DSpace talpykla

Cirkonio galimybės estetikoje ir integracija į minkštuosius audinius

Rodyti paprastą įrašą

dc.contributor.author Merkevičius, Vytautas
dc.date.accessioned 2020-08-25T07:21:41Z
dc.date.available 2020-08-25T07:21:41Z
dc.date.issued 2020-06-18
dc.identifier.uri http://dspace.kaunokolegija.lt//handle/123456789/3798
dc.description In this final work I will discuss about the principles of dental aesthetics, causes of tooth loss, types of non-removable dentures, compare the optical properties of natural teeth and zirconium oxide prostheses, describe the properties of zirconium, compare the properties and disadvantages of layered and CAD/CAM milled zirconium prostheses and their advantages and disadvantages, also CAD/CAM manufacturing technology. The aim of the final work is to review the scientific literature on the application of zirconium in dental aesthetics and to get acquainted with the integration of zirconium into soft tissues. Work tasks: 1. Discuss the causes of tooth loss 2. Find out the origin, properties, pros and cons of zirconium oxide and its application in the production of dentures. 3. Describe CAD / CAM technology, its application in the production of dental prostheses from zirconium oxide. In the final work, a professional literary and scientific analysis is performed, the aesthetic possibilities of zirconium and the principles of its integration into soft tissues are described en_US
dc.description.abstract Šiame baigiamajame darbe aptariami dantų estetikos principai, dantų netekimo priežastys, neišimamų dantų protezų tipai, lyginamos natūralių dantų ir cirkonio oksido protezų optinės savybės, aprašomos cirkonio ypatybės, lyginamos sluoksniuotų ir pilno frezavimo cirkonio protezų savybės bei jų prievalumai ir trūkumai, analizuojama CAD/CAM gamybos technologija. Baigiamojo darbo tikslas – atlikti mokslinės literatūros apžvalgą apie cirkonio pritaikymą dantų estetikoje ir susipažinti su cirkonio integracija į minkštuosius audinius. Darbo uždaviniai: 1. Aptarti dantų netekimo priežastis 2. Išsiaiškinti kokia yra cirkonio oksido kilmė, sąvybės, pliusai ir minusai bei pritaikymas dantų protezų gamyboje. 3. Aprašyti CAD/CAM technologiją, jos pritaikymą gaminant dantų protezus iš cirkonio oksido. Baigiamajame darbe atlikta profesinė literatūrinė ir mokslinė analizė, aprašytos cirkonio estetinės galimybės bei jo integracijos į minkštuosius audinius principai en_US
dc.language.iso other en_US
dc.subject Neišimamieji dantų protezai, cirkonis, cirkonio oksidas, estetika, integracija į minkštuosius audinius, CAD/CAM, frezavimas, cirkonio keramika, bemetalė keramika en_US
dc.title Cirkonio galimybės estetikoje ir integracija į minkštuosius audinius en_US
dc.title.alternative Possibilities of zirconium in aesthetics and integration into soft tissue en_US
dc.type Other en_US


Šiame įraše esantys failai

Šis elementas randamas kataloge(-uose)

Rodyti paprastą įrašą

Ieškoti DSpace


Naršyti

Mano paskyra