DSpace talpykla

Tarpasmeninių santykių įtaka socialiniams darbuotojams, teikiant socialines paslaugas senyvo amžiaus paslaugų gavėjams namuose

Rodyti paprastą įrašą

dc.contributor.author Čalkienė, Daiva
dc.date.accessioned 2020-07-13T11:48:07Z
dc.date.available 2020-07-13T11:48:07Z
dc.date.issued 2020-06-30
dc.identifier.uri http://dspace.kaunokolegija.lt//handle/123456789/3364
dc.description Relevance of the topic: The most important social character is the opportunity to connect with old people, to become aware of the arts of communicating with them, because otherwise various interpersonal misunderstandings, misunderstandings and open mutual hostility arise. The ability to listen is one of the key characteristics of a social worker. Therefore, the relationship between the social worker and the client is very important. Research problem: What is the impact of interpersonal relationships on the social worker in the provision of social services, elderly service recipients, at home? The object of the research: he influence of interpersonal relationships on social workers in the provision of social services to elderly service users. The aim of the study: to determine the influence of interpersonal relationships on social workers in providing social services to elderly service recipients at home. Research tasks: 1. To present the concept of social services in Lithuania. 2. Describe the peculiarities of the development of the elderly. 3. To reveal the importance of interpersonal relationships in the activities of a social worker. 4. To determine the influence of interpersonal relationships in the provision of social services by a social worker to elderly service recipients at home. Research methodology and subjects: Analysis of scientific literature; Questionnaire; Questionnaire survey data analysis; Descriptive quantitative study, the study involved 30 social workers working with the elderly. Results of empirical research: the study found that good interpersonal relationships are very important for working with older people. According to the majority of respondents, excessive workload hinders good relations with the client, which results in non-communication and the resulting quality of service, leading to conflicts. According to the respondents, more supervision is needed, they do not receive help when they lose a client, go to a care home or die, they are left alone. en_US
dc.description.abstract Temos aktualumas: svarbiausias dalykas socialiniame darbe turėtų būti galimybė užmegzti ryšius su senais žmonėmis, įsisavinti bendravimo su jais meną, nes kitaip kyla įvairių tarpasmeninių nesusipratimų, nesusipratimų ir netgi atviro abipusio priešiškumo. Gebėjimas klausytis laikomas viena pagrindinių socialinio darbuotojo savybių. Todėl yra labai svarbus geras socialinio darbuotojo ir kliento tarpasmeninis santykis. Tyrimo problema: kokia yra tarpasmeninių santykių įtaka socialiniam darbuotojui, teikiant socialines paslaugas, senyvo amžiaus paslaugų gavėjams, namuose. Tyrimo objektas: tarpasmeninių santykių įtaka socialiniams darbuotojams, teikiant socialines paslaugas senyvo amžiaus paslaugų gavėjams. Tyrimo tikslas: nustatyti tarpasmeninių santykių įtaką socialiniams darbuotojams, teikiant socialines paslaugas senyvo amžiaus paslaugų gavėjams namuose. Tyrimo uždaviniai: 1. Pateikti socialinių paslaugų sampratą Lietuvoje. 2. Aprašyti senyvo amžiaus asmenų raidos ypatumus. 3. Atskleisti tarpasmeninių santykių svarbą socialinio darbuotojo veikloje. 4. Identifikuoti tarpasmeninių santykių įtaka socialiniam darbuotojui, teikiant socialines paslaugas, senyvo amžiaus paslaugų gavėjams, namuose. Tyrimo metodika ir tiriamieji: mokslinės literatūros analizė; anketinė apklausa; anketinės apklausos duomenų analizė; aprašomasis kiekybinis tyrimas, tyrime dalyvavo 30 socialinių darbuotojų, dirbančių su senyvo amžiaus žmonėmis. Empirinio tyrimo rezultatai: Tyrimas atskleidė, kad geri tarpasmeniniai santykiai su klientu labai svarbūs teikiant socialines paslaugas. Daugumos respondentų nuomone, kad per didelis darbo krūvis trukdo geriems santykiams su klientu, ko pasekoje vyksta tarpusavio nesusikalbėjimas ir nuo to nukenčia paslaugų kokybė, kyla konfliktai. Apklaustųjų nuomone reiktų daugiau supervizijų, profesionalios pagalbos netekus kliento, jam išvykus į globos namus ar mirus. Praradus klientą dauguma respondentų jautė liūdesį ir negavo pagalbos. Daugiau nei pusė respondentų nurodė, kad kilus konfliktui tarp paslaugų gavėjo ir socialinio darbuotojo, dažniausiai išsprendžia juos patys. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.subject Tarpasmeniniai santykiai, socialinis darbuotojas, socialinės paslaugos, senyvo amžiaus žmogus en_US
dc.title Tarpasmeninių santykių įtaka socialiniams darbuotojams, teikiant socialines paslaugas senyvo amžiaus paslaugų gavėjams namuose en_US
dc.title.alternative Influence of Interpersonal Relationships on Social Workers while Providing Social Services to Elderly Service Beneficiaries at Their Homes en_US
dc.type Other en_US


Šiame įraše esantys failai

Šis elementas randamas kataloge(-uose)

Rodyti paprastą įrašą

Ieškoti DSpace


Naršyti

Mano paskyra