DSpace talpykla

1-3 metų vaikų muzikinio ugdymo/-si ypatumai

Rodyti paprastą įrašą

dc.contributor.author Ieva, Žižiūnaitė
dc.date.accessioned 2020-07-16T07:08:32Z
dc.date.available 2020-07-16T07:08:32Z
dc.date.issued 2020-06-17
dc.identifier.uri http://dspace.kaunokolegija.lt//handle/123456789/3510
dc.description Problem: whether musical education is suitably involved in child’s early age? The aim: to reveal the peculiarities of musical education to one-three year old children. Objectives: 1. To describe theoretically the peculiarities of musical education to one-three year old children. 2. To carry out a survey and to find out the peculiarities of musical education to one-three year old children. 3. While analysing the given results of the survey to frame and to implement educational project also to bring recommendations to educators and parents. The object: the peculiarities of musical education to one-three year old children. The conclusions: During the quantitative study it emerged that a big part of educators creates suitable conditions and environment to develop children’s musical skills, but they do not trust themselves and find themselves not enough musical. While questioning the parents it was discovered, that they do not have enough knowledge about the peculiarities of musical education to their one-three year old children and they do not know how to create a suitable musical education. Therefore during this educational project it was sought to give practical skills for parents to educate children’s musical abilities. Hence we may come to a conclusion that in preschool educational facilities it is necessary to organize more collective activities together along with parents. en_US
dc.description.abstract Tikslas: atskleisti vienerių – trejų metų vaikų muzikinio ugdymosi ypatumus. Uždaviniai: 1. Teoriškai aprašyti vienerių – trejų metų vaikų muzikinio ugdymosi ypatumus. 2. Atlikti tyrimą ir išsiaiškinti vienerių – trejų metų vaikų muzikinio ugdymosi ypatumus. 3. Išanalizavus gautus tyrimo rezultatus, parengti ir įgyvendinti edukacinį projektą bei pateikti rekomendacijas pedagogams ir tėvams. Išvados: kiekybinio tyrimo metu paaiškėjo, kad didžioji dalis pedagogų sukuria tinkamas sąlygas ir aplinką ugdytis vaikų muzikiniams gebėjimams, tačiau nepasitiki savo jėgomis ir mano, kad jie nėra tokie muzikalūs. Tyrimo metu apklausus tėvus buvo išsiaiškinta, kad jie neturi pakankamai žinių apie vienerių – trejų metų amžiaus vaikų muzikinio ugdymo/-si ypatumus, norint suteikti tinkamą muzikinį ugdymą. Todėl edukacinio projekto metu buvo siekiama tėvams suteikti praktinių įgūdžių, ugdant vaiko muzikinius gebėjimus. Taigi galima daryti išvadą, kad ikimokyklinio ugdymo įstaigose reikia organizuoti daugiau en_US
dc.language.iso other en_US
dc.subject Melodinga en_US
dc.subject Prenatalinis laikotarpis en_US
dc.subject Raida en_US
dc.subject Ritmas en_US
dc.subject Tembras en_US
dc.title 1-3 metų vaikų muzikinio ugdymo/-si ypatumai en_US
dc.title.alternative Musical Education Skills of a Child From 1 To 3 Years Old en_US
dc.type Other en_US


Šiame įraše esantys failai

Šis elementas randamas kataloge(-uose)

Rodyti paprastą įrašą

Ieškoti DSpace


Naršyti

Mano paskyra