DSpace talpykla

Cirkonio oksido ir ličio disilikato pilnos anatomijos ir sluoksniuotos keramikos neišimamųjų dantų protezų lyginamoji analizė

Rodyti paprastą įrašą

dc.contributor.author Saprončikas, Deividas
dc.date.accessioned 2020-08-25T07:25:35Z
dc.date.available 2020-08-25T07:25:35Z
dc.date.issued 2020-06-18
dc.identifier.uri http://dspace.kaunokolegija.lt//handle/123456789/3802
dc.description Deividas Saprončikas (dental technology study program) has done a graduation thesis "The competitive analysis between the full-contour and layered ceramic of zirconia oxide and lithium disilicate fixed dental prosthesis“. Scientific adviser: Aušra Baltrušaitiene. Kaunas College, Faculty of Medicine, Department of Oral Health, Kaunas, 2019. Keywords: zirconium oxide, lithium disilicate, layered ceramic, metal-free ceramics, fixed dental prosthesis, CAD / CAM technology, pressing technology. The relevance of the study: Fixed dental prostheses, which have high strength, durability, good biocompatibility, are often chosen as an alternative to restore the shape and function of lost teeth. To avoid unnecessary tooth extraction, a great solution is to choose dental prostheses on a prepared tooth, such as veneers, inlays, partial or full crowns. With the development of dental manufacturing technologies teeth, restoration materials are also improving intending to restore the natural mechanical and physical properties of human teeth as better as possible. Nowadays the most valued materials of the fixed dental prosthesis are lithium disilicate and zirconium oxide. Problem - What are the advantages and disadvantages between full-contour and layered ceramic of zirconia oxide and lithium disilicate fixed dental prostheses. The object of the work - The advantages and disadvantages between full-contour and layered ceramic of zirconia oxide and lithium disilicate fixed dental prostheses. The aim - to evaluate the advantages and disadvantages between full-contour and layered ceramic of zirconia oxide and lithium disilicate fixed dental prostheses. Work tasks: 1. To analyze the properties of layered ceramic and full anatomic zirconia oxide and lithium disilicate materials. 2. To compare the production methods of layered ceramic and full anatomy zirconia oxide and lithium disilicate fixed dental prosthesis. 3. To describe the possibilities of using layered ceramic and full anatomy zirconia oxide and lithium disilicate fixed dental prosthesis. This thesis describes technologies, properties, and uses of full-contour and layered ceramic zirconia oxide and lithium disilicate fixed dental prosthesis using scientific literature. Method - scientific literature analysis. en_US
dc.description.abstract Pagrindiniai žodžiai: cirkonio oksidas, ličio disilikatas, sluoksniuota keramika, bemetalė kramiką, neišimamieji dantų protezai, CAD/CAM technologija, presavimo technika. Tyrimo aktualumas: Neišimamieji dantų protezai, kurie pasižymi tvirtumu, ilgaamžiškumu, geru biosuderinamumu, dažnai pasirenkami, kaip alternatyva prarastų dantų formos ir funkcijos atstatymui. Norint išvengti nereikalingo dantų šalinimo, puiki išeitis rinktis dantų vainikų protezus ant nupreparuoto danties, tokius kaip laminatės, įklotai, daliniai ar pilni vainikėliai. Kasmet tobulėjant dantų gamybos technologijoms, tobulėja ir gamybos medžiagos, kuriomis siekiama kuo tiksliau atkurti natūralias žmogaus dantų mechanines ir fizikines savybes. Šiuo metu bene labiausiai vertinamos protezavimo medžiagos yra ličio disilikatas ir cirkonio oksidas. Darbo problema: Kokie cirkonio oksido ir ličio disilikato pilnos anatomijos ir sluoksniuotos keramikos neišimamųjų protezų privalumai ir trūkumai? Darbo objektas: Cirkonio oksido ir ličio disilikato pilnos anatomijos ir sluoksniuotos keramikos neišimamųjų dantų protezų privalumai ir trūkumai. Darbo tikslas: Įvertinti pilnos anatomijos ir sluoksniuotos keramikos cirkonio oksido ir ličio disilikato neišimamųjų dantų protezų privalumus ir trūkumus. Darbo uždaviniai: 1. Išanalizuoti sluoksniuotos keramikos bei pilnos anatomijos cirkonio oksido ir ličio disilikato medžiagų savybes. 2. Palyginti sluoksniuotos keramikos bei pilnos anatomijos cirkonio oksido ir ličio disilikato dantų protezų gamybos būdus. 3. Aprašyti sluoksniuotos keramikos bei pilnos anatomijos cirkonio oksido ir ličio disilikato dantų protezų panaudojimo galimybes. Darbe, remiantis moksline ir profesine litaratūra, aprašomos cirkonio oksido ir ličio disilikato pilnos anatomijos ir sluoksniuotos keramikos neišimamųjų dantų protezų gamybos technologijos, medžiagos ir jų savybės ir panaudojimo galimybės. Darbo metodai - Mokslinės ir profesinės literatūros analizė en_US
dc.language.iso other en_US
dc.subject cirkonio oksidas, ličio disilikatas, sluoksniuota keramika, bemetalė kramiką, neišimamieji dantų protezai, CAD/CAM technologija, presavimo technika en_US
dc.title Cirkonio oksido ir ličio disilikato pilnos anatomijos ir sluoksniuotos keramikos neišimamųjų dantų protezų lyginamoji analizė en_US
dc.title.alternative The competitive analysis between the full-contour and layered ceramic of zirconia oxide and lithium disilicate fixed dental prosthesis en_US
dc.type Other en_US


Šiame įraše esantys failai

Šis elementas randamas kataloge(-uose)

Rodyti paprastą įrašą

Ieškoti DSpace


Naršyti

Mano paskyra