar lenktynėse, tikslas yra laimėti. Pažymėtina, jog kiekvienų sporto varžybų kontekste svarbu suvokti ne tik sportininkų, bet ir organizatorių tikslus. Kiekviena organizacinė grupė siekia sukurti kuo sėkmingesnį, patrauklesnį tiek dalyviams, tiek žiūrovams, renginį, kuriantį ne tik geras emocijas, bet savo srityje turintį pasisekimą ir garantuojantį pelną. Deja, bet suorganizuoti sportinį renginį, gali būti ne taip lengva, kadangi yra nustatyti tam tikri vertinimo kriterijai, kurių yra privaloma laikytis. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.subject Sporto renginiai, sporto varžybos, ledo ritulys en_US
dc.title Tarptautinio moterų ledo ritulio turnyro „Elektrėnai Amber Cup 2020“ organizavimo tobulinimo galimybės en_US
dc.title.alternative Improving the Organization of the International Women’s Hockey Tournament Elektrėnai Amber Cup 2020 en_US
dc.type Other en_US


Šiame įraše esantys failai

Šis elementas randamas kataloge(-uose)

Rodyti paprastą įrašą

Ieškoti DSpace


Naršyti

Mano paskyra