DSpace talpykla

Laikrodžių tinklo „Brandwatch“ konkurencinių pranašumų stiprinimas

Rodyti paprastą įrašą

dc.contributor.author Bereznickytė, Joana
dc.date.accessioned 2020-07-16T06:47:14Z
dc.date.available 2020-07-16T06:47:14Z
dc.date.issued 2020-06-22
dc.identifier.uri http://dspace.kaunokolegija.lt//handle/123456789/3506
dc.description The theoretical part analyzes the concept of competition and competitive advantage, as well as solutions for increasing competitive advantage. The analytical part presents the analysis of the competitive advantages of the “BRANDWATCH” watch network and the means of their formation. A study is also being carried out to increase “BRANDWATCH's” competitive advantage. The practical part of the work presents the results of the work on how “BRANDWATCH” should improve its activities in order to strengthen its competitive advantages, and provides calculations showing the necessary costs of the implementation of the proposal. Job problem - More and more competitors are appearing in the retail trade of Lithuanian watches. The “BRANDWATCH” watch network aims to maintain its market share, so it is necessary to analyze the measures that can strengthen the “BRANDWATCH” watch network's competitive advantage in the watch retail business. The crux of the problem is what measures must a company take to gain a competitive advantage? The aim of the work - is to theoretically and practically substantiate the solutions of increasing the competitive advantages of the “BRANDWATCH” watch network. en_US
dc.description.abstract Teorinėje dalyje analizuojama konkurencijos ir konkurencinio pranašumo samprata, taip pat konkurencinių pranašumų didinimo sprendimai. Analitinėje dalyje pateikiama laikrodžių tinklo „BRANDWATCH“ konkurencinių pranašumų analizė, bei jų formavimo priemonės. Taip pat atliekamas „BRANDWATCH“ konkurencinių pranašumų didinimo tyrimas. Praktinėje darbo dalyje pateikiami darbo rezultatai, kaip „BRANDWATCH“ turėtų tobulinti veiklą, kad sustiprinti konkurencinius pranašumus, bei pateikiami skaičiavimai, parodantys reikiamus pasiūlymo įgyvendinimo kaštus. Darbo problema - Mažmeninėje Lietuvos laikrodžių prekyboje atsiranda vis daugiau konkurentų. Laikrodžių tinklas „BRANDWATCH“ siekia išlaikyti užimamą rinkos dalį, todėl būtina analizuoti, kokiomis priemonėmis galima sustiprinti laikrodžių tinklo „BRANDWATCH“ konkurencinį pranašumą mažmeninėje laikrodžių prekyboje. Problemos esmė – kokias priemones turi taikyti įmonė, siekdama konkurencinio pranašumo? Darbo tikslas – teoriškai ir praktiškai pagrįsti laikrodžių tinklo „BRANDWATCH“ konkurencinių pranašumų didinimo sprendimus. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.subject Konkurencija, konkurenciniai pranašumai, laikrodžių tinklas „Brandwatch“. en_US
dc.title Laikrodžių tinklo „Brandwatch“ konkurencinių pranašumų stiprinimas en_US
dc.title.alternative Strengthening the Competitive Advantages of Brandwatch Network en_US
dc.type Other en_US


Šiame įraše esantys failai

Šis elementas randamas kataloge(-uose)

Rodyti paprastą įrašą

Ieškoti DSpace


Naršyti

Mano paskyra