DSpace talpykla

Tamsiojo turizmo galimybių didinimas Kauno mieste

Rodyti paprastą įrašą

dc.contributor.author Vyšniauskaitė, Vaiva
dc.date.accessioned 2020-08-27T10:11:50Z
dc.date.available 2020-08-27T10:11:50Z
dc.date.issued 2020-06-16
dc.identifier.uri http://dspace.kaunokolegija.lt//handle/123456789/3968
dc.description Every year, tourism is expanding, so this branch of the economy is special relevant both in Lithuania and around the world, which is also one of the most profitable branches. As he claims author Kilinskaitė (2013) “the need to consume dark tourism products stems from the modern society ’. Modernizing society increasingly wants specialized services, so niche tourism, along with dark tourism, is becoming increasingly popular. Dark tourism is a fairly new area of ​​tourism, began to be examined just a couple of decades ago. Dark tourism gives tourists an opportunity to see unusual places, often associated with death, tragedy and some intimidation, horrible, others consider this type of niche tourism even macabre. Even feeling fear tourists want to see and get acquainted with such places, to try unusual, exceptional activities, to arouse emotions. There are many dark tourism objects in Kaunas, and they can be attractive in the dark tourism for tourists and has considerable development opportunities because they are authentic, unique. en_US
dc.description.abstract Kiekvienais metais turizmas vis labiau plečiasi, todėl ši ūkio šaka yra ypač aktuali tiek Lietuvoje, tiek visame pasaulyje, kuri taip pat ir viena pelningiausių šakų. Kaip teigia autorė Kilinskaitė (2013) „poreikis vartoti tamsiojo turizmo produktus kyla iš šiuolaikinės visuomenės“. Modernėjanti visuomenė vis labiau nori specializuotų paslaugų, todėl nišinis turizmas, kartu ir tamsusis turizmas, vis labiau populiarėja. Tamsusis turizmas pakankamai nauja turizmo sritis, pradėta nagrinėti vos prieš pora dešimtmečių. Tamsusis turizmas suteikia turistams galimybę pamatyti neįprastas vietoves, kurios neretai siejasi su mirtimi, tragedijomis ir kai kuriuos tai baugina, šiurpina, kiti tokią nišinio turizmo rūšį laiko net ir makabriška. Net ir jausdami baimę turistai nori pamatyti ir susipažinti su tokio pobūdžio vietovėmis, išbandyti neįprastas, išskirtines veiklas, sužadinti emocijas. Kaune yra ne vienas tamsiojo turizmo objektas, ir jie gali būti patrauklūs tamsiojo turizmo turistams bei turi nemažas plėtros galimybes, nes yra autentiški, unikalūs. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.subject Tamsusis turizmas, nišinis turizmas, situacijos analizė en_US
dc.title Tamsiojo turizmo galimybių didinimas Kauno mieste en_US
dc.title.alternative Increasing the Possibilities of Dark Tourism in Kaunas City en_US
dc.type Other en_US


Šiame įraše esantys failai

Šis elementas randamas kataloge(-uose)

Rodyti paprastą įrašą

Ieškoti DSpace


Naršyti

Mano paskyra